โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง
วันที่:   27-12-2560

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ในวันเปิดทำการ 3 มกราคม 2561 โดยมีนางศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนส่งมอบ และมีแพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง