โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2560
วันที่:   28-12-2560

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2560 โดยมีการเต้นออกกำลังกายเพลง “ดูแลด้วยใจ” และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560