โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”We Change World Change

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขอวยพรปีใหม่ 2562 แด่บุคลากรสาธารณสุข


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่ง 4 รายการ

เผยแพร่เมื่อ 13-01-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงิน จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล

เผยแพร่เมื่อ 12-01-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ

เผยแพร่เมื่อ 11-01-2562
ดูรายละเอียด..
แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
เอกสารประกอบ HA
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .