โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ย้อนหลังทั้งหมด

#เรื่องวันที่เผยแพร่
1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Home Isolation เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 10-01-2565
2 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Home Isolation เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 10-01-2565
3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 10-01-2565
4 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 10-01-2565
5 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Home Isolation เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 09-01-2565
6 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 09-01-2565
7 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 07-01-2565
8 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 08-01-2565
9 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 07-01-2565
10 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 06-01-2565
11 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 05-01-2565
12 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 05-01-2565
13 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 05-01-2565
14 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2565 03-01-2565
15 มอบของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 05-01-2565
16 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ด้วยตนเองก่อนเข้าทำงาน 04-01-2565
17 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 04-01-2565
18 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 01-01-2565
19 รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์ การควบคุมมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมรับการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 01-01-2565
20 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้และให้บริการ ระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 30-12-2564
21 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 30-12-2564
22 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 30-12-2564
23 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 30-12-2564
24 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 30-12-2564
25 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสาธิตการตรวจคัดกรอง หาเชื้อ COVID-19 เชิงรุก ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 29-12-2564
26 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างความสามัคคี วิถีชีวิตใหม่ New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29-12-2564
27 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการโครงการนโยบายสำคัญ และทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 29-12-2564
28 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 29-12-2564
29 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 24-12-2564
30 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 23-12-2564
31 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์-20 ธค 64 20-12-2564
32 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 20-12-2564
33 อธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และมอบขนม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 18-12-2564
34 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564 18-12-2564
35 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 17-12-2564
36 รองอธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน การนำนโยบายของกรมการแพทย์มาปฏิบัติใช้ในโรงพยาบาล 16-12-2564
37 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (16 ธค 64) 16-12-2564
38 กรมการแพทย์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ช่วยปฏิบัติงาน ใน Cohort ICU. สวนดอก@ประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 15-12-2564
39 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 16-12-2564
40 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ Exercise DMS เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 16-12-2564
41 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2564 14-12-2564
42 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่- 14 ธค 64 14-12-2564
43 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 14 ธค 64 14-12-2564
44 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปิดให้บริการ Hospitel by DMS CMNEURO พร้อมส่งคืนพื้นที่ให้กับโรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์ 13-12-2564
45 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 13-12-2564
46 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้ว 10 รายสุดท้าย กลับบ้าน 13-12-2564
47 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 12-12-2564
48 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 11-12-2564
49 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2564 11-12-2564
50 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 08-12-2564
51 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการประชุมถ่ายทอดนโยบายสำคัญ ทิศทางการดำเนินงาน และประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 12/2564 08-12-2564
52 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 08-12-2564
53 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 08-12-2564
54 บุคลากรสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ การเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector) และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 07-12-2564
55 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 06-12-2564
56 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 06-12-2564
57 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 06-12-2564
58 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานออกหน่วยปฐมพยาบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 06-12-2564
59 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 06-12-2564
60 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 05-12-2564
61 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 05-12-2564
62 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 07-12-2564
63 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน (7 ธค 64) 07-12-2564
64 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 07-12-2564
65 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 04-12-2564
66 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 04-12-2564
67 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 04-12-2564
68 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 04-12-2564
69 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท 03-12-2564
70 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 03-12-2564
71 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 03-12-2564
72 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉิน ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 03-12-2564
73 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 03-12-2564
74 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 03-12-2564
75 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 02-12-2564
76 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 02-12-2564
77 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 02-12-2564
78 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 02-12-2564
79 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 01-12-2564
80 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 01-12-2564
81 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 01-12-2564
82 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 30-11-2564
83 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งมอบชุดสำหรับ Home Isolation (HI kit) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 30-11-2564
84 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 30-11-2564
85 กรมการแพทย์ และ UHOSNET สนับสนุนบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ใน Cohort ICU สวนดอก@ประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 29-11-2564
86 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 29-12-2564
87 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 29-12-2564
88 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 29-12-2564
89 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 28-12-2564
90 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 28-11-2564
91 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 27-11-2564
92 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 27-12-2564
93 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-11-2564
94 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตสุขภาพที่ 1 26-11-2564
95 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-11-2564
96 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุด Personal Protective Equipment (PPE) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-12-2564
97 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-11-2564
98 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 26-11-2564
99 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25-11-2564
100 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (HB) ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 25-11-2564
101 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25-11-2564
102 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 11/2564 25-11-2564
103 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25-11-2564
104 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 25-11-2564
105 อธิบดีกรมการแพทย์ร่วมออกกำลังกาย Exercise DMS กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 24-11-2564
106 เยี่ยมให้กำลังใจพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจากกรมการแพทย์ ในการช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCOVID-19 24-11-2564
107 อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังการนำเสนอ ผลการดำเนินงานโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 24-11-2564
108 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจากกรมการแพทย์ ในการช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 24-11-2564
109 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 24-11-2564
110 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 24-11-2564
111 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS. 23-11-2564
112 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 22-11-2564
113 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 22-11-2564
114 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 22-11-2564
115 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสัมมนานโยบาย และทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 22-11-2564
116 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS 22-11-2564
117 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย และของเล่นเด็ก เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 21-11-2564
118 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 21-11-2564
119 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 21-11-2564
120 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 19-11-2564
121 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในเจ้าหน้าที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO. 19-11-2564
122 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตจากกรมการแพทย์ ในการช่วยปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยCOVID-19 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 19-11-2564
123 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 19-11-2564
124 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 19-11-2564
125 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 18-11-2564
126 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 17-11-2564
127 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ,วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี และประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ 17-11-2564
128 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 17-11-2564
129 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 17-11-2564
130 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID- 19ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 17-11-2564
131 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 17-11-2564
132 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม Kick off CCRT Plus (Comprehensive Covid-19 Response Term) 17-11-2564
133 กรมการแพทย์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ช่วยปฏิบัติงาน ในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICUสนาม) โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 16-11-2564
134 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 16-11-2564
135 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมและเยี่ยมชม การปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู 16-11-2564
136 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 16-11-2564
137 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 15-11-2564
138 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบถุงปันสุข และเจลแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 16-11-2564
139 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 16-11-2564
140 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 15-11-2564
141 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารและน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 12-11-2564
142 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 12-11-2564
143 ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และส่งผู้ป่วย COVID-19 กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 13-11-2564
144 กรมการแพทย์สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU สวนดอก@ประสาท) 14-11-2564
145 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 14-11-2564
146 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 14-11-2564
147 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 12-11-2564
148 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ และโรงแรมธาริน เชียงใหม่ ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO 12-11-2564
149 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมเต้นออกกำลังกายเพลงดูแลด้วยใจ และบันทึกจัดทำสื่อวีดีทัศน์ออกกำลังกาย 12-11-2564
150 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK). 12-11-2564
151 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานจุดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคคลทั่วไป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ 12-11-2564
152 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 12-11-2564
153 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 12-11-2564
154 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
155 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO 11-11-2564
156 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
157 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
158 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
159 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
160 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งมอบเครื่อง Oxygen concentrator เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 11-11-2564
161 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10-11-2564
162 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10-11-2564
163 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10-11-2564
164 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10-11-2564
165 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 10-11-2564
166 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
167 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่อง Oxygen concentrator 09-11-2564
168 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
169 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
170 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพระเครื่องหลวงปู่ทวด 09-11-2564
171 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
172 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
173 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 09-11-2564
174 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่แด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ 09-11-2564
175 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
176 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
177 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
178 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
179 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
180 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานจุดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคคลทั่วไป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 08-11-2564
181 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดบริการสุขภาพในหน่วยบริการกรมการแพทย์ (กลุ่มCR-5G-DNA) 08-11-2564
182 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 07-11-2564
183 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 07-11-2564
184 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุด Personal Protective Equipment (PPE) เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 06-11-2564
185 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 06-11-2564
186 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 06-11-2564
187 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 06-11-2564
188 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในเจ้าหน้าที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์และผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO 05-11-2564
189 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 05-11-2564
190 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 05-11-2564
191 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมและนำเสนอการดำเนินงาน การบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 05-11-2564
192 ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO 05-11-2564
193 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานจุดฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคคลทั่วไป ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 05-11-2564
194 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 04-11-2564
195 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 04-11-2564
196 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
197 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 04-11-2564
198 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 04-11-2564
199 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม ถุงปันสุข และหน้ากากอนามัยสำหรับเด็ก 04-11-2564
200 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน และสาย Data Cable 04-11-2564
201 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 04-11-2564
202 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
203 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
204 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจคัดกรอง หาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) 03-11-2564
205 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
206 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
207 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 03-11-2564
208 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
209 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
210 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่กักตัวภายใน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
211 รองอธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
212 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์- 2 พย 64 02-11-2564
213 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
214 ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงใหม่ 02-11-2564
215 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 02-11-2564
216 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
217 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
218 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
219 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวและของเล่น เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
220 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
221 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันประสาทวิทยา ผ่าตัดผู้ป่วยโรค Traumatic left epidural hematoma with hangman fracture 01-11-2564
222 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 01-11-2564
223 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 (PFizer) แก่นักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา เชียงใหม่ 25-10-2564
224 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉิน ด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center: EOC) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 25-10-2564
225 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 25-10-2564
226 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในเจ้าหน้าที่โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์เพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 25-10-2564
227 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO 25-10-2564
228 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศึกษาดูงานการปฏิบัติงาน Hospitel by DMS CMNEURO 23-10-2564
229 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 22-10-2564
230 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 22-10-2564
231 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และให้การต้อนรับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ศึกษาดูงานปฏิบัติงาน Hotel Isolation 21-10-2564
232 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 24-10-2564
233 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่กักตัวครบตามกำหนดแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 24-10-2564
234 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 24-10-2564
235 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 24-10-2564
236 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 21-10-2564
237 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 21-10-2564
238 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข 21-10-2564
239 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (20 ตค 64) 20-10-2564
240 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 20-10-2564
241 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 20-10-2564
242 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท 20-10-2564
243 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 20-10-2564
244 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 19-10-2564
245 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 19-10-2564
246 รับมอบน้ำดื่ม 19-10-2564
247 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่องเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 19-10-2564
248 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 19-10-2564
249 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 19-10-2564
250 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 19-10-2564
251 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 18-10-2564
252 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 18-10-2564
253 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ 18-10-2564
254 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 18-10-2564
255 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 18-10-2564
256 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 18-10-2564
257 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 17-10-2564
258 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 17-10-2564
259 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Swab Test) เพี่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 16-10-2564
260 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 16 - 31 ตุลาคม 2564 16-10-2564
261 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 16-10-2564
262 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) 15-10-2564
263 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 15-10-2564
264 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้านเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 15-10-2564
265 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 15-10-2564
266 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม เตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง Hospitel ดูแลผู้ป่วย COVID-19 14-10-2564
267 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 14-10-2564
268 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 14-10-2564
269 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 14-10-2564
270 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 13-10-2564
271 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด วันที่ 13 ตุลาคม 2564 13-10-2564
272 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 13-10-2564
273 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับรางวัล “WSO ANGELS AWARD 2020 ระดับ Gold” 12-10-2564
274 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2564
275 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่แด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2564
276 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน - 12 ตค 64 12-10-2564
277 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2564
278 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2564
279 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 12-10-2564
280 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-11 ตค 64 11-10-2564
281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 11-10-2564
282 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 11-10-2564
283 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 11-10-2564
284 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 11-10-2564
285 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-11 ตค 64 10-10-2564
286 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (11 ตค 64) 10-10-2564
287 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 09-10-2564
288 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 .แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 08-10-2564
289 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ ฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) 08-10-2564
290 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรม “วันการดูแลแบบประคับประคองสากล” 08-10-2564
291 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อระหว่างวันที่ 8 - 22 ตุลาคม 2564 08-10-2564
292 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 8 ตค 64 08-10-2564
293 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์(8 ตค 64) 08-10-2564
294 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 8 ตค 64 08-10-2564
295 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)- 7 ตค 64 07-10-2564
296 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ - 7 ตค 64 07-10-2564
297 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมและแสดงความยินดี แด่นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 07-10-2564
298 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-7 ตค 64 07-10-2564
299 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 7 ตค 64 07-10-2564
300 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม 07-10-2564
301 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม. 07-10-2564
302 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 7 ตค 64 07-10-2564
303 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (ุ6 ตค 64) 06-10-2564
304 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์และของใช้. 06-10-2564
305 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -6 ตค 64 06-10-2564
306 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-6 ตค 64 06-10-2564
307 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 4 – 15 ตุลาคม 2564 04-10-2564
308 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด- 6 ตค 64 06-10-2564
309 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 5 ตค 64 05-10-2564
310 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่- 4 ตค 64 04-10-2564
311 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 4 ตค 64 04-10-2564
312 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 4 ตค 64 04-10-2564
313 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 3 ตค 64 03-10-2564
314 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 2 ตค 64 02-10-2564
315 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 2 ตค 64 02-10-2564
316 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 2 ตค 64 02-10-2564
317 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-1 ตค 64 01-10-2564
318 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)- 1 ตค 64 01-10-2564
319 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร. 01-10-2564
320 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 1 ตค 64 01-10-2564
321 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเตียงไฟฟ้าและชุด PPE จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 28-09-2564
322 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 28 กย 64 28-09-2564
323 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ - 27 กย 64 27-09-2564
324 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 27 กย 64 27-10-2564
325 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 27 กย 64 27-09-2564
326 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรอง สอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง - 26 กย 64 26-09-2564
327 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 26 กย 64 26-09-2564
328 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 25 กย 64 25-09-2564
329 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 25 กย 64 25-09-2564
330 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนทั่วไป เนื่องใน “วันมหิดล 24 กันยายน” 24-09-2564
331 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 24 กย 64 24-09-2564
332 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 24-09-2564
333 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 24 กย 64 24-09-2564
334 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 9/2564 23-09-2564
335 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing) - 23 กย 64 23-09-2564
336 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 23 กย 64 23-09-2564
337 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่- 23 กย 64 23-09-2564
338 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 23 กย 64 23-07-2564
339 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 23 กย 64 23-09-2564
340 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 22 กย 64 22-09-2564
341 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -22 กย 64 22-09-2564
342 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับเจลแอลกอฮอล์ 21 กย 64 21-09-2564
343 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง-21 กย 64 21-09-2564
344 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-21 กย 64 21-09-2564
345 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด-21 กย 64 21-09-2564
346 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-20 กย 64 20-09-2564
347 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -20 กย 64 20-09-2564
348 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 20-09-2564
349 อธิบดีกรมการแพทย์มอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับผลงานที่ส่งสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 และประกาศนียบัตร “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปี 2564 20-09-2564
350 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ Exercise DMS . 19-09-2564
351 อธิบดีกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 19-09-2564
352 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -19 กย 64 19-09-2564
353 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด -18 กย 64 18-09-2564
354 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทาน “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) 17-09-2564
355 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบ. “ถุงสร้างสุข” 17-09-2564
356 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด - 17 กย 64 17-09-2564
357 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ - 17 กย 64 17-09-2564
358 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตวิถีใหม่ ประจำปี 2564 16-09-2564
359 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-16 กย 64 16-09-2564
360 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ. 16-09-2564
361 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-16 กย 64 16-09-2564
362 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด-16 กย 64 16-09-2564
363 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -15 กย 64 15-09-2564
364 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสาร ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด . 15-09-2564
365 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-15 กย 64 15-09-2564
366 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 15 กย 64 15-09-2564
367 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากผ้า-15 กย 64 15-09-2564
368 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง-14 กย 64 14-09-2564
369 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ- 13 กย 64 13-09-2564
370 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 78/2564 13-09-2564
371 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง-13 กย 64 13-09-2564
372 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 13 กย 64 13-09-2564
373 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไป 14-09-2564
374 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารมังสวิรัติ และน้ำผลไม้สกัดเย็น 10-09-2564
375 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 10 กย 64 10-09-2564
376 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนม- 9 กย 64 09-09-2564
377 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า- 9 กย 64 09-09-2564
378 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์- 9 กย 64 09-09-2564
379 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 460,000 บาท ในนามมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 09-09-2564
380 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง และซาลาเปา 09-09-2564
381 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)- 9 กย 64 09-09-2564
382 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-9 กย 64 09-09-2564
383 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-9 กย 64 09-09-2564
384 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -8 กย 64 08-09-2564
385 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมสัมมนาสรุปและประเมินผลการตรวจราชการ กรมการแพทย์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-09-2564
386 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-8 กย 64 08-09-2564
387 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง-8 กย 64 08-09-2564
388 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography)พร้อมโปรแกรมสำหรับการรักษาทางระบบประสาท 07-09-2564
389 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 7 กย 64 07-09-2564
390 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง-7 กย 64 07-09-2564
391 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-7 กย 64 07-09-2564
392 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่- 7 กย 64 07-09-2564
393 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง-6 กย 64 06-09-2564
394 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง)-6 กย 64 06-09-2564
395 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบซาลาเปา จำนวน 100 ลูก- 6 กย 64 06-09-2564
396 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวเหนียวไก่ทอด -6 กย 64 06-09-2564
397 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-6 กย 64 06-09-2564
398 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 5 กย 64 05-09-2564
399 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 4 กย 64 04-09-2564
400 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-4 กย 64 04-09-2564
401 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า-3 กย 64 03-09-2564
402 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่- 3 กย 64 03-09-2564
403 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปิดการอบรมและสรุปการอบรม แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่-3 กย 64 03-09-2564
404 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง . 03-09-2564
405 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 3 กย 64 03-09-2564
406 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์-2 กย 64 02-09-2564
407 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง)-2 กย 64 02-09-2564
408 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ DMS Hospitel โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร (2-30 กย 64) 02-09-2564
409 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ( 2 – 15 กันยายน 2564) 02-09-2564
410 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงสำหรับบุคลากรการแพทย์ 01-09-2564
411 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -1 กย 64 01-09-2564
412 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง)-1 กย 64 01-09-2564
413 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนมแยมโรล 01-09-2564
414 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-1 กย 64 01-09-2564
415 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -25 สค 64 25-08-2564
416 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม-25 สค 64 24-08-2564
417 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัย ประจำปี 2564 24-08-2564
418 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ การดูแลรักษา และการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันเพื่อการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2564 24-08-2564
419 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) -24 สค 64 24-08-2564
420 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม-24 สค 64 24-08-2564
421 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า- 23 สค 64 22-08-2564
422 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 23-08-2564
423 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (23 สค 64) 23-09-2564
424 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบซาลาเปา จำนวน 100 ลูก- (2 สค 64) 23-08-2564
425 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบ Face shield 23-09-2564
426 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-22 สค 64 22-08-2564
427 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบขนมเบเกอรี่ จำนวน 80 ชิ้น 22-08-2564
428 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 21 สค 64 21-08-2564
429 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง (21 สค 64) 21-08-2564
430 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบขนมเบเกอรี่ 21-08-2564
431 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบมังคุด และน้ำดื่ม 20-09-2564
432 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-20 สค 64 20-08-2564
433 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก-20 สค 64 20-08-2564
434 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จำนวน 50 กล่อง-19 สค 64 19-08-2564
435 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-19 สค 64 19-08-2564
436 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง- 19 สค 64 19-08-2564
437 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-19 สค 64 19-08-2564
438 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง และขนม-19 สค 64 19-08-2564
439 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -18 สค 64 18-08-2564
440 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-18 สค 64 18-08-2564
441 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบชานมไข่มุก 18-08-2564
442 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง-18 สค 64 18-08-2564
443 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-17 l8 64 17-08-2564
444 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-17 สค 64 16-08-2564
445 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง- 17 สค 64 17-08-2564
446 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 16 สค 64 16-08-2564
447 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-16 สค 64 16-08-2564
448 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง-16 สค 64 16-08-2564
449 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวเหนียวแคบหมู 16-08-2564
450 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบซาลาเปา จำนวน 100 ลูก-16 สค 64 16-08-2564
451 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 15 สค 64 15-08-2564
452 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จำนวน 60 กล่อง- 15 สค 64 15-08-2564
453 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบผักสด 15-08-2564
454 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 14-08-2564
455 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิก Botox นอกเวลาวันเสาร์”-14 สค 64 14-08-2564
456 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จำนวน 102 กล่อง 13-08-2564
457 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า 13-08-2564
458 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-13 สค 64 13-08-2564
459 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง) 13-08-2564
460 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 (Booster Dose)-13 สค 64 13-08-2564
461 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์-13 สค 64 13-08-2564
462 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์-13 สค 64 13-08-2564
463 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง-13 สค 64 13-08-2564
464 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 12 สค 64 12-08-2564
465 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวกล่อง-12 สค 64 12-08-2564
466 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS - 11 สค 64 11-08-2564
467 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 (Booster Dose)-11 สค 64 11-08-2564
468 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร และน้ำลำไย 11-08-2564
469 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 10 สค 64 10-08-2564
470 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ศึกษาดูงานศูนย์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มกระตุ้นเป็นเข็มที่ 3 (Booster Dose) 10-08-2564
471 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 20 สค 64 10-08-2564
472 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 9 สค 64 09-08-2564
473 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบซาลาเปา จำนวน 100 ลูก 09-08-2564
474 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-8 สค 64 08-08-2564
475 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จากร้านถึงเจียงใหม่- 9 สค 64 09-08-2564
476 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน- 9 สค 64 09-08-2564
477 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ - 8 สค 64 08-08-2564
478 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบมังคุด จำนวน 50 ถุง 07-08-2564
479 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-7 สค 64 07-08-2564
480 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ DMS Hospitel โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 01-08-2564
481 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร-7 สค 64 07-08-2564
482 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (TeleNursing)-5 สค 64 05-08-2564
483 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-5 สค 64 05-08-2564
484 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบก๋วยเตี๋ยว 05-08-2564
485 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวเหนียวหมูปิ้ง จำนวน 30 ชุด 05-08-2564
486 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -4 สค 64 04-08-2564
487 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวมันไก่ จำนวน 100 ชุด 04-08-2564
488 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 (Booster Dose)-4 สค 64 04-08-2564
489 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-4 สค 64 04-08-2564
490 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบ “ถุงสร้างสุข” 04-08-2564
491 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมทางไกล (Web Conference) การบริหารจัดการวัคซีน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา. 2019 03-08-2564
492 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-3 สค 64 03-08-2564
493 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-3 สค 64 03-08-2564
494 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบผัดหมี่ จากร้านถึงเชียงใหม่-3 สค 64 03-08-2564
495 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-3 สต 64 03-08-2564
496 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 02-08-2564
497 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนมหวานลอดช่องแตงไทย 02-08-2564
498 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารและน้ำเฉาก๊วย จำนวน 60 ชุด 02-08-2564
499 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-2 สค 64 02-08-2564
500 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบภาชนะชานอ้อย จำนวน 5,000 ชิ้น 02-08-2564
501 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จากร้านถึงเชียงใหม่ 01-08-2564
502 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหาร 01-08-2564
503 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์-1 สค 64 01-08-2564
504 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-1 สค 64 01-08-2564
505 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม จำนวน 20 แก้ว 25-07-2564
506 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-23 กค 64 23-07-2564
507 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 23-07-2564
508 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -23 กค 64 23-07-2564
509 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-23 กค 64 23-07-2564
510 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-23 กค 64 23-07-2564
511 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 -23 กค 64 23-08-2564
512 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (23 กค 64) 23-07-2564
513 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(23 กค 64) 23-07-2564
514 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาทจากนายแพทย์มานพ ศิริมหาราช พร้อมครอบครัว 23-08-2564
515 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกระเช้าจากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 23-07-2564
516 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 7/2564 (22 กค 64) 22-08-2564
517 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-22 กค 64 22-08-2564
518 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 (Booster Dose)-22 กค 64 22-07-2564
519 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-22 กค 64 22-07-2564
520 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-22 กค 64 22-07-2564
521 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -21 กค 64 21-07-2564
522 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 (Booster Dose)-21 กค 64 21-07-2564
523 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-21 กค 64 21-07-2564
524 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและหัดเยอรมัน 21-07-2564
525 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เดินเยี่ยมหน่วยงานเพื่อดูแลสุขภาพจิตบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-21 กค 64 21-07-2564
526 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) -21 กค 64 21-07-2564
527 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารจาก ร้าน DECK ONE-21 กค 64 21-07-2564
528 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบขนมจีนน้ำยาปู 21-07-2564
529 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-21 กค 64 21-07-2564
530 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จำนวน 60 กล่อง 21-07-2564
531 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-21 กค 64 21-07-2564
532 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-20 กค 64 20-07-2564
533 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการสำรวจเชิงรุกในการตรวจ Swab หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-20 กค 64 20-07-2564
534 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมการดูแลสุขภาพจิตบุคลากร ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-(20 กค 64) 20-07-2564
535 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีน Covid-19 เข็ม 3 (Booster Dose) 20-07-2564
536 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-20 กค 64 20-07-2564
537 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก- 20 กค 64 20-07-2564
538 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-19 กค 64 19-07-2564
539 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-19 กค 64 19-07-2564
540 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์-19 กค 64 19-07-2564
541 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-17 กค 64 17-07-2564
542 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และจัดเตรียมเตียงในการรองรับผู้ป่วย COVID-19-18 กค 64 18-07-2564
543 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-16 กค 64 16-07-2564
544 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 16-07-2564
545 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญห้องเรียนหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 16-07-2564
546 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์บริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 (16 กค 64) 16-07-2564
547 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ- 16 กค 64 16-07-2564
548 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-16 กค 64 16-07-2564
549 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ DMS Hospitel โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานคร-(16-31 กค 64) 16-07-2564
550 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-15 กค 64 15-07-2564
551 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (14 กค 64) 14-07-2564
552 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (TeleNursing)-14 กค 64 14-07-2564
553 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการซ่อมแซม หอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 14-07-2564
554 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ(14 กค 64) 14-07-2564
555 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากร 14-07-2564
556 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด(13 กค 64) 13-07-2564
557 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (10 กค 64) 12-07-2564
558 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (12 กค 64) 12-07-2564
559 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบขนมวุ้น จำนวน 60 กล่อง 11-07-2564
560 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด (11 กค 64) 11-07-2564
561 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทำบุญห้องนิรมัย (ห้องเก็บศพ) ประจำปี 09-07-2564
562 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง (10 กค 64) 10-07-2564
563 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด 10-07-2564
564 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ (10 กค 64) 10-07-2564
565 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิก Botox นอกเวลาวันเสาร์” 10-07-2564
566 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (10 กค 64) 10-07-2564
567 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่บุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 09-07-2564
568 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine (9 กค 64) 09-07-2564
569 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบข้าวเงี้ยวและขนม 09-07-2564
570 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 09-07-2564
571 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-9 กค 64 09-07-2564
572 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทาง มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด 09-07-2564
573 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงาะ จำนวน 10 กิโลกรัม 08-07-2564
574 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้านยาลูกช้างเภสัช 1 (หลังมช.) 08-07-2564
575 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-8 กค 64 08-07-2564
576 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (8 กค 64) 08-07-2564
577 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (7 กค 64) 07-07-2564
578 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(7 กค 64) 07-07-2564
579 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารจาก ร้าน DECK ONE (7 กค 64) 07-07-2564
580 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่เจ้าหน้าที่จากหน่วยกู้ชีพ กู้ภัย อำเภอเมืองเชียงใหม่, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส 06-07-2564
581 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-6 กค 64 06-07-2564
582 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-14 กค 64 05-07-2564
583 กรมการแพทย์ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดเชียงราย 03-07-2564
584 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารและของหวาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564. 03-07-2564
585 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำและขนม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 03-07-2564
586 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 03-07-2564
587 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 02-07-2564
588 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 30-06-2564
589 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 30-06-2564
590 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารจากโรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 30-06-2564
591 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 30-06-2564
592 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย ผ่านระบบ Teleconference 30-06-2564
593 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 30-06-2564
594 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 29-06-2564
595 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 29-06-2564
596 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-29 มิย 64 29-06-2564
597 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึกจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 28-07-2564
598 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ณ DMS Hospitel โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพมหานครฯ 29-07-2564
599 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 29-07-2564
600 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ในจังหวัดเชียงใหม่ 28-07-2564
601 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร จำนวน 30 กล่อง จากร้าน Mama’s Kitchen และร้าน Meat Avatar 28-07-2564
602 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONE-28 มิย 64 28-07-2564
603 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ ผ่านระบบ Teleconference 28-07-2564
604 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบกาแฟดริฟ จำนวน 1,100 ซอง 26-06-2564
605 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONE-25 มิย 64 25-06-2564
606 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ(วันที่ 25 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2564) 25-06-2564
607 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง 24-06-2564
608 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 40 ตัว 24-06-2564
609 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ประชุมผู้บริหารกรมการแพทย์ Thursday Meeting (THM) ผ่านทางระบบออนไลน์ WebEx เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของกรมการแพทย์ พร้อมทั้งกำชับม 24-06-2564
610 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -23 มิย 64 23-06-2564
611 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ให้กับประชาชนทั่วไป และเข็ม 2 ให้กับบุคลากรบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง 23-06-2564
612 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ (23 มิย 64) 23-06-2564
613 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 23-06-2564
614 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 1 ให้กับประชาชนทั่วไป และเข็ม 2 ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 22-06-2564
615 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ เตรียมความพร้อมแผนการจัดการศึกษาภาคปฏิบัติ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 22-06-2564
616 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-22 มิย 64 22-06-2564
617 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานฉีดวัคซีน COVID-19 22-06-2564
618 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มเกลือแร่ POCARI SWEAT 21-06-2564
619 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Teleconference 21-06-2564
620 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมอบรมโครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ กรมการแพทย์ รุ่นที่ 34 ประจำปีงบประมาณ 2564 21-06-2564
621 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(20 มิย 64) 20-06-2564
622 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดของว่างจากร้านควีนส์ (Queens) 18-06-2564
623 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2564 18-06-2564
624 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)เมื่อวันที่ 17 มิถุนาย 2564 17-06-2564
625 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ 16-06-2564
626 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMSเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
627 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONEเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
628 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
629 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
630 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
631 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
632 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้านเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
633 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 15-06-2564
634 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต 14-06-2564
635 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 14-06-2564
636 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64.) 14-06-2564
637 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(14 มิย 64) 14-06-2564
638 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64) 14-06-2564
639 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64) 14-06-2564
640 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-14 มิย 64 14-06-2564
641 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 11-06-2564
642 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-11 มิย 64 11-06-2564
643 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-11 มิย 64 11-06-2564
644 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และของใช้ 10-06-2564
645 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-10 มิย 64 10-06-2564
646 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-10 มิย 64 10-06-2564
647 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-9 มิย 64 09-06-2564
648 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -9 มิย 64 09-06-2564
649 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Teleconference 09-06-2564
650 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-9 มิย 64 09-06-2564
651 อธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบขนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 09-06-2564
652 กรมการแพทย์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา -9 มิย 64 09-06-2564
653 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONE 09-06-2564
654 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (9 มิย 64) 09-06-2564
655 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (9 มิย 64) 09-06-2564
656 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 08-06-2564
657 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน -8 มิย 64 08-06-2564
658 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมชุดอุปกรณ์ 07-06-2564
659 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว 07-06-2564
660 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Kick off ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 07-06-2564
661 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-7มิย64 07-06-2564
662 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (6 มิย 64) 07-06-2564
663 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-4 มิย 64 04-06-2564
664 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-4 มิย 64 04-06-2564
665 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) 04-06-2564
666 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-3 มิย 64 03-06-2564
667 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -2 มิย 64 02-06-2564
668 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบมะม่วงเขียวใหญ่ (จินหงส์) จำนวน 800 กิโลกรัม 02-06-2564
669 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) -2 มิย 64 02-06-2564
670 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง 02-06-2564
671 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 01-06-2564
672 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(1 มิย 64) 01-06-2564
673 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-31 พค 64 31-05-2564
674 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่มจากร้าน Bubble Home 29-05-2564
675 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 28-05-2564
676 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหาร (28 พค 64) 28-05-2564
677 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 28 พค 64 28-05-2564
678 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-28 พค 64 28-05-2564
679 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมปิดหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยหนักโรคทางระบบประสาท 28-05-2564
680 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-28 พค 64 28-05-2564
681 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine (27 พค 64) 27-05-2564
682 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อน 27-05-2564
683 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-25พค64 25-05-2564
684 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการรายการรถยนต์พยาบาล ให้แก่เทศบาลตำบลแม่สอย 25-05-2564
685 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(24 พค 64) 24-05-2564
686 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 24 พค 64 24-05-2564
687 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (22 พค 64) 22-05-2564
688 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารกล่อง (22 พค 64) 22-05-2564
689 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(22 พค 64) 22-05-2564
690 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหารและขนม-24 พค 64 21-05-2564
691 แสดงความยินดีแด่นางวาสนา กัณหา ในโอกาสเลื่อนระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 21-05-2564
692 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 21-05-2564
693 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-21 พค 64 21-05-2564
694 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชน (กลุ่มผู้ประกอบการ)-21 พค 64 21-05-2564
695 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (20 พค 64) 20-05-2564
696 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine 20-05-2564
697 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-20 พค 64 20-05-2564
698 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (19 พค 64) 19-05-2564
699 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (20 พค 64) 20-05-2564
700 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชนผู้มีโรคประจำตัว (7 กลุ่มโรค)-19 พค 64 19-05-2564
701 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (19 พค 64) 19-05-2564
702 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-19 พค 64 19-05-2564
703 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล้วยหอม 17-05-2564
704 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชน (กลุ่มผู้ประกอบการ) และบุคลากรทางการแพทย์ 17-05-2564
705 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-17 พค 64 17-05-2564
706 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (16 พค 64) 16-05-2564
707 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง 16-05-2564
708 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคล พระพรหมเจ้าที่ และหลวงปู่ดู่ 16-05-2564
709 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทำความสะอาดหอผู้ป่วย หลังจำหน่ายผู้ป่วย COVID-19 15-05-2564
710 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และผลไม้ 14-05-2564
711 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร (14 พค 64) 14-05-2564
712 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (14 พค 64) 14-05-2564
713 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกระเช้าผลไม้ 14-05-2564
714 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-13 พค 64 13-05-2564
715 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (12 พค 64) 12-05-2564
716 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร 12-05-2564
717 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-12 พค 64 12-05-2564
718 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (12 พค 64) 12-05-2564
719 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 พค 64) 11-05-2564
720 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร ขนม และเครื่องใช้ 11-05-2564
721 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(11 พค 64) 11-05-2564
722 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 80,000 บาท 11-05-2564
723 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-11 พค 64 11-05-2564
724 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สนับสนุนถังออกซิเจนและรถเข็นถังออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย COVID-19 11-05-2564
725 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(10 พค 64) 10-05-2564
726 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (8 พค 64) 08-05-2564
727 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (7 พค 64) 07-05-2564
728 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร และขนม 07-05-2564
729 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-7 r8 64 07-05-2564
730 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (6 พค 64) 06-05-2564
731 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย อาหาร และน้ำดื่ม 06-05-2564
732 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing) 06-05-2564
733 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) - 6 พค 64 06-05-2564
734 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (5 พค 64) 05-05-2564
735 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (5 พค 64) 05-05-2564
736 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 5 พค 64 05-05-2564
737 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และน้ำดื่ม 05-05-2564
738 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 3 พค 64 03-05-2564
739 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-3 พค 64 03-05-2564
740 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (2 พค 64) 02-05-2564
741 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (2 พค 64) 02-05-2564
742 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(1 พค 64) 01-05-2564
743 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ และเครื่องดื่ม 01-05-2564
744 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 01-05-2564
745 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาด COVID-19 30-04-2564
746 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 เมย 64) 30-04-2564
747 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับผู้ประกอบการและเข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร 30-04-2564
748 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-30 เมย 64 30-04-2564
749 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ อาหาร และน้ำดื่ม 30-04-2564
750 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวซอย จากบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด 30-04-2564
751 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (30 เมย 64) 30-04-2564
752 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 30 เมย 64 30-04-2564
753 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (29 เมย 64) 29-04-2564
754 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564 29-04-2564
755 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ และขนม 29-04-2564
756 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-29 เมย 64 29-04-2564
757 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (28 เมย 64) 28-04-2564
758 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน (ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และผู้ประกอบการ) 28-04-2564
759 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (28 เมย 64) 28-04-2564
760 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-28 เมย 64 28-04-2564
761 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ และน้ำดื่ม 28-04-2564
762 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 28 เมย 64 28-04-2564
763 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(27 เมย 64) 27-04-2564
764 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-28 เมย 64 27-04-2564
765 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (28 เมย 64) 27-04-2564
766 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด 27-04-2564
767 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (26 เมย 64) 26-04-2564
768 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลม 26-04-2564
769 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 26-04-2564
770 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) - 26 เมย 64 26-04-2564
771 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องสำหรับใส่อาหาร และขนม 26-04-2564
772 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (25 เมย 64) 25-04-2564
773 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) -26 เมย 64 26-04-2564
774 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (24 เมย 64) 24-04-2564
775 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(24 เมย 64) 24-04-2564
776 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบครัวซองต์จากผู้ป่วย COVID-19 23-04-2564
777 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (23 เมย 64) 23-04-2564
778 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องใช้ 23-04-2564
779 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-23 เมย 64X 23-04-2564
780 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (23 เมย 64) 23-04-2564
781 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (21 เมย 64) 21-04-2564
782 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (21 เมย 64) 21-04-2564
783 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (22 เมย 64) 22-04-2564
784 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (22 เมย 64) 22-04-2564
785 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร (22 เมย 64) 22-04-2564
786 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอาหารแมคโดนัลด์ จากญาติผู้ป่วย COVID-19 21-04-2564
787 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (21 เมย 64) 21-04-2564
788 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกระติกน้ำร้อน และเครื่องอุปโภคบริโภค 21-04-2564
789 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-21 เมย 64 21-04-2564
790 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-21 เมย 64 21-04-2564
791 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (20 เมย 64) 20-04-2564
792 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 20-04-2564
793 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-20 เมย 64 20-04-2564
794 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-19 เมย 64 19-04-2564
795 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) - 19 เมย 64 19-04-2564
796 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบยาคูลท์ จำนวน 200 ขวด 17-04-2564
797 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน - 18 เมย 64 18-04-2564
798 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (14 เมย 64) 14-04-2564
799 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม (14 เมย 64) 14-04-2564
800 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 14-04-2564
801 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (14 เมย 64) 14-04-2564
802 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค (13 เมย 64) 13-04-2564
803 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-16 เมย 64 16-04-2564
804 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค 13-04-2564
805 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 13-04-2564
806 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (13 เมย 64) 13-04-2564
807 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 (13 เมย 64)) 13-04-2564
808 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่-13 เมย 64 13-04-2564
809 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ -12 เมย 64 12-04-2564
810 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ และกระติกน้ำร้อน 15-04-2564
811 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (PHEOC) 12-04-2564
812 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่-12 เมย 64 12-04-2564
813 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 (12 เมย 64) 12-04-2564
814 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
815 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคลากร ที่มีความเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
816 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รักษาผู้ป่วย COVID-19 และเตรียมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ (11 เมย 64) 11-04-2564
817 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
818 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (10 เมย 64) 10-04-2564
819 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ตัว 12-04-2564
820 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่และร่วมทีม ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในโพรงจมูก (11 เมย 64) 11-04-2564
821 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (9 เม.ย. 64) 09-04-2564
822 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม จำนวน 50 ขวด 09-04-2564
823 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบ Telemedicine - 9 เม.ย 64 09-04-2564
824 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก- 9 เมย 64 09-04-2564
825 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)-8เมย64 08-04-2564
826 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (8 เมย 64) 08-04-2564
827 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (7 เมย 64) 07-04-2564
828 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก(7 เมย 64) 07-04-2564
829 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC )- 7 เมย 64 07-04-2564
830 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก(5 เมย 64) 05-04-2564
831 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-04-15
832 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-04-17
833 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการยกระดับ และจัดเตรียมเตียงในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 2021-04-16
834 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 06-04-2564
835 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05-04-2564
836 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (5 เมย 64) 05-04-2564
837 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (4 เมย 64) 04-04-2564
838 กรมการแพทย์ร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงาน รองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน 02-04-2564
839 กรมการแพทย์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ชายแดน 01-04-2564
840 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 01-04-2564
841 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 01-04-2564
842 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS 31-03-2564
843 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ ( New Normal Medical Services) 31-03-2564
844 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 31-03-2564
845 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือ 29-03-2564
846 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 25-04-2564
847 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (24 มีค 64) 24-03-2564
848 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 24-04-2564
849 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 23-03-2564
850 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 22-03-2564
851 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 19-03-2564
852 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 18-03-2564
853 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ผ่านระบบ Online (Virtual Conference) 18-03-2564
854 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS. (17 มีค 64) 17-03-2564
855 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) - 17 มีค 64 17-03-2564
856 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทบทวนความรู้การจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตามเกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 17-03-2564
857 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่(16 มีค 64) 16-03-2564
858 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการบริหารจัดการและ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16-03-2564
859 กรมการแพทย์ร่วมการประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 16-03-2564
860 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (16 มีค 64) 16-03-2564
861 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการบริหารจัดการ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 15-03-2564
862 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 12-03-2564
863 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งมอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการรายการเก้าอี้ไม้ยาว ให้แก่โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 12-03-2564
864 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 11-03-2564
865 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบต้นกล้าพันธุ์ซัลเวีย สีแดง จำนวน 1,440 ต้น 11-03-2564
866 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ด้านการบริหารการพยาบาล 11-03-2564
867 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์ให้ความรู้และเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 11-03-2564
868 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 10-03-2564
869 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (17 มีค 64) 10-03-2564
870 อธิบดีกรมการแพทย์มอบใบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการใหม่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสสำเร็จ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 33 10-03-2564
871 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแด่บุคลากรกรมการแพทย์ 10-03-2564
872 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี “New Normal Medical Services การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” 10-03-2564
873 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services). 09-03-2564
874 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” 07-03-2564
875 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (4 มีค 64) 04-03-2564
876 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (3 มีค 64) 03-03-2564
877 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทิศทาง และนำยุทธศาสตร์สถาบันประสาทวิทยาสู่ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Webex 02-03-2564
878 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 02-03-2564
879 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 01-03-2564
880 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-1 มีค 64 01-03-2564
881 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบวัคซีนโควิด–19 ของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) ล็อตแรก 01-03-2564
882 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม Kicked off เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ 01-03-2564
883 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (24 กพ 64) 24-02-2564
884 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (24 กพ 64) 24-02-2564
885 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 22-02-2564
886 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 19-02-2564
887 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ในโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ 19-02-2564
888 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 18-02-2564
889 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ 18-02-2564
890 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (17 กพ 64) 17-02-2564
891 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 16-02-2564
892 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเปิดตัวกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 “พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร” 15-02-2564
893 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 15-02-2564
894 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (11-2-64) 10-02-2564
895 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services โดยให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) (10-2-64) 10-02-2564
896 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 10-02-2564
897 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 09-02-2564
898 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 08-02-2564
899 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก 08-02-2564
900 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (3-2-64) 03-02-2564
901 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) ผ่านระบบ Telemedicine (3-2-64) 03-02-2564
902 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) ผ่านระบบ Telemedicine 29-01-2564
903 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 01-02-2564
904 กรมการแพทย์ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนสันโค้งน้อย อำเภอเมืองเชียงราย 30-01-2564
905 กรมการแพทย์ร่วมประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 30-01-2564
906 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 ม.ค. 64) 30-01-2564
907 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 29-01-2564
908 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 28-01-2564
909 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS.(27-01-64) 27-01-2564
910 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services. 27-01-2564
911 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26-01-2564
912 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ภายใต้แนวคิด Kick off 25-01-2564
913 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่รักษาหายแล้ว 3 รายสุดท้ายของโรงพยาบาลกลับบ้าน 22-01-2564
914 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา 21-01-2564
915 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 21-01-2564
916 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานโดยให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom) 21-01-2564
917 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (20 ม.ค.64)) 20-01-2564
918 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแด่แพทย์ 20-01-2564
919 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก – ธัญพืช จากร้านโอ้กะจู๋ (20 ม.ค.64)) 20-01-2564
920 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-19 ม.ค. 64 19-01-2564
921 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator Monitor) ประจำรถพยาบาล 18-01-2564
922 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18-01-2564
923 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-18 มค 64 18-01-2564
924 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบนม UHT จากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 15-01-2564
925 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับฟังสรุปผลโครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15-01-2564
926 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซ้อมมาตรการ การรับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 15 มค 64 15-01-2564
927 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการแถลงข่าวผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 14-01-2564
928 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS-13 ม.ค.64 13-01-2564
929 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สัมภาษณ์ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และนักโภชนาการ ผ่านระบบ VDO Conference 13-01-2564
930 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก-ธัญพืช และอาหารกล่อง 13-01-2564
931 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13-01-2564
932 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้านสเต็กลุงช้าง 12-01-2564
933 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-12 ม.ค. 64 12-01-2564
934 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อ านวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-11 ม.ค. 64 11-01-2564
935 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมคัดกรองสุขภาพของคณาจารย์และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 07-01-2564
936 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ปิดให้บริการ พร้อมรองรับผู้รับบริการด้วย “ห้องบริการทันตกรรมความดันลบ (Negative Pressure)” 08-01-2564
937 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-8 ม.ค.64 08-01-2564
938 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและฝึกซ้อม การใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 07-01-2564
939 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-7 ม.ค.64 07-01-2564
940 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS-6 ม.ค.64 06-01-2564
941 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก-ธัญพืชจากร้านโอ้กะจู๋ -6 มค 64 06-01-2564
942 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) 06-01-2564
943 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-6 มค 64 06-01-2564
944 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 04-01-2564
945 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (5 มค 64) 05-01-2564
946 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 04-01-2564
947 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (4 มค 64) 04-01-2564
948 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ในโอกาศศึกษาดูงานในด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ COVID-19 29-12-2563
949 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก 29-12-2563
950 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29-12-2563
951 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (29 ธค 63) 29-12-2563
952 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 12/2563 25-12-2563
953 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมฝึกซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise ผ่านระบบทางไกล (Webex) 25-12-2563
954 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise 24-12-2563
955 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 24-12-2563
956 บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2564 22-12-2563
957 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 21-12-2563
958 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (18 ธค 63) 18-12-2563
959 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังรายละเอียดการฝึกซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านระบบ Teleconference 21-12-2563
960 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector) และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่1/2564 16-12-2563
961 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(18 ธค 63) 18-12-2563
962 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(17 ธค 63) 17-12-2563
963 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(17 ธค 63) 16-12-2563
964 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 16-12-2563
965 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนโรงพยาบาลสารภี ครั้งที่ 2 13-12-2563
966 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. 10-12-2563
967 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 10-12-2563
968 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (9 ธค 63) 09-12-2563
969 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 10-12-2563
970 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์ 09-12-2563
971 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มติดตามประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบเขตบริการสุขภาพ. (เครือข่าย C-R-5G-DNA) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1 08-12-2563
972 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มติดตามประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบเขตบริการสุขภาพ (เครือข่าย C-R-5G-DNA) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1 07-12-2563
973 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563. 05-12-2563
974 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563. 05-12-2563
975 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 05-12-2563
976 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ 03-12-2563
977 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (2 ธ.ค.63) 02-12-2563
978 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 12/2563 02-12-2563
979 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก 01-12-2563
980 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 28-11-2563
981 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์(27 พ.ย. 63) 27-11-2563
982 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (25 พ.ย. 63) 25-11-2563
983 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23-11-2563
984 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (18 พ.ย.63) 18-11-2563
985 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย (Antibiotic Awareness Week) ประจำปี พ.ศ. 2563” 18-11-2563
986 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่. 10-11-2563
987 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ 12-11-2563
988 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (11 พย 63) 11-11-2563
989 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 10-11-2563
990 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 06-11-2563
991 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 06-11-2563
992 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)-5 พย 63 05-11-2563
993 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 05-11-2563
994 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)- 4 พย 63 04-11-2563
995 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (4 พย 63) 04-11-2563
996 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 3 พย 63 03-11-2563
997 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) - 2 พย 63 02-11-2563
998 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 02-11-2563
999 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบทุนและพัดลม จากงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อมนัส ศิริมหาราช 01-11-2563
1000 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 23-10-2563
1001 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2563 21-10-2563
1002 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (21 ตค 63) 21-10-2563
1003 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2563 21-10-2563
1004 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุข 21-10-2563
1005 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-10-2563
1006 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานสัมมนาแถลงผลความสำเร็จของโครงการ สนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 19-10-2563
1007 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 18-10-2563
1008 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรในงาน GINGER FARM market ครั้งที่ 3 16-10-2563
1009 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากลปี 2563 Palliative care :It’s “My care,My comfort” ดูแลอย่างห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย 15-10-2563
1010 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(16 ตค 63) 14-10-2563
1011 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2563
1012 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. 13-10-2563
1013 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การดูแลและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท” ครั้งที่ 2 09-10-2563
1014 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 01-10-2563
1015 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปี 2563 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 29-09-2563
1016 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (30 กย 63) 30-09-2563
1017 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563 25-09-2563
1018 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 24-09-2563
1019 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 24-09-2563
1020 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(23 กย 63) 23-09-2563
1021 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2563 23-09-2563
1022 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2563 24-09-2563
1023 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (21 กย 63) 21-09-2563
1024 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (16 กย 63) 16-09-2563
1025 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16-09-2563
1026 ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 14-09-2563
1027 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 14-09-2563
1028 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอแผนงานการจัดตั้งหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ Business Continuity Planning for Health Facilities 11-09-2563
1029 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 2 11-09-2563
1030 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการประชุมทางไกล Tele-Conference 11-09-2563
1031 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบแบบการก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มห 11-09-2563
1032 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล WSO ANGELs Award & Thailand ANGELs Award 2019 ระดับ Platinum status 10-09-2563
1033 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”. 10-09-2563
1034 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ . 08-09-2563
1035 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (2 ก.ย.63)) 02-09-2563
1036 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เพื่อการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ (โรงพยาบาลในเขตสายใต้) 27-08-2563
1037 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (26 สค 63) 26-08-2563
1038 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Planning COVID19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 26-08-2563
1039 กรมการแพทย์ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2563
1040 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 8/2563 21-08-2563
1041 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (19 ส.ค. 63) 19-08-2563
1042 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้เครื่อง X-ray Biplane Angiogram 18-08-2563
1043 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการสัมมนากิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม 14-08-2563
1044 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 12-08-2563
1045 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง วัดสวนดอกพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 11-08-2563
1046 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 ส.ค. 63) 11-08-2563
1047 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 11-08-2563
1048 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (5 สค 63) 05-08-2563
1049 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal. 04-08-2563
1050 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal 03-08-2563
1051 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย(3 ส.ค. 63) 03-08-2563
1052 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมเดินทางไปร่วมประชุม ณ จังหวัดระยอง "ระยองคลีน ระยองเคลียร์" 02-08-2563
1053 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 ก.ค. 63) 30-07-2563
1054 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของภาคเหนือ 30-07-2563
1055 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่พร้อมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมจังหวัดระยอง 30-07-2563
1056 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 28-07-2563
1057 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2563 24-07-2563
1058 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม IMC-Geriatric Rehabilitation ครั้งที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 23-07-2563
1059 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (23 ก.ค. 63) 23-07-2563
1060 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (22 ก.ค.63)) 22-07-2563
1061 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ(21 ก.ค. 63) 21-07-2563
1062 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 21-07-2563
1063 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดเล็ก 20-07-2563
1064 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 16-07-2563
1065 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล(17 ก.ค. 63) 17-07-2563
1066 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล. 16-07-2563
1067 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย(16 ก.ค. 63) 16-07-2563
1068 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (15 ก.ค. 63) 15-07-2563
1069 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7/2563 14-07-2563
1070 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ 13-07-2563
1071 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (11 ก.ค. 63) 11-07-2563
1072 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมการดูแลและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 10-07-2563
1073 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (9 ก.ค. 63) 09-07-2563
1074 กรมการแพทย์ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2563
1075 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม IMC-Geriatric Rehabilitation ครั้งที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 09-07-2563
1076 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (8 ก.ค. 63) 08-07-2563
1077 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 03-07-2563
1078 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (1 ก.ค. 63) 01-07-2563
1079 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (1 ก.ค. 63) 01-07-2563
1080 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563” 29-06-2563
1081 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันประสาทวิทยาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 30-06-2563
1082 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 30-06-2563
1083 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Blue Ocean Shift” และรับมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ “Transformative Leadership Program” รุ่นที่ 3 26-06-2563
1084 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 26-06-2563
1085 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 22-06-2563
1086 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 20-06-2563
1087 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS .“แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” 17-06-2563
1088 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (17 มิย 63) 17-06-2563
1089 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (16 มิย 63) 16-06-2563
1090 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 มิย 63) 11-06-2563
1091 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย 10-06-2563
1092 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมสำรวจความคืบหน้างานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 10-06-2563
1093 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID - 19” 10-06-2563
1094 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพริกขี้หนู 09-06-2563
1095 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบแอลกอฮอล์เจล 08-06-2563
1096 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันประสาทวิทยา 02-06-2563
1097 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 02-06-2563
1098 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(1 มิ.ย. 63) 01-06-2563
1099 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาล.ตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 01-06-2563
1100 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (21 พค 63) 21-05-2563
1101 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 5/2563 21-05-2563
1102 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams 21-05-2563
1103 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์(20 พค 63) 20-05-2563
1104 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” (20 พค 63) 20-05-2563
1105 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (19 พค 63) 19-05-2563
1106 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(15 พค 63) 15-05-2563
1107 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (14 พค 63) 13-05-2563
1108 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ 14-05-2563
1109 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานบูรณาการระหว่างรพ.ประสาทเชียงใหม่ร่วมกับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 13-05-2563
1110 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” (13 พค 63) 13-05-2563
1111 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและไอศกรีม 13-05-2563
1112 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” 13-05-2563
1113 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือเรื่องสถานที่สำหรับต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ 13-05-2563
1114 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (11 พค 63) 11-05-2563
1115 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์(8 พค 63) 08-05-2563
1116 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 08-05-2563
1117 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19. 07-05-2563
1118 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่รักษาหายแล้วเป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลและจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้าน 05-05-2563
1119 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (1 พค 63) 01-05-2563
1120 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (1 พค 63) 01-05-2563
1121 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้การสาธิตวิธีการใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 01-05-2563
1122 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19 . 01-05-2563
1123 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการจัดบริการทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและอื่นๆ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 01-05-2563
1124 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Teleconference โรงพยาบาลกรมการแพทย์ที่รับ Case COVID-19 01-05-2563
1125 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามงาน “The new normal medical service ในสถานการณ์ COVID-19 Exit ของหน่วยงานกรมการแพทย์” ผ่านระบบ VDO Conference 01-05-2563
1126 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบประชุมทางไกล เรื่อง การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 management) 30-04-2563
1127 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(30 เมย 63) 30-04-2563
1128 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหาร (29 เมย 63) 29-04-2563
1129 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19”(29 เมย 63) 29-04-2563
1130 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(27 เมย 63) 27-05-2563
1131 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28-05-2563
1132 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 27-04-2563
1133 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE). 27-04-2563
1134 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม(25 เมย 63) 25-04-2563
1135 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์(24 เมย 63) 24-04-2563
1136 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 24-04-2563
1137 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน 24-04-2563
1138 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ 23-04-2563
1139 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่คิดค้นและผลิตนวัตกรรม “ล้างมือง๊ายง่ายปลอดภัยจากโควิด” 23-04-2563
1140 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19 23-04-2563
1141 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 22-04-2563
1142 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 4/2563 22-04-2563
1143 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม(22 เมย 63) 22-04-2563
1144 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ครั้งที่ 7 22-04-2563
1145 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (22 เมย 63) 22-04-2563
1146 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหาร (21 เมย 63) 21-04-2563
1147 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจผู้ป่วยตามนัดผ่านระบบ Telemedicine 21-04-2563
1148 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งมอบของบริจาค 21-04-2563
1149 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 20-04-2563
1150 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร 20-04-2563
1151 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ครั้งที่ 6 20-04-2563
1152 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผ่านระบบ VDO Conference 20-04-2563
1153 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (17 เมย 63) 17-04-2563
1154 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการอบรมวิธีการสวมใส่และถอดชุด อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 17-04-2563
1155 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลผ่านระบบ Telemedicine 17-04-2563
1156 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (16 เมย 63) 16-04-2563
1157 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบแอลกอฮอล์ 75% 16-04-2563
1158 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องอบโอโซน 15-04-2563
1159 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19”(15 เมย 63) 15-04-2563
1160 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14-04-2563
1161 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคและหน้ากากอนามัย 14-04-2563
1162 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์(14 เมย 63) 14-04-2563
1163 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2563 14-04-2563
1164 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 15-04-2563
1165 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (13 เมย 63) 13-04-2563
1166 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 13 เมย 63 13-04-2563
1167 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและของหวาน 13-04-2563
1168 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ 13-04-2563
1169 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10-04-2563
1170 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 เมย 63) 10-04-2563
1171 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ Teleconsultation และบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยที่บ้าน 09-04-2563
1172 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร (7 เมษ 63) 07-04-2563
1173 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคเครื่องดื่มและอาหาร (5-6 เมษ 63) 06-04-2563
1174 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06-04-2563
1175 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม (3 เมษ 63) 03-04-2563
1176 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (3 เมษ 63) 03-04-2563
1177 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจ รับฟังผลการดำเนินงานในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03-04-2563
1178 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 02-04-2563
1179 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS แข็งแรง สุขใจ สู้ภัยCOVID-19 (1 เมษ 63)) 01-04-2563
1180 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคเครื่องดื่ม 01-04-2563
1181 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 01-04-2563
1182 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและน้ำดื่ม(1 เมษ 63) 01-04-2563
1183 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์. 01-04-2563
1184 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคสลัดผักจากร้านโอ้กะจู๋ 01-04-2563
1185 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค(31 มีค 63) 31-03-2563
1186 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอาหารว่าง 31-03-2563
1187 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 31-03-2563
1188 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 31-03-2563
1189 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและขนม 30-03-2563
1190 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม (30 มีค 63) 30-03-2563
1191 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ประจำวัน(30 มีค 63) 30-03-2563
1192 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2563 27-03-2563
1193 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ประจำวัน 27-03-2563
1194 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจ และหารือเรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26-03-2563
1195 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 27-03-2563
1196 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องพลาสติกสำหรับป้องกันละอองจากผู้ป่วย 27 มีนาคม 2563 27-03-2563
1197 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาคเสื้อกันฝน หน้ากากอนามัย และกระบังป้องกันใบหน้า 27-03-2563
1198 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น 27-03-2563
1199 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม 27-03-2563
1200 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องพลาสติกสำหรับป้องกันละอองจากผู้ป่วย 26-03-2563
1201 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS แข็งแรง สุขใจ สู้ภัยCOVID-19 25-03-2563
1202 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือเรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25-03-2563
1203 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอาจารย์ภัทระ ฉลาดแพทย์ ฝ่ายกรรมการ MOUมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการหารือเรื่องการผลิตและจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 25-03-2563
1204 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ Fever & ARI Clinic ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25-03-2563
1205 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบขนมจากร้าน Rustic and Blue 25-03-2563
1206 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคข้าวกล่อง 25-03-2563
1207 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย 24-03-2563
1208 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน Isolation Unit 23-03-2563
1209 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมวางแผนรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ป่วย PUI(23 มีค 63) 23-03-2563
1210 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563 23-03-2563
1211 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)19 มีค 63 19-03-2563
1212 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 20-03-2563
1213 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (23 มีค 63) 18-03-2563
1214 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำสัปดาห์ (18 มีค 63) 18-03-2563
1215 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยชนิด N95 18-03-2563
1216 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีค 63 17-03-2563
1217 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีค 63 17-03-2563
1218 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17-03-2563
1219 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีค 63 16-03-2563
1220 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16-03-2563
1221 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับรศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13-03-2563
1222 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ (16 มีค 63) 12-03-2563
1223 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12-03-2563
1224 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (16 มีค 63) 11-03-2563
1225 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข(PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 20 09-03-2563
1226 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำสัปดาห์ 11-03-2563
1227 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเยี่ยมสำรวจสถานที่ห้องแยกโรคเดี่ยว (Isolation Room) 13-03-2563
1228 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเตรียมสถานที่ห้องแยกโรคเดี่ยว (Isolation Room) 09-03-2563
1229 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 78 ปี "ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม" 10-03-2563
1230 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปรับปรุงคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09-03-2563
1231 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลหางดง 09-03-2563
1232 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “การคัดกรองและค้นหาโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนและแนวทางส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพ” ร่วมกับเทศบาลตำบลหางดง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหางดง 06-03-2563
1233 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ (5 มีค 63) 05-03-2563
1234 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เตรียมความพร้อมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 06-03-2563
1235 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง 06-03-2563
1236 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาค Surgical Mask 05-03-2563
1237 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (4 มีค 63) 04-03-2563
1238 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).3 มีค 63 03-03-2563
1239 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม DMS-EOC : COVID-19 ผ่านระบบ Teleconference 28 กพ 63 28-02-2563
1240 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(27 กพ 63) 27-02-2563
1241 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 กพ 63 27-02-2563
1242 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดน่าน 26-02-2563
1243 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (26 กพ 63) 26-03-2563
1244 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/25 กพ 63 25-02-2563
1245 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ 21 กพ 63 23-02-2563
1246 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/24 กพ 63 24-02-2563
1247 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 24-02-2563
1248 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/23 กพ 63 23-02-2563
1249 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 กพ 63 22-02-2563
1250 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 22-02-2563
1251 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19 กพ 63 19-02-2563
1252 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (19 กพ 63) 19-02-2563
1253 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 กพ 63 18-02-2563
1254 นักกีฬาแบดมินตันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 14-02-2563
1255 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่(18 กพ 63) 18-02-2563
1256 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 กพ 63 18-02-2563
1257 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 กพ 63 16-02-2563
1258 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).15 กพ 63 15-02-2563
1259 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14-02-2563
1260 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 14-02-2563
1261 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่โรงพยาบาลได้จัดทำให้แก่ผู้รับบริการ 14-02-2563
1262 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(13 กพ 63) 13-02-2563
1263 รองอธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 19-02-2563
1264 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(12 กพ 63) 12-02-2563
1265 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (8 กพ 63) 08-02-2563
1266 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (9 กพ 63) 09-02-2563
1267 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (10 กพ 63) 10-02-2563
1268 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 07-02-2563
1269 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2563 07-02-2563
1270 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจคัดกรองผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 07-02-2563
1271 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดตั้งคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic 06-02-2563
1272 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(6 กพ 63) 06-02-2563
1273 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ และร่วมสรุปผลการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563(6 กพ 63) 06-02-2563
1274 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในโอกาสศึกษาดูงานหุ่นยนต์ฝึกเดิน 03-02-2563
1275 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ 03-02-2563
1276 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศจีน เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 03-02-2563
1277 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 03-02-2563
1278 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(29 มค 63) 29-01-2563
1279 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางด้านบริหารการเงิน (Financial Management) ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference 29-01-2563
1280 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมรับนโยบายการสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาทต่อ 1 เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทาง Teleconference 27-01-2563
1281 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 27-01-2563
1282 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ และร่วมสรุปผลการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-01-2563
1283 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 23-01-2563
1284 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(24 มค 63) 23-01-2563
1285 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) 23-01-2563
1286 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season1” 22-01-2563
1287 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(24 ธค 63) 22-01-2563
1288 ผู้บริหารกรมการแพทย์ให้คำอวยพรเนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2563 17-01-2563
1289 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแข่งขันกีฬากรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-01-2563
1290 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 18-01-2563
1291 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมกีฬากรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-01-2563
1292 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่. 2563. 15-01-2563
1293 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดงบลงทุน กรมการแพทย์ ผ่านระบบ VDO Conference 15-01-2563
1294 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(15 มค 63) 15-01-2563
1295 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS 15-01-2563
1296 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรมกรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 14-01-2563
1297 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ 13-01-2563
1298 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 10-01-2563
1299 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 09-01-2563
1300 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก 09-01-2563
1301 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 09-01-2563
1302 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 4 05-01-2563
1303 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563. 02-01-2563
1304 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 02-01-2563
1305 กรมการแพทย์เยี่ยมไข้ นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 02-01-2563
1306 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 11/2562 26-12-2562
1307 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล. 26-12-2562
1308 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 26-12-2562
1309 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26-12-2562
1310 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 26-12-2562
1311 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(25 ธค 62) 25-12-2562
1312 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 25-12-2562
1313 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รับมอบโล่นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 สาขาบริหารภาครัฐ 22-12-2562
1314 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(18 ธค 62) 18-12-2562
1315 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่. 18-12-2562
1316 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.. 12-12-2562
1317 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาลในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13-12-2562
1318 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมให้บริการ Stroke Fast Track 13-12-2562
1319 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13-12-2562
1320 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(11 ธค 62) 11-12-2562
1321 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ ณ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 08-12-2562
1322 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมบริจาคของรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2563 06-12-2562
1323 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(13 ธค 62) 11-12-2562
1324 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ 05-12-2562
1325 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 04-12-2562
1326 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 05-12-2562
1327 การส่งมอบหมายหน้าที่การงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 04-12-2562
1328 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(4 ธค 62) 04-12-2562
1329 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 03-12-2562
1330 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “ซองยาเก่า..เราขอ 29-11-2562
1331 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(28 พย 62) 28-11-2562
1332 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 28-11-2562
1333 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 28-11-2562
1334 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(27 พย 62) 27-11-2562
1335 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ (Health Literacy) ผ่านระบบ VDO conference 22-11-2562
1336 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(21 พย 62) 21-11-2562
1337 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี 2563 21-11-2562
1338 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 พย 62) 20-11-2562
1339 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม “Health Service Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand” 15-11-2562
1340 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 15-11-2562
1341 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 14-11-2562
1342 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(13 พย 62) 13-11-2562
1343 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่(11 พย 62) 11-11-2562
1344 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(7 พย 62) 07-11-2562
1345 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 07-11-2562
1346 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(6 พย 62) 06-11-2562
1347 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 06-11-2562
1348 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดอบรมและทดสอบความรู้หลังการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
1349 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปีงบประมาณ 2563 04-11-2562
1350 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
1351 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
1352 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise (30 ตค 62) 30-10-2562
1353 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ 30-10-2562
1354 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล (สวนผักรักคุณ) 29-10-2562
1355 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 29-10-2562
1356 สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28-10-2562
1357 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 28-10-2562
1358 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล Achievement award 28-10-2562
1359 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 25-10-2562
1360 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงาน 24-10-2562
1361 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2562
1362 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2562
1363 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 21-10-2562
1364 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21-10-2562
1365 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมและรับฟังโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21-10-2562
1366 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562 21-10-2562
1367 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2562 18-10-2562
1368 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(17 ตค 62) 17-10-2562
1369 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(16 ตค 62) 16-10-2562
1370 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15-10-2562
1371 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15-10-2562
1372 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 11-10-2562
1373 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(10 ตค 62) 10-10-2562
1374 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านระบบ VDO Conference 10-10-2562
1375 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(9 ตค 62) 09-10-2562
1376 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 09-10-2562
1377 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day) 08-10-2562
1378 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “What’s new about Dual Antiplatelet Therapy in Stroke Management?” 08-10-2562
1379 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล Teleconference การประสานความร่วมมือและ การสนับสนุนด้านทันตกรรมระหว่างกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) 08-10-2562
1380 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 03-10-2560
1381 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(3 ตค 62) 03-10-2562
1382 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(2 ตค 62) 02-10-2562
1383 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 02-10-2562
1384 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์ศึกษาดูงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก 26-09-2562
1385 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ” 26-09-2562
1386 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเครื่องแรกของภาคเหนือ ผ่านรายการ “พบหมอรามา” ทาง Rama Channel TV Live Stream 25-09-2562
1387 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(25 กย 62) 25-09-2562
1388 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แด่พระสงฆ์ 23-09-2562
1389 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 24-09-2562
1390 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “วิ่งมหิดล 62” 23-09-2562
1391 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS 23-09-2562
1392 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 20-09-2562
1393 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 20-09-2562
1394 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 14-09-2562
1395 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมประเพณี นำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-09-2562
1396 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ 14-09-2562
1397 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(11 กย 62) 11-09-2562
1398 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี 2562 11-09-2562
1399 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วยและการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10-09-2562
1400 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 05-09-2562
1401 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(4 กย 62) 04-09-2562
1402 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล 03-09-2562
1403 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 02-09-2562
1404 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 30-08-2562
1405 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (28 สค 62) 28-08-2562
1406 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโป่งน้อย 27-08-2562
1407 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 23-08-2562
1408 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 23-08-2562
1409 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะ 22-08-2562
1410 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (21 สค 62) 21-08-2562
1411 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) โรคไต ในเขตสุขภาพที่ 1 21-08-2562
1412 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิหารวัดสวนดอก ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16-08-2562
1413 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (14 สค 62) 14-08-2562
1414 รพ.ประสาทเชียงใหม่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชน ในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 14-08-2562
1415 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 13-08-2562
1416 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12-08-2562
1417 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12-08-2562
1418 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 09-08-2562
1419 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า 08-08-2562
1420 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 07-08-2562
1421 สำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดแพร่ 06-08-2562
1422 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาการบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care - Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1-3 05-08-2562
1423 พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 02-08-2562
1424 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(31 สค 62) 31-07-2562
1425 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “THAILAND ANGELs AWARD” 30-07-2562
1426 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
1427 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
1428 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
1429 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 26-07-2562
1430 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 26-07-2562
1431 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน ด้านหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) 26-07-2562
1432 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 25-07-2562
1433 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศทางการพยาบาล 25-07-2562
1434 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(24 กค 62) 24-07-2562
1435 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงานและประกาศรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์ 22-07-2562
1436 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์” 18-07-2562
1437 นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 11-07-2562
1438 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด” 09-07-2562
1439 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(18 กค 62) 18-07-2562
1440 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 18-07-2562
1441 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 12-07-2562
1442 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 11-07-2562
1443 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(11 กค 62) 11-07-2562
1444 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(10 มิย 62) 10-07-2562
1445 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 10-07-2562
1446 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 09-07-2562
1447 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic course) 08-07-2562
1448 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Teleconference คณะทำงาน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ 05-07-2562
1449 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง (5 กค 62) 05-07-2562
1450 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ภายใต้บริบทกรมการแพทย์ 05-07-2562
1451 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 03-07-2562
1452 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ(4 กค 62) 04-07-2562
1453 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 04-07-2562
1454 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 04-07-2562
1455 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (3 กค 62) 03-07-2562
1456 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 28-06-2562
1457 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 28-06-2562
1458 รองอธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ของเขตสุขภาพที่ 3 01-07-2562
1459 รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) เขตสุขภาพที่ 3 01-07-2562
1460 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 28-06-2562
1461 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มิย 62) 28-06-2562
1462 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ 27-06-2562
1463 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 27-06-2562
1464 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (26-06-62) 26-06-2562
1465 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม Teleconference ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ 26-06-2562
1466 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 24-07-2562
1467 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 3/62 23-06-2562
1468 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 23-06-2562
1469 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมระบบบริการผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 22-06-2562
1470 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มิย 62) 21-06-2562
1471 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 20-06-2562
1472 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ 20-06-2562
1473 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2562 19-06-2562
1474 รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 19-06-2562
1475 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS 19 มิถุนายน 2562 19-06-2562
1476 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สัมภาษณ์ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) 19-06-2562
1477 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผล การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 19-06-2562
1478 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร” 18-06-2562
1479 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 18-06-2562
1480 รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการสัมมนา โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรักษาผู้ป่วยจากมลพิษในสามจังหวัดภาคเหนือ 17-06-2562
1481 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13-06-2562
1482 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ (13 มิ.ย. 62) 13-06-2562
1483 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 14-06-2562
1484 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ นำทีมศึกษาดูงาน Palliative Care มุ่งพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 12-06-2562
1485 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค(7 มิย 62) 07-06-2562
1486 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้า 07-06-2562
1487 เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 07-06-2562
1488 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ผ่านระบบ VDO Conference 07-06-2562
1489 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและฟังบรรยายธรรมะ 06-06-2562
1490 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 06-06-2562
1491 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference Planning and Budgeting Management System : PBMS 06-06-2562
1492 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (5 มิย 62) 05-06-2562
1493 ROADMAP TO REACC 4 CMNEURO 2022 05-06-2562
1494 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 05-06-2562
1495 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาครถเข็นผู้ป่วย 04-06-2562
1496 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03-06-2562
1497 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(29 พค 62) 29-05-2562
1498 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 29-05-2562
1499 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหางดง 27-05-2562
1500 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 24-05-2562
1501 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (22 พค 62) 22-05-2562
1502 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562 24-05-2562
1503 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 16-05-2562
1504 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (16 พฤษภาคม 2562) 16-05-2562
1505 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับวิสัญญีแพทย์ 16-05-2562
1506 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (15 พฤษภาคม 2562) 15-05-2562
1507 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ 15-05-2562
1508 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาคถุงผ้า (14 พฤษภาคม 2562) 14-05-2562
1509 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 14-05-2562
1510 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 07-05-2562
1511 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 06-05-2562
1512 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (1 พค 62) 01-05-2562
1513 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ประจำปี 2562” 29-04-2562
1514 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 29-04-2562
1515 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวรองอธิบดีกรมการแพทย์ 29-04-2562
1516 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวอธิบดีกรมการแพทย์ 29-04-2562
1517 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบถุงผ้าจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์(ไทย) จำกัด 24-04-2562
1518 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (24 เมย 62) 24-04-2562
1519 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกรรมการประชุมตรวจรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด 24-04-2562
1520 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 24-04-2562
1521 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PCWN) 24-04-2562
1522 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference การประชุมชี้แจงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร 19-04-2562
1523 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ 18-04-2562
1524 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระและดำหัวสูมาคารวะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 18-04-2562
1525 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(17 เมย 62) 17-04-2562
1526 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS วันที่ 10 เมษายน 2562 10-04-2562
1527 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 09-04-2562
1528 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นพ.สสจ.เชียงใหม่ 06-04-2562
1529 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ 08-04-2562
1530 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 06-04-2562
1531 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กPM 2.5 05-04-2562
1532 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference ด้านการเงินการคลังและพัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการ 04-04-2562
1533 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 01-04-2562
1534 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 1 29-04-2562
1535 ประชุมสมาชิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 29-04-2562
1536 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise อย่างต่อเนื่อง ทางการแพทย์ 03-04-2562
1537 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 01-04-2562
1538 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 29-03-2562
1539 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 28-06-2562
1540 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise อย่างต่อเนื่อง(28 มีค 62) 27-03-2562
1541 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (27 มีค 62) 27-03-2562
1542 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 มีค 62) 21-03-2562
1543 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ 20-03-2562
1544 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2562 19-03-2562
1545 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้า 18-03-2562
1546 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (18 มีค 62) 18-03-2562
1547 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ 18-03-2562
1548 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ” 13-03-2562
1549 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้ออบไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 13-03-2562
1550 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีประสาท 13-03-2562
1551 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 มีนาคม 2562 12-03-2562
1552 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอัตราตายจากโรคเลือดสมอง 06-03-2562
1553 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise DMS อย่างต่อเนื่อง 06-03-2562
1554 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ให้ความรู้ PM.2.5 05-03-2562
1555 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 04-03-2562
1556 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 01-03-2562
1557 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 28-02-2562
1558 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(28/2/62) 28-02-2562
1559 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2(25/2/62) 25-02-2562
1560 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค (28/2/62) 26-02-2018
1561 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 25-02-2562
1562 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค 26-02-2562
1563 บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 22-02-2562
1564 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 จังหวัดลำพูน 22-02-2562
1565 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 กพ 62) 20-02-2562
1566 โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทนเงินสวัสดิการและเงินจากการเรี่ยไร 18-02-2562
1567 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดลำปาง 15-02-2562
1568 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (14 กุมภาพันธ์ 2562) 14-02-2562
1569 รพ.ประสาทเชียงใหม่คว้า 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 13-02-2562
1570 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 09-02-2562
1571 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (8 กพ 62) 08-02-2562
1572 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 07-02-2562
1573 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (6 กพ 62) 06-02-2562
1574 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 06-02-2562
1575 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 04-02-2562
1576 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 01-02-2562
1577 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแด่ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด 31-01-2562
1578 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 31-01-2562
1579 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (30 มค 62) 31-01-2562
1580 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงาน 29-01-2562
1581 รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงห้องเพื่อรองรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ ตัวแรกของภาคเหนือ 29-01-2562
1582 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความเสียใจต่อครอบครัว ของผู้ป่วยในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 28-01-2562
1583 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 25-01-2562
1584 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “DMS Reform” 24-01-2562
1585 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 23-01-2562
1586 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (23 มค 62) 23-01-2562
1587 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (22 มค 62) 23-01-2562
1588 แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN24 ในรายงานพิเศษช่วง ดีต่อใจไปอินเดีย 23-01-2562
1589 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบ โครงการ TO BE NUMBER ONE 16-01-2562
1590 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา 16-01-2562
1591 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในเขตภาคเหนือตอนบน 15-01-2562
1592 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่ง 4 รายการ 13-01-2562
1593 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงิน จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 12-01-2562
1594 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ 11-01-2562
1595 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ EXERCISE DMS 10-01-2562
1596 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 10-01-2562
1597 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 10-01-2562
1598 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม 09-01-2562
1599 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน 08-01-2562
1600 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับชมการแถลงข่าว “กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (DMS : plastic-free initiation)” 07-01-2562
1601 สวัสดีปีใหม่ 2562 07-01-2562
1602 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุม Thursday Meeting (THM) 04-01-2562
1603 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ 03-01-2562
1604 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ 03-01-2562
1605 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 28-12-2561
1606 กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 27-12-2561
1607 โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25-12-2561
1608 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 21-12-2561
1609 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 1 24-12-2561
1610 ออกกำลังกาย Exercise DMS 13-12-2561
1611 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการรณรงค์ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก 11-12-2561
1612 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (6 ธค 61) 07-12-2561
1613 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 06-12-2561
1614 รณรงค์ใช้ถุงผ้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 04-12-2561
1615 ต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริการทางการแพทย์ 03-12-2561
1616 รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่” 27-11-2561
1617 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 27-11-2561
1618 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมวิ่ง สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 26-11-2561
1619 ประชุมสัมมนาสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เขตสุขภาพที่ 1 22-11-2561
1620 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (21 พ.ย. 2561) 21-11-2561
1621 แสดงความยินดีแด่บุคลากรโรงพยาบาลได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 15-11-2561
1622 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ(14 พ.ย. 61) 14-11-2561
1623 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในงาน Asian Oceanian Congress Neurology ครั้งที่ 16 08-11-2561
1624 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 12-11-2561
1625 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 08-11-2561
1626 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (7 พย. 61 ) 08-11-2561
1627 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 05-11-2561
1628 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการแพทย์ 05-11-2561
1629 รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา ( 1 พฤศจิกายน 2561) 01-11-2561
1630 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกำหนดราคากลาง 01-11-2561
1631 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 31-10-2561
1632 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “หยิบแล้วหยอด” จากร้านสวนผักโอ้กะจู๋ 31-10-2561
1633 ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุ FM.100 เนื่องในสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง 31-10-2561
1634 รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา (31 ตุลาคม 2561 ) 31-10-2561
1635 ร่วมหารือดำเนินการระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 30-10-2561
1636 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2561 29-10-2561
1637 MOU ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 30-10-2561
1638 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 29-10-2561
1639 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องช่วยหายใจ 24-10-2561
1640 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 19-10-2561
1641 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 19-10-2561
1642 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 19-10-2561
1643 แสดงความยินดีรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง 17-10-2561
1644 แสดงความยินดีหัวหน้างานกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง 17-10-2561
1645 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับบุคลากรใหม่ 16-10-2561
1646 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13-10-2561
1647 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13-10-2561
1648 รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาให้แก่ผู้รับบริการ 10-10-2561
1649 แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 08-10-2561
1650 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น 50 ปี๋ โองยาสาหละปี” ครบรอบ 50 ปีโรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ 07-10-2561
1651 แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 05-10-2561
1652 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 04-10-2561
1653 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยา 03-10-2561
1654 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย 01-10-2561
1655 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ SAY NO!! Bye Bye Plastic Bag 01-10-2561
1656 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อม 28-09-2561
1657 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 28-09-2561
1658 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม 27-09-2561
1659 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสุขภาพ 27-09-2561
1660 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 26-09-2561
1661 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกสันหลัง 26-09-2561
1662 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก 25-09-2561
1663 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี 24-09-2561
1664 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 24-09-2561
1665 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61” 23-09-2561
1666 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21-09-2561
1667 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่4 20-09-2561
1668 ส่งมอบยานพาหนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรทุกน้ำแก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 18-09-2561
1669 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการRUN 4 HEART “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” 17-09-2561
1670 รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานกรรมการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง 12-09-2561
1671 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 13-09-2561
1672 เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุม Retreat เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 4 Excellence ปีงบประมาณ 2561 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 03-09-2561
1673 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งบุคลากรให้บริการดูแลผู้ป่วย ในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิช่วงเทศกาลแสวงบุญ 03-09-2561
1674 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey 23-08-2561
1675 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2561 22-08-2561
1676 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน 22-08-2561
1677 ติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 21-08-2561
1678 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 20-08-2561
1679 ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 14-08-2561
1680 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 14-08-2561
1681 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 12-08-2561
1682 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561. 14-08-2561
1683 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 08-08-2561
1684 ต้อนรับ Physiotherapy Students From UKM National University Of Malaysia 08-08-2561
1685 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ 03-08-2561
1686 ต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ 01-08-2561
1687 ติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2562 31-07-2561
1688 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 31-07-2561
1689 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 28-07-2561
1690 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 25-07-2561
1691 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 24-07-2561
1692 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 23-07-2561
1693 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 13-07-2561
1694 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 11-07-2561
1695 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12-07-2561
1696 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังระบบประสาท 11-07-2561
1697 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 10-07-2561
1698 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 09-07-2561
1699 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 04-07-2561
1700 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 27-06-2561
1701 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้ง สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 26-06-2561
1702 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ” 25-06-2561
1703 ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา 25-06-2561
1704 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” 24-06-2561
1705 .โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 21-06-2561
1706 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 20-06-2561
1707 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 18-06-2561
1708 โครงการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” 18-06-2561
1709 การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 14-06-2561
1710 โครงการวิชาการสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล 07-06-2561
1711 หารือเรื่องการดำเนินงานทางการแพทย์ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 07-06-2561
1712 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2. 07-06-2561
1713 สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา 05-06-2561
1714 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) 04-06-2561
1715 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 01-06-2561
1716 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 31-05-2561
1717 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบริการ ให้แก่พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล 30-05-2561
1718 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 31-05-2561
1719 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 30-05-2561
1720 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 29-05-2561
1721 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องวันวิสาขบูชา 30-05-2561
1722 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 28-05-2561
1723 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่งการกุศล วิ่งร้อยหัวใจ Mini Heart Mini Marathon 2018 27-05-2561
1724 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2561 25-05-2561
1725 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน 23-05-2561
1726 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 16-05-2561
1727 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 09-05-2561
1728 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลลำพูน 07-05-2561
1729 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 04-05-2561
1730 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการบรรยายทางวิชาการเรื่องระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง 03-05-2561
1731 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ 02-05-2561
1732 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 26-04-2561
1733 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 26-04-2561
1734 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 25-04-2561
1735 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคลมชักแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ 25-04-2561
1736 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 18-04-2561
1737 เรื่อง อธิบดีกรมการแพทย์และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 17-04-2561
1738 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยา 10-04-2561
1739 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 09-04-2561
1740 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ชนิด N95 เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 04-04-2561
1741 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561 09-04-2561
1742 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 03-04-2561
1743 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 02-04-2561
1744 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 02-04-2561
1745 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 02-04-2561
1746 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในสถานประกอบการ 27-03-2561
1747 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันโรคลมชัก 26 มีนาคม 2561 26-03-2561
1748 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลพะเยา 22-03-2561
1749 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ 21-03-2561
1750 รับฟังบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่องการแบ่งประเภทของเนื้องอกสมอง และการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 21-03-2561
1751 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 20-03-2561
1752 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปมิติ การจัดบริการด้านสุขภาพ สังคม มิติชุมชน ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลระยะยาว 14-03-2561
1753 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ ๗๖ ปี “ความภาคภูมิใจและผูกพัน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต” 09-03-2561
1754 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองคุณภาพ Re - Accreditation ครั้งที่ ๓ 07-03-2561
1755 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาประสาทเชียงใหม่ 23-02-2561
1756 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง ร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 05-02-2561
1757 จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ 29-01-2561
1758 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย 23-01-2561
1759 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ 25-01-2561
1760 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๑ 17-01-2561
1761 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง 17-01-2561
1762 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 19-01-2561
1763 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 15-01-2561
1764 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561 01-01-2561
1765 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2560 28-12-2560
1766 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง 27-12-2560
1767 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” 11-12-2560
1768 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล 07-12-2560
1769 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและรอบคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 05-12-2560
1770 งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคสมองเสื่อมประจำปี ๒๕๖๐ 30-12-2560
1771 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาล และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)” 20-11-2560
1772 ต้อนรับอาจารย์กิจกรรมบำบัดจากประเทศสวีเดน 20-11-2560
1773 การประชุมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค ๔.๐” 10-11-2560
1774 แสดงความยินดีแด่แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง 07-11-2560
1775 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี ๒๕๖๐ 01-11-2560
1776 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ 28-10-2560
1777 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีแด่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 28-10-2560
1778 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26-10-2560
1779 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 23-10-2560
1780 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” 24-10-2560
1781 การประชุมสำนัก/ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๑ 19-10-2560
1782 อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 17-10-2560
1783 เรื่อง กิจกรรม “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง” 11-10-2560
1784 การประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 10-10-2560
1785 การรับมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 09-10-2560
1786 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 05-10-2560
1787 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง 05-10-2560
1788 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ 02-10-2560
1789 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย 28-09-2560
1790 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลประจำปี ๒๕๖๐ 27-10-2560
1791 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ 27-09-2560
1792 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 18-09-2560
1793 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เครือข่ายด้านโรคลมชัก ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ และโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก ในวัน Epilepsy Day 15-09-2560
1794 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมคุณภาพประจำปี ๒๕๖๐ 04-09-2560
1795 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 29-08-2560
1796 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 29-08-2560
1797 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 31-08-2560
1798 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27-07-2560
1799 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 19-07-2560
1800 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี ๒๕๖๐ 18-07-2560
1801 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ 04-07-2560
1802 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 03-07-2560
1803 พิธีลงนามสัญญาการเป็นสถานพยาบาลระดับสูงกว่า ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 26-06-2560
1804 พิธีลงนามบันทึกสัญญารับ – ส่งตัวผู้ป่วย “ผู้ประกันตน” ระหว่างสถานพยาบาลระดับสูงกว่า (Supra Contractor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (19 มิถุนายน 2560) 19-06-2560
1805 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 14-06-2560
1806 โครงการสัปดาห์การตรวจประเมินสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ 12-06-2560
1807 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือ 12-06-2560
1808 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง 11-05-2560
1809 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐ 25-04-2560
1810 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการ 24-04-2560
1811 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดสวนดอก 19-04-2560
1812 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06-04-2560
1813 เรื่อง โครงการทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 05-04-2560
1814 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ 31-03-2560
1815 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) 20-03-2560
1816 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) 09-03-2560
1817 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 12-02-2560
1818 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” 27-02-2560
1819 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการรับรองตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 24-01-2560
1820 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ 19-01-2560
1821 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค 16-01-2560
1822 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 16-01-2560
1823 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 06-01-2560
1824 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมกับสถาบันประสาทวิทยา 16-12-2559
1825 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 08-12-2559
1826 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26-11-2561
#เรื่อง