โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ย้อนหลังทั้งหมด

#เรื่องวันที่เผยแพร่
1 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ 16-06-2564
2 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMSเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
3 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONEเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
4 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
5 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 16-06-2564
6 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
7 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่มจากโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
8 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้านเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 15-06-2564
9 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. 15-06-2564
10 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต 14-06-2564
11 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 14-06-2564
12 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64.) 14-06-2564
13 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(14 มิย 64) 14-06-2564
14 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64) 14-06-2564
15 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่(14 มิย 64) 14-06-2564
16 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-14 มิย 64 14-06-2564
17 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 11-06-2564
18 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-11 มิย 64 11-06-2564
19 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-11 มิย 64 11-06-2564
20 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ และของใช้ 10-06-2564
21 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-10 มิย 64 10-06-2564
22 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-10 มิย 64 10-06-2564
23 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่-9 มิย 64 09-06-2564
24 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -9 มิย 64 09-06-2564
25 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Teleconference 09-06-2564
26 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-9 มิย 64 09-06-2564
27 อธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบขนมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ 09-06-2564
28 กรมการแพทย์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา -9 มิย 64 09-06-2564
29 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้าน DECK ONE 09-06-2564
30 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (9 มิย 64) 09-06-2564
31 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (9 มิย 64) 09-06-2564
32 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 08-06-2564
33 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน -8 มิย 64 08-06-2564
34 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเครื่องช่วยหายใจพร้อมชุดอุปกรณ์ 07-06-2564
35 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน 60 ตัว 07-06-2564
36 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Kick off ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ 07-06-2564
37 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-7มิย64 07-06-2564
38 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (6 มิย 64) 07-06-2564
39 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้บริการเยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine-4 มิย 64 04-06-2564
40 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-4 มิย 64 04-06-2564
41 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) 04-06-2564
42 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน-3 มิย 64 03-06-2564
43 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS -2 มิย 64 02-06-2564
44 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบมะม่วงเขียวใหญ่ (จินหงส์) จำนวน 800 กิโลกรัม 02-06-2564
45 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) -2 มิย 64 02-06-2564
46 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ และมูลนิธิโครงการหลวง 02-06-2564
47 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ 01-06-2564
48 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(1 มิย 64) 01-06-2564
49 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-31 พค 64 31-05-2564
50 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่มจากร้าน Bubble Home 29-05-2564
51 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 1 ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 28-05-2564
52 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหาร (28 พค 64) 28-05-2564
53 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 28 พค 64 28-05-2564
54 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-28 พค 64 28-05-2564
55 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เตรียมปิดหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบ (ICU AIIR) เพื่อเตรียมรับผู้ป่วยหนักโรคทางระบบประสาท 28-05-2564
56 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-28 พค 64 28-05-2564
57 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine (27 พค 64) 27-05-2564
58 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถ้วยร้อน 27-05-2564
59 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-25พค64 25-05-2564
60 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการรายการรถยนต์พยาบาล ให้แก่เทศบาลตำบลแม่สอย 25-05-2564
61 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(24 พค 64) 24-05-2564
62 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 24 พค 64 24-05-2564
63 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (22 พค 64) 22-05-2564
64 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอาหารกล่อง (22 พค 64) 22-05-2564
65 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(22 พค 64) 22-05-2564
66 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหารและขนม-24 พค 64 21-05-2564
67 แสดงความยินดีแด่นางวาสนา กัณหา ในโอกาสเลื่อนระดับเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 21-05-2564
68 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2564 21-05-2564
69 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)-21 พค 64 21-05-2564
70 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชน (กลุ่มผู้ประกอบการ)-21 พค 64 21-05-2564
71 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (20 พค 64) 20-05-2564
72 กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผ่านระบบ Telemedicine 20-05-2564
73 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-20 พค 64 20-05-2564
74 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (19 พค 64) 19-05-2564
75 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (20 พค 64) 20-05-2564
76 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชนผู้มีโรคประจำตัว (7 กลุ่มโรค)-19 พค 64 19-05-2564
77 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (19 พค 64) 19-05-2564
78 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-19 พค 64 19-05-2564
79 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล้วยหอม 17-05-2564
80 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซิโนแวค เข็ม 2 ให้กับประชาชน (กลุ่มผู้ประกอบการ) และบุคลากรทางการแพทย์ 17-05-2564
81 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-17 พค 64 17-05-2564
82 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (16 พค 64) 16-05-2564
83 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่อง จำนวน 30 กล่อง 16-05-2564
84 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคล พระพรหมเจ้าที่ และหลวงปู่ดู่ 16-05-2564
85 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทำความสะอาดหอผู้ป่วย หลังจำหน่ายผู้ป่วย COVID-19 15-05-2564
86 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และผลไม้ 14-05-2564
87 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร (14 พค 64) 14-05-2564
88 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (14 พค 64) 14-05-2564
89 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกระเช้าผลไม้ 14-05-2564
90 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-13 พค 64 13-05-2564
91 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (12 พค 64) 12-05-2564
92 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร 12-05-2564
93 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-12 พค 64 12-05-2564
94 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (12 พค 64) 12-05-2564
95 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 พค 64) 11-05-2564
96 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร ขนม และเครื่องใช้ 11-05-2564
97 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(11 พค 64) 11-05-2564
98 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค จำนวน 80,000 บาท 11-05-2564
99 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-11 พค 64 11-05-2564
100 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สนับสนุนถังออกซิเจนและรถเข็นถังออกซิเจน ให้กับโรงพยาบาลแม่แตง เพื่อนำไปใช้กับผู้ป่วย COVID-19 11-05-2564
101 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(10 พค 64) 10-05-2564
102 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (8 พค 64) 08-05-2564
103 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (7 พค 64) 07-05-2564
104 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหาร และขนม 07-05-2564
105 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-7 r8 64 07-05-2564
106 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (6 พค 64) 06-05-2564
107 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย อาหาร และน้ำดื่ม 06-05-2564
108 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing) 06-05-2564
109 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) - 6 พค 64 06-05-2564
110 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (5 พค 64) 05-05-2564
111 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (5 พค 64) 05-05-2564
112 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 5 พค 64 05-05-2564
113 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ อาหาร และน้ำดื่ม 05-05-2564
114 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)- 3 พค 64 03-05-2564
115 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-3 พค 64 03-05-2564
116 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (2 พค 64) 02-05-2564
117 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (2 พค 64) 02-05-2564
118 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(1 พค 64) 01-05-2564
119 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ และเครื่องดื่ม 01-05-2564
120 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 01-05-2564
121 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาด COVID-19 30-04-2564
122 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 เมย 64) 30-04-2564
123 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรกให้กับผู้ประกอบการและเข็มที่ 2 ให้กับบุคลากร 30-04-2564
124 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-30 เมย 64 30-04-2564
125 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องใช้ อาหาร และน้ำดื่ม 30-04-2564
126 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวซอย จากบริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด 30-04-2564
127 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (30 เมย 64) 30-04-2564
128 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 30 เมย 64 30-04-2564
129 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (29 เมย 64) 29-04-2564
130 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 4/2564 29-04-2564
131 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ และขนม 29-04-2564
132 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-29 เมย 64 29-04-2564
133 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (28 เมย 64) 28-04-2564
134 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน (ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และผู้ประกอบการ) 28-04-2564
135 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (28 เมย 64) 28-04-2564
136 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-28 เมย 64 28-04-2564
137 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ และน้ำดื่ม 28-04-2564
138 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)- 28 เมย 64 28-04-2564
139 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(27 เมย 64) 27-04-2564
140 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-28 เมย 64 27-04-2564
141 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (28 เมย 64) 27-04-2564
142 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด 27-04-2564
143 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (26 เมย 64) 26-04-2564
144 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลม 26-04-2564
145 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ 26-04-2564
146 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) - 26 เมย 64 26-04-2564
147 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องสำหรับใส่อาหาร และขนม 26-04-2564
148 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (25 เมย 64) 25-04-2564
149 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) -26 เมย 64 26-04-2564
150 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารกล่อง (24 เมย 64) 24-04-2564
151 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน(24 เมย 64) 24-04-2564
152 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบครัวซองต์จากผู้ป่วย COVID-19 23-04-2564
153 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (23 เมย 64) 23-04-2564
154 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องใช้ 23-04-2564
155 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-23 เมย 64X 23-04-2564
156 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (23 เมย 64) 23-04-2564
157 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (21 เมย 64) 21-04-2564
158 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (21 เมย 64) 21-04-2564
159 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (22 เมย 64) 22-04-2564
160 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (22 เมย 64) 22-04-2564
161 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร (22 เมย 64) 22-04-2564
162 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอาหารแมคโดนัลด์ จากญาติผู้ป่วย COVID-19 21-04-2564
163 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (21 เมย 64) 21-04-2564
164 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกระติกน้ำร้อน และเครื่องอุปโภคบริโภค 21-04-2564
165 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-21 เมย 64 21-04-2564
166 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-21 เมย 64 21-04-2564
167 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน (20 เมย 64) 20-04-2564
168 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานสาธารณสุขรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 20-04-2564
169 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-20 เมย 64 20-04-2564
170 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-19 เมย 64 19-04-2564
171 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC) - 19 เมย 64 19-04-2564
172 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบยาคูลท์ จำนวน 200 ขวด 17-04-2564
173 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน - 18 เมย 64 18-04-2564
174 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (14 เมย 64) 14-04-2564
175 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารและเครื่องดื่ม (14 เมย 64) 14-04-2564
176 นายแพทย์หม่อมหลวงสมชาย จักรพันธุ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ทีมแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 14-04-2564
177 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง (14 เมย 64) 14-04-2564
178 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค (13 เมย 64) 13-04-2564
179 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC)-16 เมย 64 16-04-2564
180 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค 13-04-2564
181 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 13-04-2564
182 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ แก่ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 (13 เมย 64) 13-04-2564
183 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 (13 เมย 64)) 13-04-2564
184 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่-13 เมย 64 13-04-2564
185 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ -12 เมย 64 12-04-2564
186 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ และกระติกน้ำร้อน 15-04-2564
187 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (PHEOC) 12-04-2564
188 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่-12 เมย 64 12-04-2564
189 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรอง COVID-19 (12 เมย 64) 12-04-2564
190 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
191 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคลากร ที่มีความเสี่ยงสูงจากคลัสเตอร์สถานบันเทิงและร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
192 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รักษาผู้ป่วย COVID-19 และเตรียมส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ (11 เมย 64) 11-04-2564
193 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยหนัก COVID-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ 11-04-2564
194 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (10 เมย 64) 10-04-2564
195 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 8 ตัว 12-04-2564
196 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่และร่วมทีม ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในโพรงจมูก (11 เมย 64) 11-04-2564
197 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 (9 เม.ย. 64) 09-04-2564
198 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม จำนวน 50 ขวด 09-04-2564
199 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ผ่านระบบ Telemedicine - 9 เม.ย 64 09-04-2564
200 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก- 9 เมย 64 09-04-2564
201 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC)-8เมย64 08-04-2564
202 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (8 เมย 64) 08-04-2564
203 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (7 เมย 64) 07-04-2564
204 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก(7 เมย 64) 07-04-2564
205 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOC )- 7 เมย 64 07-04-2564
206 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก(5 เมย 64) 05-04-2564
207 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมปฏิบัติงานทีมสอบสวนโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-04-15
208 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2021-04-17
209 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมดำเนินการยกระดับ และจัดเตรียมเตียงในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 2021-04-16
210 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ . 06-04-2564
211 พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 05-04-2564
212 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (5 เมย 64) 05-04-2564
213 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” (4 เมย 64) 04-04-2564
214 กรมการแพทย์ร่วมการตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบนโยบายการดำเนินงาน รองรับสถานการณ์ไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้าน 02-04-2564
215 กรมการแพทย์ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ชายแดน 01-04-2564
216 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 01-04-2564
217 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 01-04-2564
218 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS 31-03-2564
219 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ ( New Normal Medical Services) 31-03-2564
220 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2564 31-03-2564
221 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการการประเมินความเสี่ยงการติดเชื้อ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ในโรงพยาบาลและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือ 29-03-2564
222 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน 25-04-2564
223 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (24 มีค 64) 24-03-2564
224 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 3/2564 24-04-2564
225 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 23-03-2564
226 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี 22-03-2564
227 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 19-03-2564
228 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 18-03-2564
229 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 21 ผ่านระบบ Online (Virtual Conference) 18-03-2564
230 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS. (17 มีค 64) 17-03-2564
231 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) - 17 มีค 64 17-03-2564
232 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทบทวนความรู้การจัดการมูลฝอยทุกประเภท ตามเกณฑ์การประเมิน GREEN & CLEAN Hospital 17-03-2564
233 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่(16 มีค 64) 16-03-2564
234 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการบริหารจัดการและ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16-03-2564
235 กรมการแพทย์ร่วมการประชุมสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2564 16-03-2564
236 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ ภารกิจ พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (16 มีค 64) 16-03-2564
237 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการบริหารจัดการ และการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 15-03-2564
238 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจสุขภาพผู้ต้องขัง “โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 12-03-2564
239 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งมอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการรายการเก้าอี้ไม้ยาว ให้แก่โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า 12-03-2564
240 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 11-03-2564
241 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบต้นกล้าพันธุ์ซัลเวีย สีแดง จำนวน 1,440 ต้น 11-03-2564
242 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพ ด้านการบริหารการพยาบาล 11-03-2564
243 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์ให้ความรู้และเน้นย้ำมาตรการป้องกัน COVID-19 11-03-2564
244 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 10-03-2564
245 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (17 มีค 64) 10-03-2564
246 อธิบดีกรมการแพทย์มอบใบประกาศนียบัตรแก่ข้าราชการใหม่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสสำเร็จ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 33 10-03-2564
247 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแด่บุคลากรกรมการแพทย์ 10-03-2564
248 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 79 ปี “New Normal Medical Services การแพทย์วิถีใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” 10-03-2564
249 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services). 09-03-2564
250 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ “คลินิกผู้สูงอายุนอกเวลาวันอาทิตย์” 07-03-2564
251 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (4 มีค 64) 04-03-2564
252 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (3 มีค 64) 03-03-2564
253 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนทิศทาง และนำยุทธศาสตร์สถาบันประสาทวิทยาสู่ปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ Webex 02-03-2564
254 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 02-03-2564
255 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 01-03-2564
256 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Operation Center) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-1 มีค 64 01-03-2564
257 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบวัคซีนโควิด–19 ของบริษัทซิโนแวค (Sinovac) ล็อตแรก 01-03-2564
258 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม Kicked off เริ่มรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID 19 จังหวัดเชียงใหม่ 01-03-2564
259 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (24 กพ 64) 24-02-2564
260 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (24 กพ 64) 24-02-2564
261 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 22-02-2564
262 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 19-02-2564
263 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลงพื้นที่คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุตำบลน้ำแพร่ ในโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ 19-02-2564
264 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 18-02-2564
265 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดเชียงใหม่ 18-02-2564
266 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (17 กพ 64) 17-02-2564
267 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสำรวจสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ของบุคลากรในสถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 16-02-2564
268 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเปิดตัวกิจกรรมโครงการก้าวท้าใจ Season 3 “พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร” 15-02-2564
269 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 15-02-2564
270 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (11-2-64) 10-02-2564
271 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services โดยให้บริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) (10-2-64) 10-02-2564
272 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 10-02-2564
273 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการตรวจราชการและตรวจเยี่ยมพื้นที่ในการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 09-02-2564
274 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 08-02-2564
275 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการ “เจาะเลือดผู้ป่วยแบบ Drive Thru” สู่ชีวิตวิถีใหม่ของการมารับบริการผู้ป่วยนอก 08-02-2564
276 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (3-2-64) 03-02-2564
277 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) ผ่านระบบ Telemedicine (3-2-64) 03-02-2564
278 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) ผ่านระบบ Telemedicine 29-01-2564
279 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน 01-02-2564
280 กรมการแพทย์ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนสันโค้งน้อย อำเภอเมืองเชียงราย 30-01-2564
281 กรมการแพทย์ร่วมประชุมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 30-01-2564
282 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 ม.ค. 64) 30-01-2564
283 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบเครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติ 29-01-2564
284 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ 28-01-2564
285 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS.(27-01-64) 27-01-2564
286 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ New Normal Medical Services. 27-01-2564
287 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 26-01-2564
288 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ภายใต้แนวคิด Kick off 25-01-2564
289 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ที่รักษาหายแล้ว 3 รายสุดท้ายของโรงพยาบาลกลับบ้าน 22-01-2564
290 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา 21-01-2564
291 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2564 21-01-2564
292 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมชี้แจงการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ COVID-19 และการพัฒนามาตรฐานโดยให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 5 ผ่านการประชุมทางไกล (Zoom) 21-01-2564
293 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (20 ม.ค.64)) 20-01-2564
294 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแด่แพทย์ 20-01-2564
295 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก – ธัญพืช จากร้านโอ้กะจู๋ (20 ม.ค.64)) 20-01-2564
296 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-19 ม.ค. 64 19-01-2564
297 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (Defibrillator Monitor) ประจำรถพยาบาล 18-01-2564
298 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการตรวจราชการ และเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานรอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 18-01-2564
299 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน-18 มค 64 18-01-2564
300 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบนม UHT จากบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด 15-01-2564
301 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับฟังสรุปผลโครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 15-01-2564
302 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซ้อมมาตรการ การรับ – ส่ง ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) - 15 มค 64 15-01-2564
303 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการแถลงข่าวผลการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ 14-01-2564
304 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS-13 ม.ค.64 13-01-2564
305 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สัมภาษณ์ข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป และนักโภชนาการ ผ่านระบบ VDO Conference 13-01-2564
306 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก-ธัญพืช และอาหารกล่อง 13-01-2564
307 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 13-01-2564
308 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอาหารจากร้านสเต็กลุงช้าง 12-01-2564
309 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-12 ม.ค. 64 12-01-2564
310 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อ านวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-11 ม.ค. 64 11-01-2564
311 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมคัดกรองสุขภาพของคณาจารย์และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 07-01-2564
312 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ไม่ปิดให้บริการ พร้อมรองรับผู้รับบริการด้วย “ห้องบริการทันตกรรมความดันลบ (Negative Pressure)” 08-01-2564
313 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก-8 ม.ค.64 08-01-2564
314 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทบทวนแนวทางการปฏิบัติและฝึกซ้อม การใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 07-01-2564
315 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-7 ม.ค.64 07-01-2564
316 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS-6 ม.ค.64 06-01-2564
317 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบสลัดผัก-ธัญพืชจากร้านโอ้กะจู๋ -6 มค 64 06-01-2564
318 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 5/2564 ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) 06-01-2564
319 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)-6 มค 64 06-01-2564
320 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 04-01-2564
321 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (5 มค 64) 05-01-2564
322 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 04-01-2564
323 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (4 มค 64) 04-01-2564
324 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ในโอกาศศึกษาดูงานในด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อ COVID-19 29-12-2563
325 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก 29-12-2563
326 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 29-12-2563
327 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ (29 ธค 63) 29-12-2563
328 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 12/2563 25-12-2563
329 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมฝึกซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise ผ่านระบบทางไกล (Webex) 25-12-2563
330 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise 24-12-2563
331 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2564 24-12-2563
332 บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ 2564 22-12-2563
333 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเฝ้าฯ รับ - ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 21-12-2563
334 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (18 ธค 63) 18-12-2563
335 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังรายละเอียดการฝึกซ้อมแผน BCP ในรูปแบบ Virtual Table Top Exercise ของหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ผ่านระบบ Teleconference 21-12-2563
336 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นิเทศมืออาชีพ (Smart Inspector) และเตรียมความพร้อมการตรวจนิเทศงานอย่างมีประสิทธิภาพ รอบที่1/2564 16-12-2563
337 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(18 ธค 63) 18-12-2563
338 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่งออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(17 ธค 63) 17-12-2563
339 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(17 ธค 63) 16-12-2563
340 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการโรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 16-12-2563
341 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนโรงพยาบาลสารภี ครั้งที่ 2 13-12-2563
342 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. 10-12-2563
343 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมสถานบริการสาธารณสุข พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 10-12-2563
344 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (9 ธค 63) 09-12-2563
345 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 10-12-2563
346 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้านบุคลากรทางการแพทย์ สถานที่ และอุปกรณ์การแพทย์ 09-12-2563
347 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มติดตามประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบเขตบริการสุขภาพ. (เครือข่าย C-R-5G-DNA) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1 08-12-2563
348 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการอภิปรายกลุ่มติดตามประเมินผล การดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบเขตบริการสุขภาพ (เครือข่าย C-R-5G-DNA) กรมการแพทย์ ครั้งที่ 1 07-12-2563
349 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563. 05-12-2563
350 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563. 05-12-2563
351 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 05-12-2563
352 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และวิชาการ (Planning) ของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) จังหวัดเชียงใหม่ 03-12-2563
353 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (2 ธ.ค.63) 02-12-2563
354 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 12/2563 02-12-2563
355 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และอำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก 01-12-2563
356 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดิน และปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 28-11-2563
357 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์(27 พ.ย. 63) 27-11-2563
358 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (25 พ.ย. 63) 25-11-2563
359 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 23-11-2563
360 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (18 พ.ย.63) 18-11-2563
361 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย (Antibiotic Awareness Week) ประจำปี พ.ศ. 2563” 18-11-2563
362 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่. 10-11-2563
363 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ 12-11-2563
364 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (11 พย 63) 11-11-2563
365 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 9 10-11-2563
366 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 06-11-2563
367 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 06-11-2563
368 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)-5 พย 63 05-11-2563
369 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 05-11-2563
370 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course)- 4 พย 63 04-11-2563
371 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (4 พย 63) 04-11-2563
372 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 3 พย 63 03-11-2563
373 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) - 2 พย 63 02-11-2563
374 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 02-11-2563
375 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบทุนและพัดลม จากงานบำเพ็ญกุศลศพคุณพ่อมนัส ศิริมหาราช 01-11-2563
376 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 23-10-2563
377 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการประชุมวิชาการ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2563 21-10-2563
378 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (21 ตค 63) 21-10-2563
379 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2563 21-10-2563
380 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุข 21-10-2563
381 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-10-2563
382 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานสัมมนาแถลงผลความสำเร็จของโครงการ สนับสนุนการลงทุนปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) ระยะที่ 2 19-10-2563
383 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2563 18-10-2563
384 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรในงาน GINGER FARM market ครั้งที่ 3 16-10-2563
385 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการวันการดูแลแบบประคับประคองสากลปี 2563 Palliative care :It’s “My care,My comfort” ดูแลอย่างห่วงใย ใส่ใจความสุขสบาย 15-10-2563
386 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(16 ตค 63) 14-10-2563
387 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13-10-2563
388 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร. 13-10-2563
389 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเรื่อง “การดูแลและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท” ครั้งที่ 2 09-10-2563
390 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับนางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 01-10-2563
391 นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ประจำปี 2563 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 29-09-2563
392 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (30 กย 63) 30-09-2563
393 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563 25-09-2563
394 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563 24-09-2563
395 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 24-09-2563
396 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS(23 กย 63) 23-09-2563
397 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2563 23-09-2563
398 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล” 2563 24-09-2563
399 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน (21 กย 63) 21-09-2563
400 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (16 กย 63) 16-09-2563
401 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 16-09-2563
402 ผู้เกษียณอายุราชการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 14-09-2563
403 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้บริหารกรมการแพทย์ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการประจำปี 2563 14-09-2563
404 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานรับฟังการนำเสนอแผนงานการจัดตั้งหน่วยรังสีร่วมรักษาระบบประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมบรรยายพิเศษ Business Continuity Planning for Health Facilities 11-09-2563
405 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) และคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ จำนวน 2 11-09-2563
406 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจง การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ ผ่านการประชุมทางไกล Tele-Conference 11-09-2563
407 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีรับมอบแบบการก่อสร้างปรับปรุงหอผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 จากสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มห 11-09-2563
408 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับโล่และประกาศเกียรติคุณรางวัล WSO ANGELs Award & Thailand ANGELs Award 2019 ระดับ Platinum status 10-09-2563
409 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563”. 10-09-2563
410 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ . 08-09-2563
411 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (2 ก.ย.63)) 02-09-2563
412 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน เพื่อการให้ยาละลายลิ่มเลือดในโรงพยาบาลเครือข่ายจังหวัดเชียงใหม่ (โรงพยาบาลในเขตสายใต้) 27-08-2563
413 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (26 สค 63) 26-08-2563
414 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Planning COVID19 ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 26-08-2563
415 กรมการแพทย์ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-08-2563
416 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 8/2563 21-08-2563
417 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (19 ส.ค. 63) 19-08-2563
418 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้เครื่อง X-ray Biplane Angiogram 18-08-2563
419 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมการสัมมนากิจกรรมสร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทันและรับมือกับข่าวปลอม 14-08-2563
420 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 12-08-2563
421 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการระหว่าง วัดสวนดอกพระอารามหลวง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 11-08-2563
422 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 ส.ค. 63) 11-08-2563
423 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 11-08-2563
424 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (5 สค 63) 05-08-2563
425 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal. 04-08-2563
426 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กร Strengthening Hospital Management : DMS Next Step to New Normal 03-08-2563
427 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย(3 ส.ค. 63) 03-08-2563
428 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ พร้อมเดินทางไปร่วมประชุม ณ จังหวัดระยอง "ระยองคลีน ระยองเคลียร์" 02-08-2563
429 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (30 ก.ค. 63) 30-07-2563
430 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมหอผู้ป่วยวิกฤตความดันลบที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของภาคเหนือ 30-07-2563
431 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่พร้อมลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมจังหวัดระยอง 30-07-2563
432 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 28-07-2563
433 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 7/2563 24-07-2563
434 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม IMC-Geriatric Rehabilitation ครั้งที่ 2 ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 23-07-2563
435 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (23 ก.ค. 63) 23-07-2563
436 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (22 ก.ค.63)) 22-07-2563
437 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ(21 ก.ค. 63) 21-07-2563
438 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563 และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 21-07-2563
439 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบตู้อบฆ่าเชื้อ UVC ขนาดเล็ก 20-07-2563
440 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 16-07-2563
441 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล(17 ก.ค. 63) 17-07-2563
442 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึก เพื่อแสดงความขอบคุณร้านอาหารที่มาบริจาคให้กับโรงพยาบาล. 16-07-2563
443 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย(16 ก.ค. 63) 16-07-2563
444 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (15 ก.ค. 63) 15-07-2563
445 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 7/2563 14-07-2563
446 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ 13-07-2563
447 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (11 ก.ค. 63) 11-07-2563
448 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมการดูแลและรับ-ส่งต่อผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท 10-07-2563
449 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (9 ก.ค. 63) 09-07-2563
450 กรมการแพทย์ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสารสกัดกัญชาทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09-07-2563
451 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม IMC-Geriatric Rehabilitation ครั้งที่ 1 ผ่านระบบประชุมทางไกล Teleconference 09-07-2563
452 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (8 ก.ค. 63) 08-07-2563
453 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 03-07-2563
454 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (1 ก.ค. 63) 01-07-2563
455 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (1 ก.ค. 63) 01-07-2563
456 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ 2563” 29-06-2563
457 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และสถาบันประสาทวิทยาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยงาน 30-06-2563
458 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563” 30-06-2563
459 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมนำเสนอในหัวข้อ “Blue Ocean Shift” และรับมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง กรมการแพทย์ “Transformative Leadership Program” รุ่นที่ 3 26-06-2563
460 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 26-06-2563
461 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 22-06-2563
462 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 20-06-2563
463 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS .“แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” 17-06-2563
464 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (17 มิย 63) 17-06-2563
465 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (16 มิย 63) 16-06-2563
466 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (11 มิย 63) 11-06-2563
467 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย 10-06-2563
468 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมสำรวจความคืบหน้างานจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID - 19 10-06-2563
469 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID - 19” 10-06-2563
470 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบพริกขี้หนู 09-06-2563
471 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบแอลกอฮอล์เจล 08-06-2563
472 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สถาบันประสาทวิทยา 02-06-2563
473 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 02-06-2563
474 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและปฐมนิเทศบุคลากรใหม่(1 มิ.ย. 63) 01-06-2563
475 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาล.ตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 01-06-2563
476 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (21 พค 63) 21-05-2563
477 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 5/2563 21-05-2563
478 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่นำเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การเภสัชกรรม ผ่านระบบ Microsoft Teams 21-05-2563
479 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์(20 พค 63) 20-05-2563
480 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” (20 พค 63) 20-05-2563
481 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (19 พค 63) 19-05-2563
482 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(15 พค 63) 15-05-2563
483 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (14 พค 63) 13-05-2563
484 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่มเกลือแร่ 14-05-2563
485 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายอนุทิน ชาญวีรกูร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานบูรณาการระหว่างรพ.ประสาทเชียงใหม่ร่วมกับรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 13-05-2563
486 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” (13 พค 63) 13-05-2563
487 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและไอศกรีม 13-05-2563
488 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19” 13-05-2563
489 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือเรื่องสถานที่สำหรับต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ 13-05-2563
490 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (11 พค 63) 11-05-2563
491 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์(8 พค 63) 08-05-2563
492 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2563 08-05-2563
493 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19. 07-05-2563
494 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่รักษาหายแล้วเป็นรายสุดท้ายของโรงพยาบาลและจังหวัดเชียงใหม่กลับบ้าน 05-05-2563
495 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (1 พค 63) 01-05-2563
496 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์การแพทย์ (1 พค 63) 01-05-2563
497 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้การสาธิตวิธีการใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19). 01-05-2563
498 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19 . 01-05-2563
499 กลุ่มงานทันตกรรมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เตรียมความพร้อมในการจัดบริการทันตกรรม สำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาทและอื่นๆ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (Covid-19) 01-05-2563
500 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Teleconference โรงพยาบาลกรมการแพทย์ที่รับ Case COVID-19 01-05-2563
501 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมติดตามงาน “The new normal medical service ในสถานการณ์ COVID-19 Exit ของหน่วยงานกรมการแพทย์” ผ่านระบบ VDO Conference 01-05-2563
502 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ผ่านระบบประชุมทางไกล เรื่อง การบริหารจัดการผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 management) 30-04-2563
503 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(30 เมย 63) 30-04-2563
504 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหาร (29 เมย 63) 29-04-2563
505 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19”(29 เมย 63) 29-04-2563
506 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร(27 เมย 63) 27-05-2563
507 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 28-05-2563
508 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการใช้ชุดเต็นท์แคปซูลความดันลบเพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ติดเชื้อ 27-04-2563
509 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE). 27-04-2563
510 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม(25 เมย 63) 25-04-2563
511 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์(24 เมย 63) 24-04-2563
512 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 24-04-2563
513 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน 24-04-2563
514 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ 23-04-2563
515 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่คิดค้นและผลิตนวัตกรรม “ล้างมือง๊ายง่ายปลอดภัยจากโควิด” 23-04-2563
516 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงหอผู้ป่วยหนักเพื่อรับผู้ป่วยวิกฤตที่ติดเชื้อ COVID-19 23-04-2563
517 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 22-04-2563
518 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 4/2563 22-04-2563
519 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องดื่ม(22 เมย 63) 22-04-2563
520 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ครั้งที่ 7 22-04-2563
521 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ (22 เมย 63) 22-04-2563
522 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์และอาหาร (21 เมย 63) 21-04-2563
523 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจผู้ป่วยตามนัดผ่านระบบ Telemedicine 21-04-2563
524 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมส่งมอบของบริจาค 21-04-2563
525 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สำหรับจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 20-04-2563
526 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร 20-04-2563
527 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ครั้งที่ 6 20-04-2563
528 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสัมภาษณ์เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน ผ่านระบบ VDO Conference 20-04-2563
529 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (17 เมย 63) 17-04-2563
530 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการอบรมวิธีการสวมใส่และถอดชุด อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 17-04-2563
531 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เยี่ยมผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลาง (Intermediate Care) หลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลผ่านระบบ Telemedicine 17-04-2563
532 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์การแพทย์ (16 เมย 63) 16-04-2563
533 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบแอลกอฮอล์ 75% 16-04-2563
534 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องอบโอโซน 15-04-2563
535 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS “แข็งแรง สุขใจ สู้ภัย COVID-19”(15 เมย 63) 15-04-2563
536 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 14-04-2563
537 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคและหน้ากากอนามัย 14-04-2563
538 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์(14 เมย 63) 14-04-2563
539 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2563 14-04-2563
540 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 15-04-2563
541 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ (13 เมย 63) 13-04-2563
542 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 13 เมย 63 13-04-2563
543 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและของหวาน 13-04-2563
544 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในวันสงกรานต์ 13-04-2563
545 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 10-04-2563
546 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 เมย 63) 10-04-2563
547 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดให้บริการ Teleconsultation และบริการจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วยที่บ้าน 09-04-2563
548 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์และอาหาร (7 เมษ 63) 07-04-2563
549 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคเครื่องดื่มและอาหาร (5-6 เมษ 63) 06-04-2563
550 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06-04-2563
551 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม (3 เมษ 63) 03-04-2563
552 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ (3 เมษ 63) 03-04-2563
553 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจ รับฟังผลการดำเนินงานในการรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 03-04-2563
554 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหาร เครื่องดื่ม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ 02-04-2563
555 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS แข็งแรง สุขใจ สู้ภัยCOVID-19 (1 เมษ 63)) 01-04-2563
556 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคเครื่องดื่ม 01-04-2563
557 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ 01-04-2563
558 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและน้ำดื่ม(1 เมษ 63) 01-04-2563
559 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์. 01-04-2563
560 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคสลัดผักจากร้านโอ้กะจู๋ 01-04-2563
561 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค(31 มีค 63) 31-03-2563
562 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและอาหารว่าง 31-03-2563
563 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 31-03-2563
564 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 31-03-2563
565 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคอาหารและขนม 30-03-2563
566 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม (30 มีค 63) 30-03-2563
567 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ประจำวัน(30 มีค 63) 30-03-2563
568 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 3/2563 27-03-2563
569 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมทีมปฏิบัติการวาระฉุกเฉินด้านการแพทย์ และสาธารณสุข Emergency Operation Center (EOC) ประจำวัน 27-03-2563
570 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจ และหารือเรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 26-03-2563
571 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย COVID-19 27-03-2563
572 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องพลาสติกสำหรับป้องกันละอองจากผู้ป่วย 27 มีนาคม 2563 27-03-2563
573 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาคเสื้อกันฝน หน้ากากอนามัย และกระบังป้องกันใบหน้า 27-03-2563
574 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 1,000 ชิ้น 27-03-2563
575 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม 27-03-2563
576 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบกล่องพลาสติกสำหรับป้องกันละอองจากผู้ป่วย 26-03-2563
577 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS แข็งแรง สุขใจ สู้ภัยCOVID-19 25-03-2563
578 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือเรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25-03-2563
579 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอาจารย์ภัทระ ฉลาดแพทย์ ฝ่ายกรรมการ MOUมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการหารือเรื่องการผลิตและจัดทำชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล 25-03-2563
580 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ Fever & ARI Clinic ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 25-03-2563
581 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบขนมจากร้าน Rustic and Blue 25-03-2563
582 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคข้าวกล่อง 25-03-2563
583 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัย 24-03-2563
584 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน Isolation Unit 23-03-2563
585 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมวางแผนรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และผู้ป่วย PUI(23 มีค 63) 23-03-2563
586 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2563 23-03-2563
587 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหารือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัย โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)19 มีค 63 19-03-2563
588 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เรียนรู้วิธีการสวมใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ส่วนบุคคล Personal Protective Equipment (PPE) 20-03-2563
589 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (23 มีค 63) 18-03-2563
590 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำสัปดาห์ (18 มีค 63) 18-03-2563
591 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาคหน้ากากอนามัยชนิด N95 18-03-2563
592 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีค 63 17-03-2563
593 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17 มีค 63 17-03-2563
594 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 17-03-2563
595 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 มีค 63 16-03-2563
596 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข (PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 16-03-2563
597 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับรศ.นพ.เฉลิม ลิ่วศรีสกุล ในการเข้าเยี่ยมสำรวจและหารือ เรื่องสถานที่สำหรับรองรับผู้ป่วยเข้าข่ายต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 13-03-2563
598 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ (16 มีค 63) 12-03-2563
599 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 12-03-2563
600 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (16 มีค 63) 11-03-2563
601 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ และสาธารณสุข(PHEOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 20 09-03-2563
602 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำสัปดาห์ 11-03-2563
603 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับทีม Hospital Unit ในการเยี่ยมสำรวจสถานที่ห้องแยกโรคเดี่ยว (Isolation Room) 13-03-2563
604 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเตรียมสถานที่ห้องแยกโรคเดี่ยว (Isolation Room) 09-03-2563
605 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมงานวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ 78 ปี "ทุกลมหายใจที่ได้คืนมา มีค่ามากเกินกว่าคำชื่นชม" 10-03-2563
606 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ปรับปรุงคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 09-03-2563
607 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า แก่ทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเทศบาลตำบลหางดง 09-03-2563
608 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือดำเนินโครงการ “การคัดกรองและค้นหาโรคที่เป็นปัญหาในชุมชนและแนวทางส่งเสริมป้องกันด้านสุขภาพ” ร่วมกับเทศบาลตำบลหางดง และชมรมผู้สูงอายุเทศบาลหางดง 06-03-2563
609 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ (5 มีค 63) 05-03-2563
610 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เตรียมความพร้อมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 06-03-2563
611 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดลำปาง 06-03-2563
612 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบบริจาค Surgical Mask 05-03-2563
613 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (4 มีค 63) 04-03-2563
614 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมแผนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).3 มีค 63 03-03-2563
615 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม DMS-EOC : COVID-19 ผ่านระบบ Teleconference 28 กพ 63 28-02-2563
616 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(27 กพ 63) 27-02-2563
617 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 27 กพ 63 27-02-2563
618 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 จังหวัดน่าน 26-02-2563
619 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (26 กพ 63) 26-03-2563
620 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/25 กพ 63 25-02-2563
621 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ 21 กพ 63 23-02-2563
622 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/24 กพ 63 24-02-2563
623 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 24-02-2563
624 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)/23 กพ 63 23-02-2563
625 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 22 กพ 63 22-02-2563
626 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 22-02-2563
627 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 19 กพ 63 19-02-2563
628 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (19 กพ 63) 19-02-2563
629 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 กพ 63 18-02-2563
630 นักกีฬาแบดมินตันโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 14-02-2563
631 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่(18 กพ 63) 18-02-2563
632 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 18 กพ 63 18-02-2563
633 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 16 กพ 63 16-02-2563
634 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).15 กพ 63 15-02-2563
635 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติรอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 14-02-2563
636 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563 14-02-2563
637 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่โรงพยาบาลได้จัดทำให้แก่ผู้รับบริการ 14-02-2563
638 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(13 กพ 63) 13-02-2563
639 รองอธิบดีกรมควบคุมโรคตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) 19-02-2563
640 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(12 กพ 63) 12-02-2563
641 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (8 กพ 63) 08-02-2563
642 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (9 กพ 63) 09-02-2563
643 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (10 กพ 63) 10-02-2563
644 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารเครื่องบินทุกเส้นทาง เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 07-02-2563
645 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2563 07-02-2563
646 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจคัดกรองผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 07-02-2563
647 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดตั้งคลินิกไข้หวัด Fever & ARI Clinic 06-02-2563
648 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(6 กพ 63) 06-02-2563
649 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ และร่วมสรุปผลการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563(6 กพ 63) 06-02-2563
650 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในโอกาสศึกษาดูงานหุ่นยนต์ฝึกเดิน 03-02-2563
651 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังระบบประสาทสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเมืองและอำเภอใกล้เคียงจังหวัดเชียงใหม่ 03-02-2563
652 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศจีน เพื่อร่วมปฏิบัติงานเฝ้าระวัง ค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 03-02-2563
653 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 03-02-2563
654 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(29 มค 63) 29-01-2563
655 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างกลยุทธ์ทางด้านบริหารการเงิน (Financial Management) ประจำปี 2563 ผ่านระบบ VDO Conference 29-01-2563
656 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมรับนโยบายการสนับสนุนงบประมาณ 1 ล้านบาทต่อ 1 เขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทาง Teleconference 27-01-2563
657 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม ประจำปี พ.ศ.2563 27-01-2563
658 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ และร่วมสรุปผลการนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 24-01-2563
659 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 23-01-2563
660 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(24 มค 63) 23-01-2563
661 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรม “โรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” (Healthy Canteen) 23-01-2563
662 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season1” 22-01-2563
663 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(24 ธค 63) 22-01-2563
664 ผู้บริหารกรมการแพทย์ให้คำอวยพรเนื่องในวารดิถีปีใหม่ 2563 17-01-2563
665 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแข่งขันกีฬากรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-01-2563
666 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จฯภารกิจพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ 18-01-2563
667 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมกีฬากรมการแพทย์ ประจำปี 2563 17-01-2563
668 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่. 2563. 15-01-2563
669 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 หมวดงบลงทุน กรมการแพทย์ ผ่านระบบ VDO Conference 15-01-2563
670 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(15 มค 63) 15-01-2563
671 กรมการแพทย์ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS 15-01-2563
672 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้กิจกรรมกรมการแพทย์ 500,000 CC ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 14-01-2563
673 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ 13-01-2563
674 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1เข้าร่วมการนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 10-01-2563
675 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 09-01-2563
676 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของขวัญของรางวัล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก 09-01-2563
677 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic Course) 09-01-2563
678 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล ชัก...อยากจะวิ่ง ปีที่ 4 05-01-2563
679 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563. 02-01-2563
680 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 02-01-2563
681 กรมการแพทย์เยี่ยมไข้ นายแพทย์ธวัช ลาพินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา 02-01-2563
682 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 11/2562 26-12-2562
683 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล. 26-12-2562
684 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของที่ระลึก แสดงความขอบคุณทีมสหวิชาชีพของโรงพยาบาล 26-12-2562
685 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมหารือเรื่องสัญญาเช่าที่ดินร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26-12-2562
686 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2563 26-12-2562
687 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(25 ธค 62) 25-12-2562
688 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 25-12-2562
689 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช รับมอบโล่นักเรียนเก่าดีเด่น โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย ประจำปี 2562 สาขาบริหารภาครัฐ 22-12-2562
690 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(18 ธค 62) 18-12-2562
691 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่. 18-12-2562
692 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562.. 12-12-2562
693 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาลในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13-12-2562
694 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ การเตรียมความพร้อมให้บริการ Stroke Fast Track 13-12-2562
695 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 13-12-2562
696 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(11 ธค 62) 11-12-2562
697 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ ณ เมืองเชียงตุง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 08-12-2562
698 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมบริจาคของรางวัลในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” ประจำปี 2563 06-12-2562
699 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(13 ธค 62) 11-12-2562
700 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ถวายความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพแด่พระสงฆ์ 05-12-2562
701 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 04-12-2562
702 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 05-12-2562
703 การส่งมอบหมายหน้าที่การงานตำแหน่งรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ 04-12-2562
704 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(4 ธค 62) 04-12-2562
705 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 03-12-2562
706 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ในโครงการ “ซองยาเก่า..เราขอ 29-11-2562
707 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(28 พย 62) 28-11-2562
708 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดงานแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 28-11-2562
709 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2562 28-11-2562
710 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(27 พย 62) 27-11-2562
711 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมการสร้างเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรมการแพทย์ (Health Literacy) ผ่านระบบ VDO conference 22-11-2562
712 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(21 พย 62) 21-11-2562
713 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิพากษ์ร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการแพทย์ ประจำปี 2563 21-11-2562
714 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 พย 62) 20-11-2562
715 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดและเข้ารับการอบรม “Health Service Seamless Care for Ageing Population Training Programme in Thailand” 15-11-2562
716 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารกรมการแพทย์ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ 15-11-2562
717 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 10/2562 14-11-2562
718 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(13 พย 62) 13-11-2562
719 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่(11 พย 62) 11-11-2562
720 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(7 พย 62) 07-11-2562
721 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทาง การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 07-11-2562
722 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(6 พย 62) 06-11-2562
723 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 06-11-2562
724 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดอบรมและทดสอบความรู้หลังการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
725 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปีงบประมาณ 2563 04-11-2562
726 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
727 สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมจัดการอบรม “การใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์” 04-11-2562
728 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise (30 ตค 62) 30-10-2562
729 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ 30-10-2562
730 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการต้นแบบปลูกผักปลอดสารพิษในโรงพยาบาล (สวนผักรักคุณ) 29-10-2562
731 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2562 29-10-2562
732 สำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 28-10-2562
733 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 28-10-2562
734 คณะผู้บริหารกรมการแพทย์เข้ารับเข็มเชิดชูเกียรติรางวัล Achievement award 28-10-2562
735 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี นายแพทย์อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 25-10-2562
736 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียงในโอกาสเข้ารับการศึกษาดูงาน 24-10-2562
737 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2562
738 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23-10-2562
739 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและร่วมประชุมวิชาการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2562 21-10-2562
740 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริการทางทันตสาธารณสุข เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21-10-2562
741 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมและรับฟังโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 21-10-2562
742 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีกรมการแพทย์ ประจำปี 2562 21-10-2562
743 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 9/2562 18-10-2562
744 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(17 ตค 62) 17-10-2562
745 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(16 ตค 62) 16-10-2562
746 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15-10-2562
747 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 15-10-2562
748 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับนักเรียนเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 11-10-2562
749 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(10 ตค 62) 10-10-2562
750 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Thursday Meeting (THM) ผ่านระบบ VDO Conference 10-10-2562
751 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(9 ตค 62) 09-10-2562
752 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สนับสนุนให้ยกเลิกการใช้สารพิษฆ่าหญ้า 09-10-2562
753 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดนิทรรศการวันการดูแลแบบประคับประคองสากล (World hospice and palliative care day) 08-10-2562
754 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “What’s new about Dual Antiplatelet Therapy in Stroke Management?” 08-10-2562
755 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมทางไกล Teleconference การประสานความร่วมมือและ การสนับสนุนด้านทันตกรรมระหว่างกรมการแพทย์กับโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลสนับสนุน (โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ) 08-10-2562
756 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมถวายทานสลากภัต ประจำปี 2562 03-10-2560
757 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(3 ตค 62) 03-10-2562
758 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(2 ตค 62) 02-10-2562
759 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 02-10-2562
760 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์ศึกษาดูงาน การอบรมพัฒนาศักยภาพพระธรรมจาริก หลักสูตรพระคิลานุปัฎฐาก 26-09-2562
761 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันอัลไซเมอร์ในผู้สูงอายุ” 26-09-2562
762 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ฝึกเดินเครื่องแรกของภาคเหนือ ผ่านรายการ “พบหมอรามา” ทาง Rama Channel TV Live Stream 25-09-2562
763 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(25 กย 62) 25-09-2562
764 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แด่พระสงฆ์ 23-09-2562
765 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 24-09-2562
766 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม “วิ่งมหิดล 62” 23-09-2562
767 นายแพทย์โสภณ เมฆธน ประธานคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม นำคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง ออกกำลังกาย Exercise DMS 23-09-2562
768 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 20-09-2562
769 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 51 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 20-09-2562
770 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 14-09-2562
771 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมประเพณี นำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-09-2562
772 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ 14-09-2562
773 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(11 กย 62) 11-09-2562
774 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี 2562 11-09-2562
775 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่อง การดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วยและการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 10-09-2562
776 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซ้อมแผนป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2562 05-09-2562
777 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(4 กย 62) 04-09-2562
778 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล 03-09-2562
779 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2562 02-09-2562
780 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 30-08-2562
781 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (28 สค 62) 28-08-2562
782 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดโป่งน้อย 27-08-2562
783 โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 23-08-2562
784 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมหน่วยปฐมพยาบาลตามเสด็จพระกรณียกิจในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 23-08-2562
785 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ และรับฟังการบรรยายธรรมะ 22-08-2562
786 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (21 สค 62) 21-08-2562
787 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพ การพัฒนาศักยภาพพยาบาลผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) โรคไต ในเขตสุขภาพที่ 1 21-08-2562
788 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวิหารวัดสวนดอก ตามโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชนในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 16-08-2562
789 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (14 สค 62) 14-08-2562
790 รพ.ประสาทเชียงใหม่จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้องค์ความรู้แก่พระสงฆ์และประชาชน ในชุมชนรอบศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 14-08-2562
791 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเตรียมการและสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เขตสุขภาพที่ 1 13-08-2562
792 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียน ถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12-08-2562
793 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 12-08-2562
794 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 09-08-2562
795 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุสำหรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรอง และระบบจ่ายไฟฟ้า 08-08-2562
796 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เปิดคลินิกให้คำปรึกษาการใช้กัญชาทางการแพทย์ 07-08-2562
797 สำนักการแพทย์ กรมการแพทย์ ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดแพร่ 06-08-2562
798 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสัมมนาการบูรณาการเครือข่ายบริการ Intermediate care - Palliative care และการดูแลผู้สูงอายุระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 1-3 05-08-2562
799 พ.ญ.ศศิธร ศิริมหาราช บรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แก่ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2562 02-08-2562
800 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(31 สค 62) 31-07-2562
801 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “THAILAND ANGELs AWARD” 30-07-2562
802 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
803 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
804 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ พลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 28-07-2562
805 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 26-07-2562
806 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 26-07-2562
807 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้ศึกษาดูงาน ด้านหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Robotic Gait Training) 26-07-2562
808 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 25-07-2562
809 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศทางการพยาบาล 25-07-2562
810 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(24 กค 62) 24-07-2562
811 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสดงผลงานและประกาศรางวัลหน่วยงานพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนดีเด่น กรมการแพทย์ 22-07-2562
812 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การใช้กัญชาทางการแพทย์” 18-07-2562
813 นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 11-07-2562
814 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเปิด “ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกายภาพบำบัด” 09-07-2562
815 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(18 กค 62) 18-07-2562
816 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อลดปัญหาการเสียชีวิตของผู้ป่วยวัณโรค เขตสุขภาพที่ 1 18-07-2562
817 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 12-07-2562
818 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำพูน 11-07-2562
819 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ(11 กค 62) 11-07-2562
820 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(10 มิย 62) 10-07-2562
821 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 10-07-2562
822 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ การดูแลสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 09-07-2562
823 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรม เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke : Basic course) 08-07-2562
824 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม Teleconference คณะทำงาน โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจสุขภาพให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่พระสงฆ์ 05-07-2562
825 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง (5 กค 62) 05-07-2562
826 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบ VDO Conference โครงการพัฒนาศักยภาพการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับประชาชน ภายใต้บริบทกรมการแพทย์ 05-07-2562
827 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปาง 03-07-2562
828 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ(4 กค 62) 04-07-2562
829 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562” 04-07-2562
830 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2562 04-07-2562
831 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (3 กค 62) 03-07-2562
832 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ร่วมการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลที่มูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้การสนับสนุน ปี 2562 28-06-2562
833 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 28-06-2562
834 รองอธิบดีกรมการแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุม การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) ของเขตสุขภาพที่ 3 01-07-2562
835 รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาศักยภาพบุลากรทางการแพทย์ เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Nurse : Basic Course) เขตสุขภาพที่ 3 01-07-2562
836 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 28-06-2562
837 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (28 มิย 62) 28-06-2562
838 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ 27-06-2562
839 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมงานการคัดเลือกหน่วยงานดำเนินงาน ตามเกณฑ์คุณธรรมและความโปร่งใสดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 27-06-2562
840 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (26-06-62) 26-06-2562
841 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม Teleconference ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมการแพทย์ 26-06-2562
842 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 24-07-2562
843 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมอบรมโครงการจิตอาสา “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” รุ่นที่ 3/62 23-06-2562
844 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 21 23-06-2562
845 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมระบบบริการผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ 22-06-2562
846 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มิย 62) 21-06-2562
847 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ประจำปี 2562 20-06-2562
848 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ 20-06-2562
849 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกให้กับบุคลากรใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2562 19-06-2562
850 รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวาณิช เข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 19-06-2562
851 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS 19 มิถุนายน 2562 19-06-2562
852 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สัมภาษณ์ให้ความรู้ เรื่องโรคหลอดเลือดสมองกับการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermediate Care) 19-06-2562
853 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผล การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 19-06-2562
854 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร” 18-06-2562
855 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “สภากาแฟเชียงใหม่” เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 18-06-2562
856 รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมต้อนรับและรับฟังการสัมมนา โครงการจัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง เพื่อรักษาผู้ป่วยจากมลพิษในสามจังหวัดภาคเหนือ 17-06-2562
857 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 13-06-2562
858 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและรับฟังบรรยายธรรมะ (13 มิ.ย. 62) 13-06-2562
859 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมสรุปผลการตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 14-06-2562
860 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ นำทีมศึกษาดูงาน Palliative Care มุ่งพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 12-06-2562
861 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค(7 มิย 62) 07-06-2562
862 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม ตรวจรับงานจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้า 07-06-2562
863 เข้าร่วมการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 07-06-2562
864 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ผ่านระบบ VDO Conference 07-06-2562
865 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิและฟังบรรยายธรรมะ 06-06-2562
866 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 06-06-2562
867 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference Planning and Budgeting Management System : PBMS 06-06-2562
868 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (5 มิย 62) 05-06-2562
869 ROADMAP TO REACC 4 CMNEURO 2022 05-06-2562
870 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 05-06-2562
871 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาครถเข็นผู้ป่วย 04-06-2562
872 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 03-06-2562
873 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(29 พค 62) 29-05-2562
874 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมตรวจราชการและ นิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจําปีงบประมาณ 2562 29-05-2562
875 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหางดง 27-05-2562
876 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 24-05-2562
877 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (22 พค 62) 22-05-2562
878 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ดำเนินการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital ปีงบประมาณ 2562 24-05-2562
879 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสวดมนต์ เจริญสมาธิ 16-05-2562
880 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (16 พฤษภาคม 2562) 16-05-2562
881 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับวิสัญญีแพทย์ 16-05-2562
882 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (15 พฤษภาคม 2562) 15-05-2562
883 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายด้านวิชาการโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ 15-05-2562
884 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบบริจาคถุงผ้า (14 พฤษภาคม 2562) 14-05-2562
885 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน 14-05-2562
886 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 07-05-2562
887 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 06-05-2562
888 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (1 พค 62) 01-05-2562
889 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง ประจำปี 2562” 29-04-2562
890 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาพฤติกรรมบริการ ทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม 29-04-2562
891 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวรองอธิบดีกรมการแพทย์ 29-04-2562
892 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่สระเกล้าดำหัวอธิบดีกรมการแพทย์ 29-04-2562
893 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบถุงผ้าจากบริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์(ไทย) จำกัด 24-04-2562
894 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (24 เมย 62) 24-04-2562
895 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกรรมการประชุมตรวจรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ พร้อมชุดอุปกรณ์เคลื่อนไหวอุ้งเชิงกรานเพื่อการฝึกเดินทางกายภาพบำบัด 24-04-2562
896 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการองค์กรยุคใหม่ 24-04-2562
897 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเพื่อการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (PCWN) 24-04-2562
898 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference การประชุมชี้แจงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กร 19-04-2562
899 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบของบริจาค จากชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ 18-04-2562
900 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสรงน้ำพระและดำหัวสูมาคารวะเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง 18-04-2562
901 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(17 เมย 62) 17-04-2562
902 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS วันที่ 10 เมษายน 2562 10-04-2562
903 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 09-04-2562
904 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ นพ.จตุชัย มณีรัตน์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง นพ.สสจ.เชียงใหม่ 06-04-2562
905 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ของจังหวัดเชียงใหม่ 08-04-2562
906 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 06-04-2562
907 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันอันตรายจากฝุ่นขนาดเล็กPM 2.5 05-04-2562
908 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุม VDO Conference ด้านการเงินการคลังและพัสดุภาครัฐ ของหน่วยงานในสังกัดกรมการ 04-04-2562
909 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน 01-04-2562
910 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 1 29-04-2562
911 ประชุมสมาชิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 29-04-2562
912 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise อย่างต่อเนื่อง ทางการแพทย์ 03-04-2562
913 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 01-04-2562
914 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 29-03-2562
915 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง 28-06-2562
916 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise อย่างต่อเนื่อง(28 มีค 62) 27-03-2562
917 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (27 มีค 62) 27-03-2562
918 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 มีค 62) 21-03-2562
919 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบด้านการเงิน ร่วมกับกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ 20-03-2562
920 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรประจำปี 2562 19-03-2562
921 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุมโครงการจ้างปรับปรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าสำรองและระบบจ่ายไฟฟ้า 18-03-2562
922 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ (18 มีค 62) 18-03-2562
923 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนิเทศนักเรียนฝึกประสบการณ์ 18-03-2562
924 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เรื่องเล่าจากแดนพุทธภูมิ” 13-03-2562
925 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ส่งมอบเครื่องฆ่าเชื้ออบไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า 13-03-2562
926 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ แสดงความยินดีแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและคนดีศรีประสาท 13-03-2562
927 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 12 มีนาคม 2562 12-03-2562
928 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พัฒนาเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาอัตราตายจากโรคเลือดสมอง 06-03-2562
929 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์บุคลากรใส่ใจสุขภาพ ตามโครงการ Exercise DMS อย่างต่อเนื่อง 06-03-2562
930 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ให้ความรู้ PM.2.5 05-03-2562
931 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 04-03-2562
932 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดแพร่ 01-03-2562
933 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิด การประชุมวิชาการครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 28-02-2562
934 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(28/2/62) 28-02-2562
935 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2(25/2/62) 25-02-2562
936 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค (28/2/62) 26-02-2018
937 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยม จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ 2 25-02-2562
938 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค 26-02-2562
939 บุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับคัดเลือก เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 22-02-2562
940 ร่วมรับฟังการนำเสนอสรุปผลการตรวจราชการ และนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่1 จังหวัดลำพูน 22-02-2562
941 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS(20 กพ 62) 20-02-2562
942 โครงการความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบเงินบำรุง เงินบริจาค เงินค่าตอบแทนเงินสวัสดิการและเงินจากการเรี่ยไร 18-02-2562
943 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 เขตสุขภาพที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ จังหวัดลำปาง 15-02-2562
944 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (14 กุมภาพันธ์ 2562) 14-02-2562
945 รพ.ประสาทเชียงใหม่คว้า 7 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง ในการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 13-02-2562
946 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 09-02-2562
947 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ (8 กพ 62) 08-02-2562
948 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ 07-02-2562
949 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (6 กพ 62) 06-02-2562
950 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ 06-02-2562
951 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 04-02-2562
952 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดน่าน 01-02-2562
953 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแด่ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด 31-01-2562
954 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2562 31-01-2562
955 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (30 มค 62) 31-01-2562
956 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรเข้าศึกษาดูงาน 29-01-2562
957 รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมประชุมพิจารณาปรับปรุงห้องเพื่อรองรับชุดอุปกรณ์ฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขาหุ่นยนต์ ตัวแรกของภาคเหนือ 29-01-2562
958 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงความเสียใจต่อครอบครัว ของผู้ป่วยในการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) 28-01-2562
959 รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจเยี่ยมโรงพยาบาล ในพื้นที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 25-01-2562
960 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดบรรยายวิชาการ เรื่อง “DMS Reform” 24-01-2562
961 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกรมการแพทย์ ประจำปี 2561 23-01-2562
962 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Exercise DMS (23 มค 62) 23-01-2562
963 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (22 มค 62) 23-01-2562
964 แพทย์หญิงศุภมาส อำพล นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง TNN24 ในรายงานพิเศษช่วง ดีต่อใจไปอินเดีย 23-01-2562
965 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ทูลเกล้าฯถวายเงินสมทบ โครงการ TO BE NUMBER ONE 16-01-2562
966 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดพะเยา 16-01-2562
967 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจราชการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ในเขตภาคเหนือตอนบน 15-01-2562
968 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวิ่ง 4 รายการ 13-01-2562
969 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงิน จากมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล 12-01-2562
970 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับอธิบดีกรมการแพทย์และคณะ ในการตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ 11-01-2562
971 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ EXERCISE DMS 10-01-2562
972 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดเชียงราย 10-01-2562
973 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 10-01-2562
974 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ลดภัยสิ่งแวดล้อม 09-01-2562
975 โครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน 08-01-2562
976 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับชมการแถลงข่าว “กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (DMS : plastic-free initiation)” 07-01-2562
977 สวัสดีปีใหม่ 2562 07-01-2562
978 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุม Thursday Meeting (THM) 04-01-2562
979 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว่างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ 03-01-2562
980 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ เนื่องในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ 03-01-2562
981 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ 28-12-2561
982 กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 27-12-2561
983 โครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 25-12-2561
984 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 21-12-2561
985 การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขตสุขภาพที่ 1 24-12-2561
986 ออกกำลังกาย Exercise DMS 13-12-2561
987 กิจกรรมจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และการรณรงค์ใช้ปิ่นโตแทนถุงพลาสติก 11-12-2561
988 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ (6 ธค 61) 07-12-2561
989 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 06-12-2561
990 รณรงค์ใช้ถุงผ้าเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย 04-12-2561
991 ต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการบริการทางการแพทย์ 03-12-2561
992 รับมอบทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “ต้นทุนทางตรงและต้นทุนทางอ้อมในการรักษาโรคสมองเสื่อมในเขตจังหวัดเชียงใหม่” 27-11-2561
993 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ 27-11-2561
994 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมวิ่ง สี่-สมาน เดินวิ่งวิถีไทย เพื่อผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 26-11-2561
995 ประชุมสัมมนาสร้างความร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์ กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เขตสุขภาพที่ 1 22-11-2561
996 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (21 พ.ย. 2561) 21-11-2561
997 แสดงความยินดีแด่บุคลากรโรงพยาบาลได้รับการเลื่อนตำแหน่ง 15-11-2561
998 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ(14 พ.ย. 61) 14-11-2561
999 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำเสนอผลงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในงาน Asian Oceanian Congress Neurology ครั้งที่ 16 08-11-2561
1000 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมรับมอบคฑา “หมอชวนวิ่ง” ในโครงการหมอชวนวิ่ง 50 ปี แพทยสภา 12-11-2561
1001 โครงการการดูแลสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 08-11-2561
1002 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (7 พย. 61 ) 08-11-2561
1003 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 05-11-2561
1004 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมทำบุญกฐินสามัคคี ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมการแพทย์ 05-11-2561
1005 รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา ( 1 พฤศจิกายน 2561) 01-11-2561
1006 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานกำหนดราคากลาง 01-11-2561
1007 รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน 31-10-2561
1008 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจากโครงการ “หยิบแล้วหยอด” จากร้านสวนผักโอ้กะจู๋ 31-10-2561
1009 ให้สัมภาษณ์ในสถานีวิทยุ FM.100 เนื่องในสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง 31-10-2561
1010 รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา (31 ตุลาคม 2561 ) 31-10-2561
1011 ร่วมหารือดำเนินการระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดเชียงใหม่ 30-10-2561
1012 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการโรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี 2561 29-10-2561
1013 MOU ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ 30-10-2561
1014 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 29-10-2561
1015 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเครื่องช่วยหายใจ 24-10-2561
1016 กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” 19-10-2561
1017 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมประชุมวิชาการเนื่องใน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 19-10-2561
1018 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 19-10-2561
1019 แสดงความยินดีรองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง 17-10-2561
1020 แสดงความยินดีหัวหน้างานกายภาพบำบัด เนื่องในโอกาสเลื่อนตำแหน่ง 17-10-2561
1021 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับบุคลากรใหม่ 16-10-2561
1022 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13-10-2561
1023 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13-10-2561
1024 รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยาให้แก่ผู้รับบริการ 10-10-2561
1025 แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 08-10-2561
1026 ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม “ฮ่วมใจ๋ ก้าวไปโตยกั๋น 50 ปี๋ โองยาสาหละปี” ครบรอบ 50 ปีโรงพยาบาลสารภี เชียงใหม่ 07-10-2561
1027 แสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 05-10-2561
1028 นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 04-10-2561
1029 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบถุงผ้าเพื่อใช้ในการบรรจุยา 03-10-2561
1030 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความยินดีกับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย 01-10-2561
1031 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ SAY NO!! Bye Bye Plastic Bag 01-10-2561
1032 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อม 28-09-2561
1033 พญ.ศศิธร ศิริมหาราช ผอ.รพ.ประสาทเชียงใหม่ เข้าแสดงมุทิตาจิตแด่ นพ.ธำรง หาญวงศ์ ผอ.รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่ 28-09-2561
1034 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับ พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม 27-09-2561
1035 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูสุขภาพ 27-09-2561
1036 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 26-09-2561
1037 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคกระดูกสันหลัง 26-09-2561
1038 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก 25-09-2561
1039 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี 24-09-2561
1040 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2561 24-09-2561
1041 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกิจกรรม “เดิน วิ่ง มหากุศล มหิดล 61” 23-09-2561
1042 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และการมอบนโยบายการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21-09-2561
1043 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ ครั้งที่4 20-09-2561
1044 ส่งมอบยานพาหนะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบรรทุกน้ำแก่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 18-09-2561
1045 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการRUN 4 HEART “วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ” 17-09-2561
1046 รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานกรรมการประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง 12-09-2561
1047 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 13-09-2561
1048 เขตสุขภาพที่ 1 จัดการประชุม Retreat เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน 4 Excellence ปีงบประมาณ 2561 และการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 03-09-2561
1049 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งบุคลากรให้บริการดูแลผู้ป่วย ในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิช่วงเทศกาลแสวงบุญ 03-09-2561
1050 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง Surveillance Survey 23-08-2561
1051 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2561 22-08-2561
1052 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยให้บริการประชาชน 22-08-2561
1053 ติดตามความคืบหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนหมวดครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 21-08-2561
1054 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 20-08-2561
1055 ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 14-08-2561
1056 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 14-08-2561
1057 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 12-08-2561
1058 ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561. 14-08-2561
1059 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 08-08-2561
1060 ต้อนรับ Physiotherapy Students From UKM National University Of Malaysia 08-08-2561
1061 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ 03-08-2561
1062 ต้อนรับแพทย์ใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพการบริการทางการแพทย์ 01-08-2561
1063 ติดตามผลการดำเนินงาน งบลงทุน ประจำปี 2562 31-07-2561
1064 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 31-07-2561
1065 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 28-07-2561
1066 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 25-07-2561
1067 ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 24-07-2561
1068 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 23-07-2561
1069 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 13-07-2561
1070 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 11-07-2561
1071 โครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 12-07-2561
1072 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสูงอายุโรคเรื้อรังระบบประสาท 11-07-2561
1073 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง 10-07-2561
1074 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 09-07-2561
1075 ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ 04-07-2561
1076 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท 27-06-2561
1077 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดตั้ง สำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 26-06-2561
1078 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยในงานประจำ” 25-06-2561
1079 ให้สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา 25-06-2561
1080 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล “ธัญญารักษ์มินิมาราธอน ครั้งที่ 20” 24-06-2561
1081 .โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 21-06-2561
1082 การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 20-06-2561
1083 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง 18-06-2561
1084 โครงการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ “ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎจราจร” 18-06-2561
1085 การประชุมวิชาการระดับภูมิภาค ครั้งที่ 19 14-06-2561
1086 โครงการวิชาการสำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล 07-06-2561
1087 หารือเรื่องการดำเนินงานทางการแพทย์ และกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 07-06-2561
1088 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2. 07-06-2561
1089 สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา 05-06-2561
1090 การประชุมพัฒนามาตรฐานระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง และตรวจประเมิน ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข (Standard Stroke Center Certify: SSCC) 04-06-2561
1091 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2561 01-06-2561
1092 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา 31-05-2561
1093 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและพฤติกรรมบริการ ให้แก่พนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปล 30-05-2561
1094 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับโล่รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจำปี 2560 31-05-2561
1095 ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 30-05-2561
1096 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 29-05-2561
1097 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล เนื่องวันวิสาขบูชา 30-05-2561
1098 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 28-05-2561
1099 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการเดิน – วิ่งการกุศล วิ่งร้อยหัวใจ Mini Heart Mini Marathon 2018 27-05-2561
1100 โครงการผู้บริหารพบบุคลากรโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปี 2561 25-05-2561
1101 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารหน่วยงาน 23-05-2561
1102 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ประจำปี 2561 16-05-2561
1103 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน 09-05-2561
1104 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลลำพูน 07-05-2561
1105 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 04-05-2561
1106 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดการบรรยายทางวิชาการเรื่องระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียง 03-05-2561
1107 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก โดยใช้บัตรประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ 02-05-2561
1108 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณศิวาพร ตั้งฑีฆะรักษ์ ที่จะย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ 26-04-2561
1109 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 26-04-2561
1110 รพ.ประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 25-04-2561
1111 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บรรยายให้ความรู้เรื่องโรคลมชักแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพิงครัตน์ จังหวัดเชียงใหม่ 25-04-2561
1112 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 18-04-2561
1113 เรื่อง อธิบดีกรมการแพทย์และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 17-04-2561
1114 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกสำหรับบรรจุยา 10-04-2561
1115 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 09-04-2561
1116 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย ชนิด N95 เมื่อต้องเผชิญกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก 04-04-2561
1117 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รณรงค์แต่งกายชุดพื้นเมืองและพูดภาษาถิ่นล้านนา ตลอดเดือนเมษายน 2561 09-04-2561
1118 สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 ประจำปี 2561 03-04-2561
1119 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการ เพื่อนำเสนอในการประชุมสรุปผลร่วมกับสำนักนิเทศระบบการแพทย์ 02-04-2561
1120 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 02-04-2561
1121 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน 02-04-2561
1122 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าศึกษาเรียนรู้อาชีพในสถานประกอบการ 27-03-2561
1123 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันโรคลมชัก 26 มีนาคม 2561 26-03-2561
1124 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เปิดโครงการสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการของเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมองและโรคทางระบบประสาทในเขตภาคเหนือ (Critical Care in Neurology) ณ โรงพยาบาลพะเยา 22-03-2561
1125 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ 21-03-2561
1126 รับฟังบรรยายวิชาการในหัวข้อเรื่องการแบ่งประเภทของเนื้องอกสมอง และการผ่าตัดกระดูกสันหลัง 21-03-2561
1127 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการและ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน 20-03-2561
1128 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการศึกษาข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปมิติ การจัดบริการด้านสุขภาพ สังคม มิติชุมชน ในผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลระยะยาว 14-03-2561
1129 เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ ๗๖ ปี “ความภาคภูมิใจและผูกพัน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต” 09-03-2561
1130 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินรับรองคุณภาพ Re - Accreditation ครั้งที่ ๓ 07-03-2561
1131 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาประสาทเชียงใหม่ 23-02-2561
1132 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการเดินวิ่ง ร่วมใจต้านภัยโรคมะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี 05-02-2561
1133 จัดทำแผนปฏิบัติการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ 29-01-2561
1134 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย 23-01-2561
1135 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ 25-01-2561
1136 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหง ประจำปี ๒๕๖๑ 17-01-2561
1137 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตรลงจากพระเมรุมาศจำลอง 17-01-2561
1138 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน รอบที่ 1 19-01-2561
1139 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ต้อนรับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์ 15-01-2561
1140 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2561 01-01-2561
1141 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี 2560 28-12-2560
1142 สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปาง 27-12-2560
1143 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม “ชาวเชียงใหม่ร่วมใจ ก้าวไปด้วยกัน” 11-12-2560
1144 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกหน่วยปฐมพยาบาล 07-12-2560
1145 กิจกรรมพัฒนาพื้นที่บริเวณถนนและรอบคูเมืองโดยรอบเมืองเชียงใหม่ ตามโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” 05-12-2560
1146 งานประชุมวิชาการประจำปีสมาคมโรคสมองเสื่อมประจำปี ๒๕๖๐ 30-12-2560
1147 การอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาล และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course)” 20-11-2560
1148 ต้อนรับอาจารย์กิจกรรมบำบัดจากประเทศสวีเดน 20-11-2560
1149 การประชุมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยโรคระบบประสาทในยุค ๔.๐” 10-11-2560
1150 แสดงความยินดีแด่แพทย์หญิงสุนีย์ ศรีสว่าง 07-11-2560
1151 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการสัปดาห์โรคหลอดเลือดสมอง ประจำปี ๒๕๖๐ 01-11-2560
1152 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๐ 28-10-2560
1153 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีแด่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 28-10-2560
1154 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 26-10-2560
1155 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมประกอบพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 23-10-2560
1156 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Chiang Mai : The Land of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล” 24-10-2560
1157 การประชุมสำนัก/ศูนย์วิชาการ ในเขตสุขภาพที่ ๑ 19-10-2560
1158 อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 17-10-2560
1159 เรื่อง กิจกรรม “โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมใจปลูกดอกดาวเรือง” 11-10-2560
1160 การประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการและบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ 10-10-2560
1161 การรับมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ ตำแหน่ง รักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 09-10-2560
1162 แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช เข้ารับตำแหน่งรักษาการแทนในฐานะผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 05-10-2560
1163 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีบวงสรวงและยกยอดฉัตรพระเมรุมาศจำลอง 05-10-2560
1164 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๐ 02-10-2560
1165 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย 28-09-2560
1166 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดงานทำบุญครบรอบวันเกิดโรงพยาบาลประจำปี ๒๕๖๐ 27-10-2560
1167 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๐ 27-09-2560
1168 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน 18-09-2560
1169 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เครือข่ายด้านโรคลมชัก ในเขตบริการสุขภาพที่ ๑ และโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคลมชัก ในวัน Epilepsy Day 15-09-2560
1170 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการมหกรรมคุณภาพประจำปี ๒๕๖๐ 04-09-2560
1171 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง 29-08-2560
1172 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 29-08-2560
1173 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 31-08-2560
1174 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 27-07-2560
1175 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 19-07-2560
1176 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ลดการใช้พลังงาน ลดส่วนที่เกินให้พอดี” ประจำปี ๒๕๖๐ 18-07-2560
1177 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ 04-07-2560
1178 โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 03-07-2560
1179 พิธีลงนามสัญญาการเป็นสถานพยาบาลระดับสูงกว่า ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 26-06-2560
1180 พิธีลงนามบันทึกสัญญารับ – ส่งตัวผู้ป่วย “ผู้ประกันตน” ระหว่างสถานพยาบาลระดับสูงกว่า (Supra Contractor) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กับสถานพยาบาลหลัก (Main Contractor) โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ (19 มิถุนายน 2560) 19-06-2560
1181 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าศึกษาดูงานสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ 14-06-2560
1182 โครงการสัปดาห์การตรวจประเมินสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ 12-06-2560
1183 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตทางระบบประสาท สำหรับบุคลากรทางการพยาบาลในเขตภาคเหนือ 12-06-2560
1184 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยด้านโรคทางระบบประสาทและสมอง 11-05-2560
1185 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีสระเกล้าดำหัว เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๐ 25-04-2560
1186 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการ 24-04-2560
1187 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและสรงน้ำดำหัวเจ้าอาวาสวัดสวนดอก 19-04-2560
1188 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 06-04-2560
1189 เรื่อง โครงการทบทวนและจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 05-04-2560
1190 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ 31-03-2560
1191 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้ารับมอบกิตติกรรมประกาศการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน (Certified Primary Stroke Center) 20-03-2560
1192 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีสมโภชหิรัญบัฏ พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) 09-03-2560
1193 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเจริญชัยมงคลคาถา และย่ำระฆัง 12-02-2560
1194 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อ” 27-02-2560
1195 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับการตรวจเยี่ยมเพื่อขอรับการรับรองตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ การดูแลรักษาโรคหลอดเลือดสมอง ระดับศูนย์โรคหลอดเลือดสมองมาตรฐาน 24-01-2560
1196 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ 19-01-2560
1197 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาค 16-01-2560
1198 เรื่อง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ 16-01-2560
1199 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ 06-01-2560
1200 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมประชุมกับสถาบันประสาทวิทยา 16-12-2559
1201 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 08-12-2559
1202 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมโครงการสัมมนานโยบายและยุทธศาสตร์ กรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26-11-2561
#เรื่อง

ประกาศโรงพยาบาล
รพ.ประสาทเชียงใหม่แจ้งเปิดบริการตามปกติ
ทำลายเอกสาร 63
covid-2019
ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล

Link ภายใน
ทำลายเอกสาร 63
covid-2019
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .