ระบบสมัครงานออนไลน์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
เลือกตำแหน่งที่สมัครงาน


ค้นหาข้อมูลการสมัคร
ท่านใดที่ส่งเอกสารประกอบการสมัครงานออนไลน์ไม่ครบ กรุณาส่งเอกสารเพิ่มเติมได้ทางอีเมล์ hrcmneuro@gmail.com

เมื่อท่านส่งเอกสารเพิ่มเติมเรียบร้อย กรุณาโทรแจ้ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่เบอร์โทร
053-920200 ต่อ 225