ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร rm


หาก scan qr code ไม่ได้กรุณาพิมพ์ที่อยู่นี้บน browser ของท่าน
https://www.cmneuro.go.th/qr/04052561-rm/
ลำดับ รายการ ดาวน์โหลด
0ติดตามแผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาลดาวน์โหลด
1ประกาศโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ. 2561ดาวน์โหลด
2180312_SIMPLE_Personel_P_pk_Cover_b.pdfดาวน์โหลด
3SIMPLE_Patient Safety Goal_ฉบับรับฟังความคิดเห็น _1435_180311_P_pk_Cover_c.pdfดาวน์โหลด
4คู่มือความเสี่ยงแจก 12พค58.docดาวน์โหลด
5Form การรายงาน รพ.xlsxดาวน์โหลด
604รวมเล่มคู่มือ รพ. สถาบัน.pdfดาวน์โหลด
7สรุปรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย และบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2561ดาวน์โหลด
8การติดตามการจัดการความเสี่ยง ด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2561ดาวน์โหลด
9สรุปรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย และบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2561ดาวน์โหลด
10สรุปรายงานคณะกรรมการความปลอดภัย และบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่ 3/2561ดาวน์โหลด
11RM_จัดทำทะเบียนความเสี่ยง 2562.zipดาวน์โหลด
12ITA_การวิเคราะห์ผลประโยชน์ทับซ้อน_2562.docxดาวน์โหลด
13แผนบริหารความเสี่ยงโรงพยาบาล 2562 วันที่210362.xlsดาวน์โหลด
14รายงานรพ_ประสาทเชียงใหม่(ERM62).xlsxดาวน์โหลด
15Personnal Safety Goals 2018 final.pdfดาวน์โหลด
16pt2018.pdfดาวน์โหลด
18แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง 2564.xlsxดาวน์โหลด