โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

เบอร์ติดต่อภายใน


 
ติดต่อสอบถาม
053 - 920200 ต่อ 0, 288, 289, 290
 
 
ติดต่อสอบถาม (จองห้องพิเศษ)
053 - 920200 ต่อ 305
 
 
ห้องฉุกเฉิน
053 - 920200 ต่อ 222,306
 
  ติดต่อเลื่อนนัดผู้ป่วย 053 - 920231 ( เวลา 13.30 น. - 16.00 น. ในวันทำการ)  

แผนที่โรงพยาบาลคลิก ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?