โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

# เอกสารดาวน์โหลด  
ปีงบประมาณ 2567
ปีงบประมาณ 2566
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562