โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 22-05-2566
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ 20-05-2566
ดูรายละเอียด..


อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด/ค้นหา