โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562

News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2561
ดูรายละเอียด..

เรื่อง อธิบดีกรมการแพทย์และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2561
ดูรายละเอียด..    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?