โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”🎉 🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
แด่…แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบกรมการแพทย์ ตามค่านิยม MOPH DMS ประจำปี 2564
🔸ประเภท M : Mastery เป็นนายตนเอง 🔸"


🎥 พิธีเปิด 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗢𝗣𝗗
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
🔹โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์
ส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ร่วมเปิดงาน Kick off โครงการพัฒนาระบบการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low dose CT นำร่อง เขตสุขภาพที่ 1

เผยแพร่เมื่อ 13-06-2567
ดูรายละเอียด..

อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 12-06-2567
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

บุคคลภายนอก
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล