โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”"โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่...
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เนื่องในโอกาสรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563"

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบชุดของว่างจากร้านควีนส์ (Queens)

เผยแพร่เมื่อ 18-06-2564
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมภารกิจปฏิบัติงานฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2564

เผยแพร่เมื่อ 18-06-2564
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการดูแลสุขภาพทางไกล (Tele Nursing)เมื่อวันที่ 17 มิถุนาย 2564

เผยแพร่เมื่อ 17-06-2564
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
ประกาศโรงพยาบาล
รายงานด้านการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

Link ภายใน
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
วินัย