โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ดำเนินการผ่าตัด Tumor removal under IONM ในผู้ป่วยโรค Peripheral nerve sheath tumor

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2565
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบน้ำดื่ม เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565

เผยแพร่เมื่อ 25-01-2565
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
ประกาศโรงพยาบาล
รายงานด้านการเงิน
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

Link ภายใน
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
วินัย