โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”🎉 🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
แด่…แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบกรมการแพทย์ ตามค่านิยม MOPH DMS ประจำปี 2564
🔸ประเภท M : Mastery เป็นนายตนเอง 🔸"


🎥 พิธีเปิด 𝗦𝗺𝗮𝗿𝘁 𝗢𝗣𝗗
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
🔹โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์
ส่งเสริมความเป็นไทย ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

พิธี “ดำหัวอาจารย์อาวุโสและศิษย์เก่าอาวุโส” สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2567
ดูรายละเอียด..

พิธีสักการะพระพรหม ศาลตายาย และทำบุญห้องนิรามัย (ห้องเก็บศพ)

เผยแพร่เมื่อ 19-04-2567
ดูรายละเอียด..


<
ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

บุคคลภายนอก
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล