โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”We Change World Change

เครื่องฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมออกหน่วยตรวจสุขภาพในโครงการเทศบาลเคลื่อนที่

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดหน่วยปฐมพยาบาลในกิจกรรมประเพณี นำนักศึกษาใหม่นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2562
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้สูงอายุฯ

เผยแพร่เมื่อ 14-09-2562
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .