โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 25-09-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 24-09-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 52 ปี โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 24-09-2563
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .