โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”🎉 🎉ขอแสดงความยินดี🎉🎉
แด่…แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบกรมการแพทย์ ตามค่านิยม MOPH DMS ประจำปี 2564
🔸ประเภท M : Mastery เป็นนายตนเอง 🔸"


🎥 โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ขอนำเสนอคลิปให้ความรู้เนื่องในวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ประจำปี 2566 🧠 World Stroke Day 2022 🧠
📌“ความสำคัญของการรับประทานยาโรคหลอดเลือดสมอง”💊
📌“อาหารป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง”🥗ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ออกกำลังกาย Exercise DMS เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2566
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

เผยแพร่เมื่อ 01-02-2566
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
ประกาศโรงพยาบาล
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
โปสเตอร์เผยแพร่

บุคคลภายนอก
ระบบสมัครงานออนไลน์
ระบบทำข้อสอบออนไลน์
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล