โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”
"โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ขอแสดงความยินดีแด่...
นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต เนื่องในโอกาสรับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563"


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน ในสังกัดกรมการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เผยแพร่เมื่อ 23-11-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (18 พ.ย.63)

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการรณรงค์ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาต้านแบคทีเรีย (Antibiotic Awareness Week) ประจำปี พ.ศ. 2563”

เผยแพร่เมื่อ 18-11-2563
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล

Link ภายใน
ทำลายเอกสาร 63
covid-2019
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานด้านการเงิน
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .