โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”
covid2019

covid2019
The new normal medical service หรือ การแพทย์วิถีใหม่ สร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทยทุกคน
ข่าวรอบทิศถิ่นไทย หุ่นยนต์ฝึกเดิน ตัวแรกของภาคเหนือ รพ.ประสาทเชียงใหม่
เครื่องฝึกเดินด้วยระบบคอมพิวเตอร์หุ่นยนต์


ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ 

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ออกกำลังกาย Exercise DMS (8 ก.ค. 63)

เผยแพร่เมื่อ 08-07-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ 03-07-2563
ดูรายละเอียด..

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบหน้ากากอนามัย (1 ก.ค. 63)

เผยแพร่เมื่อ 01-07-2563
ดูรายละเอียด..


ข้อมูลโรงพยาบาล
วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาล
โครงสร้างบริหาร
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล 2561-2564
แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาล
ประกาศโรงพยาบาล
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
โรงพยาบาล
รายงานด้านการเงิน

Link ภายใน
ผลงานวิจัยโรงพยาบาล
ระบบสมัครงานออนไลน์
สื่อวีดีโอของโรงพยาบาล
คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง RM
องค์กรแพทย์
รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
วินัย
Link ภายนอก
กรมการแพทย์
สารกรมการแพทย์
ระบบบริหารงบประมาณและการคลัง (BudFin)

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?

. . .