โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

ประชาชนในภาคเหนือได้รับบริการทางการแพทย์ ด้านโรคระบบประสาท ที่มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลอย่างเสมอภาค ภายในปี พ.ศ. 2562Healthy Wealthy and Happy New Year 2018ส่งความสุข ปี 2561

กรมการแพทย์

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง เข้ารดน้ำดำหัวและขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ 18-04-2561
ดูรายละเอียด..

เรื่อง อธิบดีกรมการแพทย์และคณะตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ 17-04-2561
ดูรายละเอียด..


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวสมัครงาน

มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีกรมการแพทย์ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์

ระบบลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม Critical Care in Neurology

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke: Basic Course) วันที่ ๒๐-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการสอน EBP วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560

ประกาศกรมการแพทย์ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

เชิยชวนเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

คำแนะนำในการเข้าพักศูนย์บริบาลระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

คู่มือการให้บริการ : การเข้ารับการให้บริการศูนย์บริบาลระยะยาว โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ในการจัดซื้อ Donepezil hydrochloride orodispersible tablet 10 mg และ Levetiracetam 500 mg
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่องานบริการสุขภาพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Rasagiline 1 mg tablet จำนวน 600 กล่อง บรรจุกล่องละ 24 เม็ด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศผู้ชนะประมูลจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์(เครื่องหายใจ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
....ข่าวประกาศทั้งหมด


    บริการคลินิก
  • คลินิกความจำ
  • ศูนย์บริการระยะยาว
  • คลินิกกระดูกสันหลัง
  • คลินิกหัตถบำบัด
  • คลินิกฝังเข็ม
. . .

คุณคิดว่าในเว็ปไซต์นี้มีเนื้อหาน่าสนใจ หรือมีความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลมาก แค่ไหน?