โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


เอกสาร/แบบฟอร์ม ดาวน์โหลด
#เอกสารฝ่ายทรัพยากรบุคคล
แบบฟอร์มใบลา
#เอกสารงานจัดซื้อจัดจ้าง
แบบฟอร์มขออนุมัติหลักการจัดหา (ใบ พ1.)
#เอกสารงานธุรการ
แบบฟอร์มขอใบรับรองเงินเดือน
# เอกสารอื่นๆ
แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารบนเว็บไซต์
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์โรงพยาบาล ประจำปี 2561
ขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล / ข่าวสาร บนเว็บไซต์

ดาวน์โหลดเอกสารหลักเกณฑ์และแบบฟอร์มการขอเข้าเก็บข้อมูลในรพ.
(งานวิจัย)