โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่


Information center poster

จัดทำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด โทรศัพท์ 053-920200 ต่อ 288, 289