โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”เมื่อ 24/ก.พ./2563 เข้าอ่าน 1888 ครั้ง คะแนนรวม 5.0 คะแนน

คู่มือการให้บริการประชาชน ข้อตกลงระดับการให้บริการ

Service Level Agreement: SLA

ปี SLA รายการ
2564 การให้บริการส่งยาทางไปรษณีย์ คู่มือ SLA
SLA การให้บริการหัตถบำบัด คู่มือ SLA
คู่มือการให้บริการ Drive Thru คู่มือ SLA
คู่มือการให้บริการขั้นตอนวางแผนจำหน่าย คู่มือ SLA
2563 นัดเจาะเลือด คู่มือ SLA
นัดหัตถบำบัด คู่มือ SLA
จองห้องพิเศษ ดาวน์โหลด
2562 การจ่ายยาผู้ป่วยนอก รายละเอียด
ข้อตกลงรับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู รายละเอียด
ข้อตกลงรับผู้ป่วยนอน รายละเอียด
"