โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”เมื่อ 24/ก.พ./2563 เข้าอ่าน 391 ครั้ง คะแนนรวม 5.0 คะแนน

คู่มือการให้บริการประชาชน ข้อตกลงระดับการให้บริการ

Service Level Agreement: SLA

ปี SLA รายการ
2563 นัดเจาะเลือด คู่มือ SLA
นัดหัตถบำบัด คู่มือ SLA
จองห้องพิเศษ ดาวน์โหลด
2562 การจ่ายยาผู้ป่วยนอก รายละเอียด
ข้อตกลงรับบริการเวชศาสตร์ฟื้นฟู รายละเอียด
ข้อตกลงรับผู้ป่วยนอน รายละเอียด
"