โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เรียกข้อมูลจาก gprocurement
# ประเภท โครงการ วันที่
1 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษและเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2567
2 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2567
3 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษและเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2567
4 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2567
5 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2567
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2567
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อatorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2567
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2567
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2567
10 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFenofibrate 145 mg film-coated tablet, Bilastine 20 mg tablet, Manidipine hydrochloride 20 mg tablet, Ropinirole 4 mg prolonged-release tablet, Rebamipide 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2567
11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานกายภาพบำบัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2567
12 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2567
13 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมกำแพงกั้นดิน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2567
14 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2567
15 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
16 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ชนิด ๓ หาง จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
17 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมองชนิดปรับแรงดันได้ (Programmable ventriculoperitoneal Shunt) จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
18 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAdenosine 6 mg/2 mL solution for injection 2 mL, Desmopressin acetate 100 mcg tablet, Modified fluid gelatin solution for infusion 500 mL, Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, Fosfomycin 2 g powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
19 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClonazepam 500 mcg tablet, Clonazepam 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
20 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIobitridol 65.81 g/100 mL solution for injection 50 mL, Iobitridol 76.78 g/100 mL solution for injection 50 mL, Citicoline 1 g/4 mL solution for injection 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
21 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIspaghula husk 2.45 g/5 g powder for oral suspension 5 g sachet, Carvedilol 6.25 mg tablet, Enalapril maleate 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
22 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
23 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution 1 L, Chamazulene 3 mg/1 mL + Chamomile extract 370.5 mg/1 mL + Essential oil 100 mg/1 mL oromucosal spray, solution 20 mL, Cyanocobalamin 1 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ค./2567
24 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 15/ก.ค./2567
25 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน สำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ค./2567
26 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องวัดความดันโลหิต Digital ชนิดแขนสอด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ค./2567
27 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๓๒๐ KVA จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ค./2567
28 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/ก.ค./2567
29 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/ก.ค./2567
30 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมดาดฟ้าอาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
31 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมรถส่วนกลาง ทะเบียน กอ-๓๓๕๔ ชม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
32 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาทำความสะอาดบ่อน้ำ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
33 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
34 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection 5 mL unit dose, Water solution for injection 10 mL unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
35 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTopiramate 100 mg film-coated tablet, Riluzole 50 mg film-coated tablet, Citric acid 12 g + Magnesium oxide 3.5 g + Sodium picosulfate 10 mg powder for oral solution 16.1 g sachet, Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection 0.4 mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
36 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อWater solution for infusion, 1 L bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
37 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ ทะเบียน ขท-๓๓๖๘ ชม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
38 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2567
39 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ Leased Line Internet โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.ค./2567
40 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.ค./2567
41 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen, Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet, Cefditoren 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.ค./2567
42 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์ Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.ค./2567
43 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.ค./2567
44 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.ค./2567
45 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 5/ก.ค./2567
46 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAlteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, Paracetamol 325 mg + Tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + Thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, 2 mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2567
47 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCisatracurium 10 mg/5 mL solution for injection/infusion 5 mL, Bilastine 20 mg tablet, Apixaban 5 mg film-coated tablet, Parecoxib 40 mg powder for solution for injection, Azilsartan medoxomil 40 mg tablet, Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2567
48 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEletriptan 40 mg film-coated tablet, Dabigatran etexilate 150 mg capsule, Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet, Iohexol 30 g/100 mL solution for injection 100 mL, Iohexol 15 g/50 mL solution for injection 50 mL, Iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2567
49 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEtoricoxib 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2567
50 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLidocaine hydrochloride 10 g/100 mL oromucosal spray solution 50 mL, Eperisone hydrochloride 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2567
51 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อNimodipine 10 mg/50 mL solution for infusion, Valproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection, Benserazide 25 mg + Levodopa 100 mg prolonged-release capsule, Galantamine 8 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ก.ค./2567
52 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ก.ค./2567
53 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ก.ค./2567
54 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดไมโครโฟน สำหรับเครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนย้าย ลากจูง ยี่ห้อ XXL รุ่น SL-๑๕V-BT จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
55 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาตรวจโลหิต จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
56 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
57 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAdjustable cane, Extension tube 18 นิ้ว, Extension tube 42 นิ้ว, Finger Tip, Foley catheter 2-way no.14, Suction catheter disposable no.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
58 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNeedle spinal disposable no.20x3.1/2 นิ้ว, Endotracheal tube with cuff no.7.5, IV catheter no.18x1.1/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
59 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRemdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
60 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อThree-way stopcock disposable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
61 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อUrine bag disposable 2,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
62 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection, 1.5 mL prefilled pen, Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet, Cefditoren 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.ค./2567
63 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, Thiopental sodium 1 g powder for solution for injection, Glyceryl trinitrate 50 mg/10 mL solution for infusion 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
64 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อTopiramate 100 mg film-coated tablet, Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, Paracetamol 325 mg + Tramadol hydrochloride 37.5 mg film-coated tablet, Human fibrinogen + Thrombin solution for sealant 2 mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
65 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องมือผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะตัดและกรอกระดูกชนิดความเร็วสูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
66 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด CCTV แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
67 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนอะไหล่ระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด ห้องที่ ๑ และห้องที่ ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
68 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
69 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodalime ๕L จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
70 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAgomelatine 25 mg film-coated tablet, Enoxaparin sodium 40 mg/0.4 mL solution for injection 0.4 mL prefilled syr, Botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection, Perampanel 4 mg film-coated tablet, Desmopressin acetate 100 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
71 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEdaravone 30 mg/20 mL concentrate for solution for infusion 20 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
72 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEntacapone 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
73 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 75 mg/100 mL solution for infusion 100 mL vial, Eptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Suxamethonium chloride 500 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Heparin sodium 25000 iu/5 mL solution for injection 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
74 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGabapentin 300 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
75 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 16 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
76 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMetronidazole 200 mg tablet, Vancomycin 1 g powder for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
77 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRemdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion, Metformin hydrochloride 500 mg + Sitagliptin 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.ค./2567
78 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการแพ็คและส่งยาที่บ้าน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มิ.ย./2567
79 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดมือและแขนก่อนทำหัตถการ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มิ.ย./2567
80 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มิ.ย./2567
81 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์วัดปริมาณต่างๆที่ได้จากการหายใจของผู้ป่วย จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มิ.ย./2567
82 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มิ.ย./2567
83 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ยี่ห้อ Mindray จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มิ.ย./2567
84 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ 27/มิ.ย./2567
85 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องมือระบบนำวิถี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2567
86 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2567
87 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2567
88 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2567
89 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2567
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/มิ.ย./2567
91 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/มิ.ย./2567
92 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/มิ.ย./2567
93 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/มิ.ย./2567
94 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCefazolin 1 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
95 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCeftazidime 1 g powder for solution for injection, Propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet, Chamazulene 3 mg/1 mL + Chamomile extract 370.5 mg/1 mL + Essential oil 100 mg/1 mL oromucosal spray, solution 20 mL, โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
96 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHistoacryl 0.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
97 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMolnupiravir 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
98 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPiperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, Thiopental sodium 1 g powder for solution for injection, Glyceryl trinitrate 50 mg/10 mL solution for infusion 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
99 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRopinirole 2 mg prolonged-release tablet, Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection 0.5 mL prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/มิ.ย./2567
100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์และกระเบื้องห้องน้ำ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/มิ.ย./2567
101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/มิ.ย./2567
102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/มิ.ย./2567
103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสำลีก้อนชุบแอลกอฮอล์ (Alcohol ball) จำนวน ๑,๘๐๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/มิ.ย./2567
104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHydrogen peroxide 6%-450 ml, Alcohol 70% 450 ml, Milk of Magnesia 240 ml, Diclofenac Gel 1% 30 gm, Haloperidol 2 mg, Amlodipine 10 mg, Fluconazole 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มิ.ย./2567
105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIohexol 30 g/100 mL solution for injection 100 mL, Alogliptin 25 mg + Pioglitazone 30 mg film-coated tablet, Alfacalcidol 0.25 mcg capsule, Oxytetracycline 5 mg/1 g + Polymyxin b sulfate 10000 iu/1 g eye ointment 3.5 g, Cyanocobalamin 1 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มิ.ย./2567
106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มิ.ย./2567
107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSafinamide 50 mg film-coated tablet, Enoxaparin sodium 60 mg/0.6 mL solution for injection 0.6 mL prefilled syr โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มิ.ย./2567
108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำหญิงชั้น ๓ อาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มิ.ย./2567
109 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/มิ.ย./2567
110 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/มิ.ย./2567
111 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/มิ.ย./2567
112 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/มิ.ย./2567
113 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/มิ.ย./2567
114 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/มิ.ย./2567
115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ และฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย Server Application จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 100 mg prolonged-release capsule, Remdesivir 100 mg powder for concentrate for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อcyanocobalamin 100 mcg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnsure 2,400 gm (6ซองx400gm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIspaghula husk 2.45 g/5 g powder for oral suspension 5 g sachet, Domperidone 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMolnupiravir 200 mg capsule, Quetiapine 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
122 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPiracetam 800 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTizanidine 4 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มิ.ย./2567
124 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/มิ.ย./2567
125 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4/มิ.ย./2567
126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้รับการฝึกอบรม จำนวน ๑๒๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องตรวจงัดความชื้นในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
129 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
130 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
131 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มิ.ย./2567
132 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ (7ชั้น) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/พ.ค./2567
133 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่มRO และเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกดน้ำร้อนน้ำเย็นชนิดที่มีเครื่องกรองน้ำระบบRO จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
135 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAirway mouth gag size 90 mm, Oxygen mask with nebulizer, Oxygen mask with bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAlfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/10 mL oral solution, 10 mL sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEndotracheal tube with cuff no.7, Endotracheal tube with cuff no.7.5, Infusion set, IV catheter no.18x1.1/4 นิ้ว, Tracheostomy tube no.6, Extension T connector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Digoxin 500 mcg/2 mL solution for injection 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFoley catheter 2-way no.16, Nasal oxygen cannula, Needle disposable no.18, Needle disposable no.21, Stomach tube no.16, Suction catheter disposable no.12, Syringe disposable 10 ml, Syringe disposable 5 ml, Syringe disposable 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHypromellose 300 mg/100 mL eye drops, solution 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
142 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLacosamide 100 mg film-coated tablet, Rotigotine 6 mg transdermal patch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
143 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMirabegron 50 mg prolonged-release tablet, Lubricating agent 50 g gel, Phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, Phenytoin 50 mg chewable tablet, Capsaicin 25 mg/100 g gel 35 g, Insulin human 100 iu/1 mL solution for injection 10 mL, Carbamazepine 200 mg tablet, Clotrimazole 1 g/100 g cream 15 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
144 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPioglitazone 30 mg tablet, Spironolactone 25 mg tablet, Carvedilol 6.25 mg tablet, Ispaghula husk 2.45 g/5 g powder for oral suspension 5 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
145 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 25 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRiluzole 50 mg film-coated tablet, Ticagrelor 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ค./2567
147 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อPioglitazone 30 mg tablet, Spironolactone 25 mg tablet, Carvedilol 6.25 mg tablet, Ispaghula husk 2.45 g/5 g powder for oral suspension 5 g sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/พ.ค./2567
148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงระบบฉีดสีช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/พ.ค./2567
149 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ทะเบียน จก-๑๙๕๑ ชม. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ค./2567
150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบเสียงห้องประชุม ชั้น ๕ (เครื่องควบคุมชุดประชุม) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ค./2567
151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องควบคุุมหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ค./2567
152 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/พ.ค./2567
153 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/พ.ค./2567
154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet, Budesonide 64 mcg/1 dose nasal spray suspension 120 dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCarbidopa 25 mg + Levodopa 100 mg tablet, Rasagiline 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 100 mg/1 mL oral drops, solution 30 mL จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCyproheptadine 4 mg tablet, Hydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + Monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution, 133 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อElastic bandage 4 นิ้ว, Foley catheter 2-way no.18, Stomach tube no.14, Syringe disposable 20 ml, Syringe disposable 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFenoterol hydrobromide 31.25 mg/100 mL + Ipratropium bromide 12.5 mg/100 mL nebuliser solution, 4 mL unit dose โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
162 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHistoacryl 0.5 ml, IV catheter no.22x1 นิ้ว, Needle spinal disposable no.20x3.1/2 นิ้ว, PVC Free solution Set, External Ventricular Drainage โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
163 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1.5 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 1 L, Sodium chloride 450 mg/100 mL solution for infusion 1 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTracheostomy Mask จำนวน 100 sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet, Diosmin 900 mg + Hesperidin 100 mg film-coated tablet, Piribedil 50 mg prolonged-release tablet, Valproate sodium 1 g/5 mL oral solution 60 mL, Benserazide 25 mg + Levodopa 100 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2567
167 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 21/พ.ค./2567
168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
171 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection 10 mL, Tranexamic acid 50 mg/1 mL solution for injection 5 mL, Urea 10 g/100 g cream 35 g, Levetiracetam 500 mg/5 mL Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion 10 mL, Nicardipine hydrochloride 2 mg/2 mL solution for injection/infusion 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อถังน้ำแข็งฝาบน สไลด์ สแตนเลส จำนวน 1 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCelecoxib 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
176 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin aspart 30 iu/1 mL + Insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection 3 mL cartridge, Theophylline 200 mg prolonged-release tablet, Cyanocobalamin 1 mg coated tablet, Ropinirole 4 mg prolonged-release tablet, Eletriptan 40 mg film-coated tablet, Betahistine mesilate 12 mg tablet, Chamazulene 3 mg/1 mL + Chamomile extract 370.5 mg/1 mL + Essential oil 100 mg/1 mL oromucosal spray โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
177 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLansoprazole 30 mg orodispersible tablet, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + Thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant 2 mL prefilled syr, Trelagliptin 100 mg film-coated tablet, Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet, Rebamipide 100 mg film-coated tablet, Methylprednisolone 1 g powder for injection, Olmesartan medoxomil 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
178 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMannitol 20 g/100 mL solution for infusion 100 mL, Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 1 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
179 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMidodrine hydrochloride 2.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMolnupiravir 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPioglitazone 30 mg tablet, Spironolactone 25 mg tablet, Carvedilol 6.25 mg tablet, Ispaghula husk 2.45 g/5 g powder for oral suspension 5 g sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet, Cilostazol 50 mg tablet, Memantine hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPropranolol hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Digoxin 250 mcg tablet, Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet, Nystatin 100000 iu/1 mL oral suspension 12 mL, Fenofibrate 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSimeticone 80 mg chewable tablet, Amoxicillin 1 g + Clavulanic acid 200 mg powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSitagliptin 100 mg film-coated tablet, Duloxetine 30 mg gastro-resistant capsule, Linagliptin 5 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อsodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ค./2567
187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/พ.ค./2567
188 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/พ.ค./2567
189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/พ.ค./2567
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/พ.ค./2567
191 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อfenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation solution 200 dose actuation, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet, Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection 0.5 mL prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ค./2567
192 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อAciclovir 800 mg tablet, Fexofenadine hydrochloride 60 mg film-coated tablet, Doxycycline 100 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection, 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution 200 dose actuation, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet, Dulaglutide 750 mcg/0.5 mL solution for injection 0.5 mL prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSafinamide 50 mg film-coated tablet, Amiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection/infusion 3 mL, Esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, Zonisamide 100 mg film-coated tablet, Cefditoren 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2567
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ค./2567
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องเป่าแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ค./2567
200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ค./2567
201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ค./2567
202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/พ.ค./2567
203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAluminium cane 3 pole , Walker โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ค./2567
204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRivastigmine 2 mg/1 mL syrup 50 mL, Iohexol 30 g/100 mL solution for injection 100 mL, Iohexol 15 g/50 mL solution for injection 50 mL, Iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection 50 mL, Glucerna SR 1,200 gm, Bilastine 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ค./2567
205 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/พ.ค./2567
206 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnsure 2,400 gm , Caffeine 100 mg + ergotamine tartrate 1 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ค./2567
207 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium chloride dihydrate 20 mg/100 mL + Potassium chloride 30 mg/100 mL + Sodium acetate trihydrate 380 mg/100 mL + Sodium chloride 600 mg/100 mL solution for infusion 1 L, Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 500 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ค./2567
208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ค./2567
209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ค./2567
210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องควบคุมหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำ ยี่ห้อ Doctorgimo รุ่น D-V๗ Smart จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น (Shortwave diathermy) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
213 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
216 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
217 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection 10 mL, Tranexamic acid 50 mg/1 mL solution for injection 5 mL, Urea 10 g/100 g cream 35 g, Levetiracetam 500 mg/5 mL Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection/infusion 10 mL, Nicardipine hydrochloride 2 mg/2 mL solution for injection/infusion 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevetiracetam 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMidodrine hydrochloride 2.5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
221 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSyrup Simplex 4,000 ml, Peppermint spirit 450 ml, Tincture Benzoin 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อThiamine 100 mg tablet, Cyanocobalamin 50 mcg + Pyridoxine hydrochloride 5 mg + Thiamine 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ค./2567
223 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อInfusion Set จำนวน 4,000 sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/พ.ค./2567
224 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมทางเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2567
225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2567
226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2567
227 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg +Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg + Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet, Bromhexine hydrochloride 8 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2567
228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2567
229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2567
230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2567
231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 8 mg prolonged-release capsule, Insulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection 1.5 mL prefilled pen, Botulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2567
232 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อPropofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion 20 mL, Levetiracetam 500 mg film-coated tablet, Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, Fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation, Azilsartan medoxomil 40 mg tablet, Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium chloride dihydrate 20 mg/100 mL + Potassium chloride 30 mg/100 mL + Sodium acetate trihydrate 380 mg/100 mL + Sodium chloride 600 mg/100 mL solution for infusion 1 L, Sodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 500 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
234 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEmpagliflozin 25 mg film-coated tablet, Lactulose 667 mg/1 mL oral solution 100 mL, Ertapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
235 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnsure 2,400 gm , Caffeine 100 mg + ergotamine tartrate 1 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection 10 mL, Iobitridol 76.78 g/100 mL solution for injection 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อfenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation solution 200 dose actuation, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet, Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection 0.5 mL prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHistoacryl 0.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRivastigmine 2 mg/1 mL syrup 50 mL, Iohexol 30 g/100 mL solution for injection 100 mL, Iohexol 17.5 g/50 mL solution for injection 50 mL, Iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection 50 mL, Glucerna SR 1,200 gm, Bilastine 20 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSertraline 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVortioxetine 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg +Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg + Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet, Bromhexine hydrochloride 8 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/เม.ย./2567
245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ MONITER EKG จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/เม.ย./2567
246 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงระบบฉีดสีช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/เม.ย./2567
247 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงระบบฉีดสีช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/เม.ย./2567
248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/เม.ย./2567
249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/เม.ย./2567
250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/เม.ย./2567
251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องผลิตยา และรื้อถอนเครื่องเดิม จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2567
252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน AMETTHINGS จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2567
253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2567
254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2567
255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดอัตโนมัติ ยี่ห้อ Hamilton จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/เม.ย./2567
256 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/เม.ย./2567
257 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๕๕๐ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/เม.ย./2567
258 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + Thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, 2 mL prefilled syr, Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, Hydrochlorothiazide 25 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Olmesartan medoxomil 20 mg film-coated tablet, Manidipine hydrochloride 20 mg table โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet, Calcium polystyrene sulfonate 5 g powder for oral/rectal suspension โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBaclofen 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg +Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg + Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet, Bromhexine hydrochloride 8 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/10 mL oral solution, 10 mL sachet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
263 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/4 mL solution for injection 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
265 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อElastic bandage 4 inch, Foley catheter 2-way no.18, Needle disposable no.18x1.12 , Stomach tube no.14, Syringe disposable 10 ml, Syringe disposable 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEntacapone 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEphedrine hydrochloride 30 mg/1 mL solution for injection 1 mL, Midazolam 5 mg/1 mL solution for injection 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
268 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFentanyl 100 mcg/2 mL solution for injection 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
269 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 16 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLorazepam 500 mcg tablet, lorazepam 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
271 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMetoclopramide hydrochloride 10 mg/2 mL solution for injection 2 mL, Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion 150 mL, Doxycycline 100 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPerindopril arginine 5 mg film-coated tablet, Gliclazide 60 mg modified-release tablet, Agomelatine 25 mg film-coated tablet, Propofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion 20 mL, Desmopressin acetate 4 mcg/1 mL solution for injection 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPhenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion 5 mL , Heparin sodium 25000 iu/5 mL solution for injection 5 mL, Suxamethonium chloride 500 mg/10 mL solution for injection 10 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRiluzole 50 mg film-coated tablet, Diosmin 900 mg + Hesperidin 100 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet, Ticagrelor 90 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTopiramate 25 mg film-coated tablet, Topiramate 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVirulex waterless antiseptic hand rub 0.5%, Virulex double sachets 5 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2567
278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดเจาะสำรวจค่าดินภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/เม.ย./2567
279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดคลื่นกระแทก Shockwave จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างปรับปรุงระบบเติมคลอรีนของระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซมสำหรับงานไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/เม.ย./2567
285 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเรียกพยาบาล (Nurse Call System) 10/เม.ย./2567
286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อขดลวดค้ำยัน สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/เม.ย./2567
287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน งานการพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/เม.ย./2567
288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวน ห้องรับรอง VIP จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/เม.ย./2567
289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/เม.ย./2567
290 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาทขั้นสูงระบบฉีดสีช่วยวิเคราะห์เส้นเลือด โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/เม.ย./2567
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2567
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องเป่าแห้งสายยางและอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2567
293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เตียงฝึกยืนแบบไฟฟ้า ปรับสูง-ต่ำและปรับมุมได้ด้วยไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2567
294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/เม.ย./2567
295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจคุณภาพน้ำ จำนวน ๒ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
296 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 25 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ ที่ใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรม Antivirus จำนวน ๒๑๐ licenses จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
299 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางวรรณี สายยืด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
302 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/เม.ย./2567
303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างขุดเจาะสำรวจค่าดินภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/มี.ค./2567
304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 50 mg tablet, Etoricoxib 90 mg film-coated tablet, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มี.ค./2567
305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDapagliflozin 10 mg film-coated tablet, Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, Aspirin 300 mg gastro-resistant tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มี.ค./2567
306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEugenol 1.36 g/100 g + Menthol 5.44 g/100 g + Methyl salicylate 10.2 g/100 g cream 30 g จำนวน 2,000 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มี.ค./2567
307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMethylprednisolone 1 g powder and solvent for solution for injection/infusion, Alendronic acid 70 mg + Colecalciferol 5600 iu tablet, Rivastigmine 13.3 mg/24 hr transdermal patch, Rebamipide 100 mg film-coated tablet, Mirabegron 50 mg prolonged-release tablet, Bilastine 20 mg tablet, Lamotrigine 25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มี.ค./2567
308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPropofol 200 mg/20 mL emulsion for injection/infusion 20 mL, Levetiracetam 500 mg film-coated tablet, Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection/infusion, Fluticasone propionate 125 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 120 dose actuation, Azilsartan medoxomil 40 mg tablet, Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มี.ค./2567
309 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อLorazepam 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มี.ค./2567
310 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มี.ค./2567
311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารพัสดุ (อาคาร ๖) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มี.ค./2567
312 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 25 mg capsule, Aciclovir 5 g/100 g cream 5 g, Albendazole 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/มี.ค./2567
313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาลงรหัสข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/มี.ค./2567
314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/มี.ค./2567
315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/มี.ค./2567
316 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/มี.ค./2567
317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องวัดความดันระบบดิจิตอล แบบอัตโนมัติชนิดแขนสอด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2567
318 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหัวใจ Certrofix duo ๗๒๐ eco จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAciclovir 800 mg tablet, Fexofenadine hydrochloride 60 mg film-coated tablet, Doxycycline 100 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg + Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg + Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet, Povidone iodine 10 g/100 mL cutaneous solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNorfloxacin 400 mg film-coated tablet, Cinnarizine 25 mg tablet, Dipotassium clorazepate 5 mg capsule, Chlorhexidine gluconate 5 g/100 mL cutaneous solution 5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อQuetiapine 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRasagiline 1 mg tablet, Topiramate 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
326 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดทดสอบ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2567
328 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อขดลวดค้ำยัน สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/มี.ค./2567
329 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อขดลวดค้ำยัน สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/มี.ค./2567
330 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออัลตร้าโซนิคเจล จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/มี.ค./2567
331 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารจอดรถ 7 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 15/มี.ค./2567
332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโถสุขภัณฑ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องน้ำผู้รับบริการ บริเวณหน้าลิฟต์ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มี.ค./2567
333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ GE พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
334 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAspirin 300 mg gastro-resistant tablet, Amoxicillin 875 mg + Clavulanic acid 125 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
335 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCarvedilol 6.25 mg tablet, Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch, Rivastigmine 9.5 mg/24 hr transdermal patch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCyanocobalamin 1 mg coated tablet, Dabigatran etexilate 110 mg capsule, Metformin hydrochloride 850 mg film-coated tablet, Ropinirole 2 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution 100 mL จำนวน 75 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPhenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, Apixaban 5 mg film-coated tablet, Capsaicin 25 mg/100 g gel, 35 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 25 mg capsule, Aciclovir 5 g/100 g cream 5 g, Albendazole 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVortioxetine 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
341 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDesmopressin acetate 4 mcg/1 mL solution for injection 1 mL, Perampanel 4 mg film-coated tablet, Riluzole 50 mg film-coated tablet, Sodium bicarbonate 300 mg tablet, Amlodipine 5 mg + Indapamide 1.25 mg + Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
342 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Eptifibatide 75 mg/100 mL solution for infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มี.ค./2567
343 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/มี.ค./2567
344 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/มี.ค./2567
345 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มี.ค./2567
346 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มี.ค./2567
347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มี.ค./2567
348 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มี.ค./2567
349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะ จำนวน ๓ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/มี.ค./2567
355 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ และเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ และชุดวัดความหลับลึกของผู้ป่วยระหว่างให้ยาระงับความรู้สึก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง 8/มี.ค./2567
356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโคมไฟสำรองฉุกเฉิน จำนวน ๓๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2567
357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้า อาคาร ๑ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/มี.ค./2567
359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่สำหรับตู้สาขาโทรศัพท์ ยี่ห้อ Phonik รุ่น Supper Kiamond ๕๑๒S ขนาด ๘ สายนอก ๒๔๐ สายใน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
360 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBleomycin hydrochloride 15 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 100 mg/1 mL oral drops, solution 30 mL จำนวน 200 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEndotracheal tube with cuff no.6.5, Endotracheal tube with cuff no.7, Endotracheal tube with cuff no.8, IV catheter no.24 x3/4 นิ้ว, Extension T connector โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
363 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อErtapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion, Alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet, Levetiracetam 500 mg/5 mL concentrate for solution for infusion 5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
364 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อExtension tube 42 นิ้ว, Foley catheter 2-way no.18, Nasal oxygen cannula, Needle disposable no.21x1.1/2 นิ้ว, Stomach tube no.16, Suction catheter disposable no.12, Suction catheter disposable no.14, Syringe disposable 0.5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/มี.ค./2567
365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องติดตามสัญญาณชีพ ชนิดติดผนัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/มี.ค./2567
366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/มี.ค./2567
367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งประตูบานเลื่อนห้องผู้ป่วย ชั้น ๗ อาคาร ๘ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มี.ค./2567
368 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระจกในลิฟต์โดยสาร อาคาร ๓ และอาคาร ๘ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มี.ค./2567
369 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบเสียงห้องประชุมชั้น ๓ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มี.ค./2567
370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศห้องผ่าตัด พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มี.ค./2567
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อ0.9% NaCl 100 ml, 5% Dextrose in 0.45% NaCl 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
372 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAgomelatine 25 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 20 mg film-coated tablet, Ticagrelor 90 mg film-coated tablet, Desmopressin acetate 100 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAmiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection/infusion 3 mL, Benserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClonazepam 500 mcg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
376 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnsure 2,400 gm (6ซอง x 400 gm) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Eptifibatide 75 mg/100 mL solution for infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อErtapenem 1 g powder for concentrate for solution for infusion, Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, Metformin hydrochloride 500 mg film-coated tablet, Iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection, 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
379 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHypromellose 300 mg/100 mL eye drops solution 10 mL bottle โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLinagliptin 5 mg film-coated tablet, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + Thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, 2 mL prefilled syr, Sitagliptin 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Carbidopa 25 mg + Levodopa 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมประตูม้วนเหล็ก กลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งห้องน้ำ ชั้น ๔ อาคาร ๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.พ./2567
384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/ก.พ./2567
385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHuman normal immunoglobulin 5 g/100 mL solution for infusion, 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.พ./2567
386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ก.พ./2567
387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดอุปกรณ์สลายลิ่มเลือดผ่านหลอดเลือดสมองเพื่อดูดลิ่มเลือด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ก.พ./2567
388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ก.พ./2567
389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าหอผู้ป่วย งานการพยาบาลผู้ป่วยหนักศัลยกรรม (ICU Surg) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.พ./2567
390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ GE รุ่น Optima ๖๖๐ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.พ./2567
391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.พ./2567
392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.พ./2567
393 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องควบคุมหยดสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.พ./2567
394 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEmpagliflozin 25 mg film-coated tablet, Iohexol 15 g/50 mL solution for injection 50 mL, Glucerna SR 1,200 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPlastic bottle 120 ml, Plastic bottle 240 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางสุดารัตน์ ด้วงมะโน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
398 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
399 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องดมยาสลบ ชนิด ๓ ก๊าซ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ MONITOR จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องปรับสภาพอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเลต ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.พ./2567
402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.พ./2567
403 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุอุดกั้นหลอดเลือด สำหรับวัสดุศูนย์รังสีร่วมรักษา ทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.พ./2567
404 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมจักรเย็บผ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
405 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน ๒๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมจักรเย็บผ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDiosmin 900 mg + Hesperidin 100 mg film-coated tablet, Piribedil 50 mg prolonged-release tablet, Safinamide 50 mg film-coated tablet, Adenosine 6 mg/2 mL solution for injection, Etomidate 20 mg/10 mL emulsion for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGlucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1 mg tablet, Levetiracetam 500 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet, Eletriptan 40 mg film-coated tablet, Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
412 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClopidogrel 75 mg, Fluconazole 200 mg, Furosemide 40 mg, Losartan 50 mg, Lidocaine 1%-20 ml inj., Paracetamol 500 mg, Prednisolone 5 mg, Multivitamin tablets, Naproxen 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2567
413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูลห้องน้ำผู้รับบริการ พร้อมลอกท่อระบายน้ำทิ้งบริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
414 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection 10 mL, Iobitridol 76.78 g/100 mL solution for injection 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCarbamazepine 200 mg modified-release tablet, Ropinirole 4 mg prolonged-release tablet, Oxcarbazepine 300 mg film-coated tablet, Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection 0.5 mL prefilled pen โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCyanocobalamin 1 mg coated tablet, Fenofibrate 145 mg film-coated tablet, Manidipine hydrochloride 20 mg tablet, Azilsartan medoxomil 40 mg tablet, Amlodipine 5 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Atorvastatin 10 mg film-coated tablet, Ropinirole 2 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + Monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution, 133 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 75 mg/100 mL solution for infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFoley catheter 2-way no.14, Elastic bandage 4 นิ้ว, Syringe disposable 20 ml, Syringe disposable 5 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFurosemide 20 mg/2 mL solution for injection/infusion 2 mL, Haloperidol 5 mg/1 mL solution for injection 1 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHuman Immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
423 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTopiramate 50 mg film-coated tablet, Tolperisone hydrochloride 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
425 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2567
426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.พ./2567
427 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.พ./2567
428 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.พ./2567
429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.พ./2567
430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.พ./2567
431 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบประชุมทางไกล Video Conference จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.พ./2567
432 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.พ./2567
433 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.พ./2567
434 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับระบบโทรศัพท์ อาคาร ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.พ./2567
435 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.พ./2567
436 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน 16 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.พ./2567
437 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBlood tranfusion set จำนวน 400 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
438 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCefazolin 1 g powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
439 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 100 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
440 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEntacapone 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
441 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection 10 mL, Iobitridol 76.78 g/100 mL solution for injection 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
442 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHydralazine hydrochloride 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
443 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHydroxyzine hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Propranolol hydrochloride 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
444 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIV catheter no.22x1 นิ้ว, IV catheter no.18x1.1/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
445 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion 150 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
446 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNifedipine 20 mg prolonged-release capsule, Gabapentin 300 mg capsule, Donepezil hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
447 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole dihydrochloride monohydrate 1.5 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
448 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRiluzole 50 mg film-coated tablet, Valproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet, Insulin glargine 300 iu/1 mL solution for injection 1.5 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
449 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for infusion 1 L, Water irrigation solution 1 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
450 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อThiopental sodium 1 g powder for solution for injection, Heparin sodium 25000 iu/5 mL solution for injection 5 mL, Ceftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, Digoxin 500 mcg/2 mL solution for injection 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
451 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTracheostomy Mask (Adult), Oxygen mask with bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
452 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อUrea 20 g/100 g cream 35 g, Bilastine 20 mg tablet, Nicardipine hydrochloride 10 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Piperacillin 4 g + Tazobactam 500 mg powder for solution for injection, Sevoflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour liquid, 250 mL, Desflurane 100 mL/100 mL inhalation vapour liquid, 240 mL, Iodixanol 652 mg/1 mL solution for injection 50 mL, iohexol 30 g/100 mL solution for inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2567
453 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/ก.พ./2567
454 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อacetylcysteine 200 mg/3 g granules for oral solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2567
455 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2567
456 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHuman Immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2567
457 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2567
458 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ม.ค./2567
459 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อFenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, solution, Bilastine 20 mg, Hydrochlorothiazide 25 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet, Azilsartan 40 mg, Rivastigmine 1.5 mg, Rivastigmine 3 mg, Ceftazidime 1 gm injection, Levetiracetam 500 mg/5ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
460 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcetazolamide 250 mg tablet, Eptifibatide 20 mg/10 mL solution for injection 10 mL, Eptifibatide 75 mg/100 mL solution for infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
461 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAmiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection/infusion 3 mL, Gliclazide 60 mg modified-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
462 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 100 mg/1 mL oral drops, solution 30 mL จำนวน 150 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
463 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClonazepam 1 mg tablet, Clozapine 25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
464 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
465 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHepatitis B virus vaccine 20 mcg/1 mL suspension for injection 1 mL, Lamotrigine 50 mg tablet, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + Thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, 2 mL prefilled syr, Rivastigmine 13.3 mg/24 hr transdermal patch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
466 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInsulin human 30 iu/1 mL + Isophane insulin 70 iu/1 mL suspension for injection 10 mL, Insulin aspart 30 iu/1 mL + Insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection 3 mL, Levetiracetam 500 mg/5 mL concentrate for solution for infusion 5 mL, Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet, Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
467 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLorazepam 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
468 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMolnupiravir 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
469 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVancomycin 1 g powder for solution for infusion, Metronidazole 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
470 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางสาวศศิพัชร์ เกษมุติ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2567
471 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ม.ค./2567
472 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายวัฒนชัย ยอดดี) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ม.ค./2567
473 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDextrose 5 g/100 mL solution for infusion 500 mL, Sodium chloride 3 g/100 mL solution for infusion 500 mL, Water solution for infusion 1 L, Sodium chloride 900 mg/100 mL irrigation solution 1 L, Water solution for injection/infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
474 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHuman Immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
475 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMannitol 20 g/100 mL solution for infusion 100 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
476 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 75 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
477 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
478 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ม.ค./2567
479 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ม.ค./2567
480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ม.ค./2567
481 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ม.ค./2567
482 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ม.ค./2567
483 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAluminium cane 3 pole, Needle disposable no.18x1.1/2 นิ้ว, Stomach tube no.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ม.ค./2567
484 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIV catheter no.24x3/4 นิ้ว, Extension Ventricular Drainage โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ม.ค./2567
485 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อOxygen mask with Nebulizer โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ม.ค./2567
486 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อThree-way stopcock disposable โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ม.ค./2567
487 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ยี่ห้อ FG WILSON จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ม.ค./2567
488 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตูหนีไฟ อาคาร ๓ ชั้น ๕ จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
489 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อRosuvastatin 10 mg film-coated tablet, Safinamide 50 mg film-coated tablet, Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet, Aspirin 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
490 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อOlmesartan medoxomil 40 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Olmesartan medoxomil 20 mg film-coated tablet, Parecoxib 40 mg powder for solution for injection, Norepinephrine 4 mg/4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
491 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อLacosamide 100 mg film-coated tablet, Methylprednisolone 1 g powder and solvent for solution for injection/infusion, Glucerna 1,200 gm, Fenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
492 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCarbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
493 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อChlorhexidine gluconate 2 g/100 mL + Ethyl alcohol 70 mL/100 mL cutaneous solution 450 mL , Virulex Waterless Antiseptic Hand Rub 0.5% โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
494 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/4 mL solution for injection, Iobitridol 65.81 g/100 mL solution for injection 50 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
495 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDapagliflozin 10 mg film-coated tablet, Chlorhexidine gluconate 4 g/100 mL cutaneous solution 5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
496 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDesmopressin acetate 100 mcg tablet, Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet, Perampanel 4 mg film-coated tablet, Zonisamide 100 mg film-coated tablet, Fluocortolone pivalate 1 mg + Lidocaine hydrochloride 40 mg suppository โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
497 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDexamethasone 4 mg/1 mL solution for injection, Cyanocobalamin 100 mcg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
498 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDomperidone 10 mg tablet, Pioglitazone 30 mg tablet, Spironolactone 25 mg tablet, Lactulose 667 mg/1 mL oral solution 100 mL, Rivastigmine 4.6 mg/24 hr transdermal patch, Rivastigmine 9.5 mg/24 hr transdermal patch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
499 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine hydrochloride 10 mg/1 mL oral solution, 50 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
500 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMeropenem 1 g powder for solution for injection/infusion, Levofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
501 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อOlmesartan medoxomil 40 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Olmesartan medoxomil 20 mg film-coated tablet, Parecoxib 40 mg powder for solution for injection, Norepinephrine 4 mg/4 mL concentrate for solution for infusion 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
502 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRosuvastatin 20 mg film-coated tablet, Safinamide 50 mg film-coated tablet, Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet, Aspirin 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2567
503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCircuit smooth Bar ๗๒ นิ้ว จำนวน ๓๐ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2567
504 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2567
505 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2567
506 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2567
507 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2567
508 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ม.ค./2567
509 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานรื้อถอนอาคาร จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ม.ค./2567
510 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2567
511 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2567
512 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2567
513 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุซ่อมแซม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2567
514 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2567
515 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ม.ค./2567
516 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2567
517 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทางการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2567
518 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ Infusion Pump จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2567
519 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุอุดกั้นหลอดเลือด สำหรับวัสดุศูนย์รังสีร่วมรักษา ทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ม.ค./2567
520 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุอุดกั้นหลอดเลือด สำหรับวัสดุศูนย์รังสีร่วมรักษา ทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ม.ค./2567
521 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมจักรเย็บผ้า จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
522 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะสำหรับปิดกั้นหลอดเลือดสมองโป่งพอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
523 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
524 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
525 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
526 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
527 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcetylcysteine 200 mg/3 g granules for oral solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
528 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg + Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg +Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet, Povidone iodine 7.5 g/100 mL cutaneous solution 500 mL, Povidone iodine 10 g/100 mL cutaneous solution 500 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
529 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium carbonate 1.25 g film-coated tablet, Pyridoxine hydrochloride 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
530 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCyanocobalamin 50 mcg + Pyridoxine hydrochloride 5 mg + Thiamine 100 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
531 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDabigatran etexilate 110 mg capsule, Phenytoin sodium 100 mg prolonged-release capsule, Apixaban 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
532 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDabigatran etexilate 150 mg capsule, Alendronic acid 70 mg + Colecalciferol 5600 iu tablet, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, Rotigotine 4 mg transdermal patch โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
533 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 16 mg prolonged-release capsule, Cefditoren 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
534 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInterferon beta-1a 22 mcg/0.5 mL solution for injection, Alfuzosin hydrochloride 10 mg prolonged-release tablet, Esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, Benserazide 25 mg + Levodopa 100 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
535 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIsosorbide mononitrate 60 mg prolonged-release tablet, Meloxicam 15 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
536 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLacosamide 100 mg film-coated tablet, Methylprednisolone 1 g powder and solvent for solution for injection/infusion, Glucerna 1,200 gm, Fenoterol hydrobromide 50 mcg/1 dose + Ipratropium bromide 20 mcg/1 dose pressurised inhalation, Pyridostigmine bromide 60 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
537 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLamotrigine 25 mg tablet, Phenytoin 50 mg chewable tablet, Dulaglutide 1.5 mg/0.5 mL solution for injection, 0.5 mL prefilled pen, Cyanocobalamin 1 mg coated tablet, Fingolimod 500 mcg capsule, Duloxetine 60 mg gastro-resistant capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
538 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLorazepam 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
539 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMolnupiravir 200 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
540 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อOlmesartan medoxomil 40 mg film-coated tablet, Amlodipine 5 mg + Olmesartan medoxomil 20 mg film-coated tablet, Parecoxib 40 mg powder for solution for injection, Norepinephrine 4 mg/4 mL concentrate for solution for infusion, 4 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
541 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPhenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2567
542 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขดลวดค้ำยัน สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน 1 รายการ 5/ม.ค./2567
543 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ม.ค./2567
544 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2567
545 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2567
546 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2567
547 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2567
548 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2567
549 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาช่องลมอาคาร 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ม.ค./2567
550 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร ห้องฉุกเฉิน (ER) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ม.ค./2567
551 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ม.ค./2567
552 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่อง EKG ๑๒ Lead ยี่ห้อ KENZ รุ่น KENZ CARDICO-๑๒๑๑ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ม.ค./2567
553 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ยี่ห้อ GE รุ่น carescape monitor B๖๕๐ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ม.ค./2567
554 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ธ.ค./2566
555 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ธ.ค./2566
556 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ธ.ค./2566
557 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อลวดเย็บผิวหนัง(Disposable skin staple) จำนวน ๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ธ.ค./2566
558 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ธ.ค./2566
559 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2566
560 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2566
561 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2566
562 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ธ.ค./2566
563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2566
564 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
566 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
568 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
569 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
570 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet, Valproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
571 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อColchicine 600 mcg tablet, Glucosamine sulfate 1.5 g/3.95 g powder for oral solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
572 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDoxazosin 2 mg tablet, Eperisone hydrochloride 50 mg film-coated tablet, Betahistine mesilate 12 mg tablet, Bisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
573 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEletriptan 40 mg film-coated tablet, Carbidopa 50 mg + Entacapone 200 mg + Levodopa 200 mg film-coated tablet, Alogliptin 25 mg + pioglitazone 30 mg film-coated tablet, Manidipine hydrochloride 20 mg tablet, Carbamazepine 200 mg modified-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
574 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnalapril maleate 5 mg tablet, Enalapril maleate 20 mg tablet, Pioglitazone 30 mg tablet, Carvedilol 6.25 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
575 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFexofenadine hydrochloride 60 mg film-coated tablet, Acyclovir 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
576 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFlunarizine 5 mg capsule, Allopurinol 100 mg tablet, Gabapentin 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ธ.ค./2566
577 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ธ.ค./2566
578 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ธ.ค./2566
579 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ธ.ค./2566
580 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 13/ธ.ค./2566
581 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนหัวเตาแก๊สหุงต้มอาหาร สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ธ.ค./2566
582 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ธ.ค./2566
583 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ธ.ค./2566
584 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องล้างเครื่องมือ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ธ.ค./2566
585 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานศูนย์เครื่องมือแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ธ.ค./2566
586 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สายลวดนำสายสวนหลอดเลือด สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา ทางระบบประสาท จำนวน 4 รายการ 4/ธ.ค./2566
587 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ ขนาด ๒๐ ลิตร จำนวน ๓ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ธ.ค./2566
588 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet, Aspirin 81 mg, Etomidate 20 mg/10ml injection, Ticagrelor 90 mg film-coated tablet, Agomelatine 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ธ.ค./2566
589 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อFluticasone propionate 125 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, Duloxetine 30 mg, Rivastigmine oral solution 2 mg/ml-50 ml, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + human fibrinogen 91 mg/1 mL + thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, Tetanus immunoglobulin injection, Methylprednisolone 1 gm/v inj, Rivastigmine patch 5 ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ธ.ค./2566
590 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อDapagliflozin 10 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, Zonisamide 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ธ.ค./2566
591 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางแจ่มศรี ทองยืน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ย./2566
592 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางสาววิภาพร ขันธะ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ย./2566
593 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ม.ร.ว.อรชา ณ ปั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/พ.ย./2566
594 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์ Data Center จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2566
595 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2566
596 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อชุดไฟสตูดิโอพร้อมฉาก ขนาด ๒๓๐x๓๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2566
597 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงาน เภสัชกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2566
598 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพานหะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2566
599 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง(Over bed) จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/พ.ย./2566
600 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/พ.ย./2566
601 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2566
602 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
603 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
604 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพพร้อมระบบคัดกรองอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
606 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
607 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
608 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBaclofen 10 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
609 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBisoprolol fumarate 5 mg film-coated tablet, Warfarin sodium 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
610 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCefazolin 1 g powder for solution for injection จำนวน 1,000 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
611 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อColistin 150 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 100 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
612 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDapagliflozin 10 mg film-coated tablet, Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, Zonisamide 100 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
613 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 5 mg orodispersible tablet, Propranolol hydrochloride 10 mg film-coated tablet, Silver sulfadiazine 1 g/100 g cream, 25 g โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
614 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEptifibatide 75 mg/100ml injection, Eptifibatide 20 mg/10ml injection, Thiopentone 1 gm injection, Metronidazole 500 mg/100 ml injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
615 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFluticasone propionate 125 mcg/1 dose + Salmeterol 25 mcg/1 dose pressurised inhalation, Duloxetine 30 mg, Rivastigmine oral solution 2 mg/ml-50 ml, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + human fibrinogen 91 mg/1 mL + thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, Tetanus immunoglobulin injection, Methylprednisolone 1 gm/v inj, Rivastigmine patch 5 ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
616 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNicardipine 10 mg/10ml injection, Insulin aspart 30 iu/1 mL + insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, Insulin human 100 iu/1 mL solution for injection, Isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection, Alteplase 50 mg powder and solvent for solution for injection/infusion, Rivastigmine 4.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
617 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPhenytoin sodium 250 mg/5 mL solution for injection/infusion, 5 mL จำนวน 150 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
618 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet, Aspirin 81 mg, Etomidate 20 mg/10ml injection, Ticagrelor 90 mg film-coated tablet, Agomelatine 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2566
619 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/พ.ย./2566
620 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อไมโครโฟนไร้สาย ๔ ช่องสัญญาณ จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/พ.ย./2566
621 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/พ.ย./2566
622 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
623 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRedon Bottle 400 cc. พร้อมสาย Redon Drain จำนวน ๑๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
624 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโซฟาชนิดปรับเอนนอนสำหรับญาติในห้องพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
625 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อถังดับเพลิง ชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ (สีแดง) พร้อมติดตั้ง จำนวน 87 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
626 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อใบมีดสำหรับโกนผมและขน (Surgical clipper blade) จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
627 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
628 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
629 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
630 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
631 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหัวกรอฟันความเร็วสูง ชนิดมีไฟส่อง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
632 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ช่วยระบายน้ำในโพรงสมอง (Low pressure) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
633 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์สำหรับเครื่องปรับอากาศ ห้องความดันลบ (Negative room) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2566
634 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อCeftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, Thiopental sodium 1 g powder for solution for injection, Acetazolamide 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
635 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
636 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
637 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
638 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
639 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
640 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2566
641 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ย./2566
642 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเหยื่อหุ้มสมองเทียม (ENT-CBD ๕x๕ ฺBiodesign Duraplasty Graft) จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ย./2566
643 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมอนเจลรองศีรษะสำหรับท่าคว่ำขนาดกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/พ.ย./2566
644 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมอนเจลรองศีรษะสำหรับท่าคว่ำขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/พ.ย./2566
645 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อถุงมือใช้แล้วทิ้ง No.s จำนวน ๓๐๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/พ.ย./2566
646 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAmlodipine 5 mg + Valsartan 160 mg film-coated tablet, Apixaban 5 mg film-coated tablet, Lercanidipine hydrochloride 20 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
647 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
648 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCeftriaxone 1 g powder for solution for injection/infusion, Thiopental sodium 1 g powder for solution for injection, Acetazolamide 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
649 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/4 mL solution for injection, Ethiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
650 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGliclazide 30 mg modified-release tablet, Esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, Fosfomycin 2 gm injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
651 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLabetalol hydrochloride 100 mg/20 mL solution for injection/infusion, Cilostazol 100 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
652 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPiracetam 800 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
653 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSuction catheter disposable no.12, Syringe disposable 50 ml, Syringe disposable 5\ ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2566
654 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ย./2566
655 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2566
656 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่สำหรับครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2566
657 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2566
658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างก่อสร้างหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร ๑ และอาคาร ๒ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/พ.ย./2566
659 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/พ.ย./2566
660 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/พ.ย./2566
661 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/พ.ย./2566
662 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/พ.ย./2566
663 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ย./2566
664 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อผ้าสำหรับใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ย./2566
665 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ย./2566
666 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทางการแพทย์ สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ย./2566
667 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหัวใจ Certrofix duo ๗๒๐ eco จำนวน ๑๐ set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ย./2566
668 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ย./2566
669 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโมเดลอาหารแลกเปลี่ยน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ย./2566
670 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ย./2566
671 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ย./2566
672 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมฝาบ่อเก็บน้ำด้านล่างอาคาร ๕ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ต.ค./2566
673 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูงอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ต.ค./2566
674 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/ต.ค./2566
675 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ต.ค./2566
676 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodalime จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ต.ค./2566
677 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ต.ค./2566
678 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ต.ค./2566
679 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ต.ค./2566
680 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ต.ค./2566
681 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเบื้องยางพร้อมติดตั้ง ห้อง ๖๐๑ อาคาร ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ต.ค./2566
682 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่ครุภัณฑ์การแพทย์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ต.ค./2566
683 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ต.ค./2566
684 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าฯยี่ห้อHamilton รุ่น Raphael จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ต.ค./2566
685 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษและตรวจเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/ก.ย./2566
686 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/ก.ย./2566
687 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ก.ย./2566
688 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ก.ย./2566
689 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ย./2566
690 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นายทองคำ ดวงดี) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ย./2566
691 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นายสมบูรณ์ อินเสาร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ย./2566
692 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ก.ย./2566
693 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างส่งตรวจชิ้นเนื้อทางศัลยกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ก.ย./2566
694 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/ก.ย./2566
695 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 80 ชุดและสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/ก.ย./2566
696 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/ก.ย./2566
697 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ย./2566
698 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วยโลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 77 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 17 ชุด , ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 12 ชุดและ สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 12 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ย./2566
699 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ย./2566
700 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษและตรวจเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2566
701 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษและตรวจเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2566
702 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดด้วยความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2566
703 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2566
704 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic พื้นที่บริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2566
705 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/ก.ย./2566
706 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/ก.ย./2566
707 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEntacapone 200 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2566
708 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIodixanol 652 mg/1 mL solution for injection 50 mL , Empagliflozin 25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2566
709 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับโครงการวันสถาปนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครบรอง 55 ปี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2566
710 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
711 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
712 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออัลตร้าโซนิคเจล จำนวน ๖ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
713 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ทะเบียน ผอ-๙๕๓๙ ชม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
714 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMask คล้องหู จำนวน ๑๒๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
715 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับงานหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ย./2566
716 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมองชนิดปรับแรงดันได้ (Programmable ventriculoperitoneal Shunt) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
717 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.ย./2566
718 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผลิตฟันปลอม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
719 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางเรือนคำ แต่เชื้อสาย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
720 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAntazoline hydrochloride 50 mg/100 mL + Tetryzoline hydrochloride 40 mg/100 mL eye drops, solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
721 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAmiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection/infusion, 3 mL, Valproate sodium 400 mg powder and solvent for solution for injection, Amlodipine 5 mg + indapamide 1.25 mg + Perindopril arginine 5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
722 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCarbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
723 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnalapril maleate 5 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
724 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevetiracetam 500 mg/5 mL concentrate for solution for infusion 5 mL, Lacosamide 10 mg/1 mL solution for infusion 20 mL, Aciclovir 250 mg/10 mL concentrate for solution for infusion 10 mL, Lansoprazole 30 mg orodispersible tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
725 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMeloxicam 15 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.ย./2566
726 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับโครงการวิจัย อุบัติการณ์การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะ เฉียบพลันในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ย./2566
727 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อO๒ sensor สำหรับเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจและวิเคราะห์แก๊ส ยี่ห้อ GE HEAL THCARE จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ย./2566
728 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPCB Sensor สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับรถพยาบาล ยี่ห้อ Drager จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ย./2566
729 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมฝาตะแกรงบ่อ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ย./2566
730 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ย./2566
731 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRED DOT จำนวน ๓๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ย./2566
732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะสำหรับปิดกั้นหลอดเลือดสมองโป่งพอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ย./2566
733 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ย./2566
734 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ย./2566
735 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ย./2566
736 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/ก.ย./2566
737 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/ก.ย./2566
738 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2566
739 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2566
740 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2566
741 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ส.ค./2566
742 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2566
743 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFingolimod 500 mcg capsule, Rocuronium bromide 50 mg/5 mL solution for injection/infusion, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 250 mcg tablet, Pramipexole dihydrochloride monohydrate 375 mcg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2566
744 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPrednisolone 5 mg, Amitriptyline 25 mg, Trihexyphenidyl 5 mg, Furosemide 40 mg, Gabapentin 100 mg, Multivitamin tablets, Omeprazole 20 mg, Risperidone 1 mg, Ethambutol 400 mg, Pyrazinamide 500 mg, Neostigmine methylsulfate 2.5 mg/1ml inj., Chlorpheniramine 10 mg/1ml inj., Lidocaine 1%-20ml inj., Formaldehyde solution 450 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2566
745 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSodium chloride 900 mg/100 mL solution for injection/infusion, 100 mL, Water solution for infusion, 1 L bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2566
746 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTicagrelor 90 mg film-coated tablet, Valproate sodium 500 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2566
747 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ส.ค./2566
748 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหัวใจ Certrofix duo ๗๒๐ eco จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ส.ค./2566
749 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วยโลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 77 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 17 ชุด , ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 12 ชุดและ สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 12 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ส.ค./2566
750 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วยโลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 77 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 17 ชุด , ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 12 ชุดและ สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 12 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ส.ค./2566
751 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเตาเผาขยะ จำนวน ๒ รายการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ส.ค./2566
752 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ส.ค./2566
753 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลาง ชนิด ๓ หาง จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ส.ค./2566
754 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ส.ค./2566
755 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อ0.9% NaCl 1,000 ml, 3% NaCl 500 ml, Sterile water for irrigation 1,000 ml, 0.9% NaCl for irrigation 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
756 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
757 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium carbonate 1.25 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
758 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIV catheter no.22x1 นิ้ว, IV catheter no.24x3/4 นิ้ว, IV catheter no.18x1.1/4 นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
759 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLosartan potassium 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
760 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTizanidine 2 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
761 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อUrine bag disposable 2,000 ml จำนวน 500 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
762 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 200 mg gastro-resistant tablet, Aspirin 81 mg gastro-resistant tablet, Esomeprazole 20 mg gastro-resistant tablet, Rosuvastatin 10 mg film-coated tablet, Budesonide 64 mcg x 120 dose, Botulinum toxin type-A 100 U inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
763 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRasagiline 1 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2566
764 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
765 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 80 ชุดและสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
766 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
767 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
768 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
769 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 50 ชุด , วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 80 ชุดและสารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
770 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
771 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ส.ค./2566
772 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ส.ค./2566
773 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ส.ค./2566
774 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2566
775 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2566
776 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
777 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อล้อสำหรับเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวเพื่อลดอาการเกร็งของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ยี่ห้อ MOTOmed จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
778 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
779 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2566
780 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtorvastatin 40 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
781 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGemfibrozil 600 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
782 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevodopa 200 mg + Benzeraside 50 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
783 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSimvastatin 40 mg, Amoxicillin 500 mg, Trihexynidyl 2 mg, Amlodipine 10 mg, Chlorpromazine 50 mg/2ml inj., Donepezil hydrochloride 10 mg orodispersible tablet, Betamethasone cream 0.1%-5 gm, Atropine sulfate 0.60 mg/1ml inj., Epinephrine 1 mg/1 ml inj., Vitamin B1-6-12 , Naproxen 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2566
784 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมท่อระบบเติมอากาศสำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดใต้ฝ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ส.ค./2566
785 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมอุปกรณ์และรื้อถอน จำนวน ๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ส.ค./2566
786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ส.ค./2566
787 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ส.ค./2566
788 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ส.ค./2566
789 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนอก เอว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 11/ส.ค./2566
790 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระป๋องพลาสติกสีขาว ขนาด ๑๐๐ ซีซี จำนวน ๒,๐๐๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2566
791 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2566
792 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAprotinin 3000 KIU/1 mL + Calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + Human fibrinogen 91 mg/1 mL + thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant, 2 mL prefilled syr, Parecoxib 40 mg powder for solution for injection , Omeprazole 40 mg powder for solution for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2566
793 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDesmopressin 4 mcg/1ml inj. จำนวน 10 Amp, Valproate sodium 400 mg/4 ml inj.จำนวน 50 Vial, Edaravone 30 mg/20 ml inj.จำนวน 240 Amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2566
794 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevofloxacin 750 mg/150 mL solution for infusion, 150 mL จำนวน 30 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2566
795 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ส.ค./2566
796 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole 0.375 mg, Insulin aspart 30 iu/1 mL + Insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, Apixaban 5 mg, Ropinirole 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2566
797 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBotulinum toxin type A 100 iu powder for solution for injection, Amiodarone hydrochloride 150 mg/3 mL concentrate for solution for injection 3 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2566
798 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 100 mg prolonged-release capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2566
799 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFlucytosine 500 mg capsule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2566
800 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSertraline 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2566
801 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อขดลวดค้ำยันที่ใช้กับหลอดเลือดภายในกะโหลกศีรษะสำหรับปิดกั้นหลอดเลือดสมองโป่งพอง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ส.ค./2566
802 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7/ส.ค./2566
803 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างทำคู่มือสำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตร ระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน ประกอบการฝึกอบรม สำหรับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการพยาบาลฟื้นฟูสภาพหลักสูตรระยะสั้น ๕ วัน เขตสุขภาพที่ ๑ จำนวน ๘๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
804 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
805 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
806 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
807 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อรถเข็นนั่งคนพิการ(wheel chair) จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
808 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุกาแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผุ้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ส.ค./2566
809 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๗๐g. จำนวน ๓๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
810 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาตรวจโลหิต จำนวน ๑๕ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
811 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
812 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
813 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
814 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสำลีชุบแอลกอฮอล์ แบบก้อน จำนวน ๑,๖๐๐ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
815 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องควบคุมจำนวนหยดของสารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ก.ค./2566
816 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2566
817 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งแบบอัตโนมัติสำหรับนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/ก.ค./2566
818 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2566
819 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางจรูญ ศรีวิชัย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2566
820 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2566
821 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (นางรัตนา สืบวงศ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2566
822 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางวันเพ็ญ ปวนใจรักษ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ก.ค./2566
823 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ก.ค./2566
824 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อด้ามสว่านไฟฟ้าความเร็วสูงสำหรับตัดเจาะและกรอกระดูก จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 18/ก.ค./2566
825 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2566
826 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (นางจันทร์ดี โปธิมอย) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ก.ค./2566
827 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร 3 (อาคาร 5 ชั้น) จำนวน 1 งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2566
828 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบปรับอากาศปลอดเชื้อ ห้องผ่าตัด ๑ และห้องผ่าตัด ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ก.ค./2566
829 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/ก.ค./2566
830 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/ก.ค./2566
831 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ค./2566
832 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางหลวย กาวิโล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ค./2566
833 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ KVA จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ก.ค./2566
834 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2566
835 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2566
836 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ก.ค./2566
837 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ค./2566
838 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ก.ค./2566
839 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการกำจัด และป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ก.ค./2566
840 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเตาเผาขยะ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ก.ค./2566
841 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ก.ค./2566
842 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiticoline 1 g/10 mL oral solution, 10 mL sachet จำนวน 100 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.ค./2566
843 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHuman immunoglobulin G 5 g/100 mL solution for injection, 100 mL จำนวน 10 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.ค./2566
844 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPiracetam 800 mg film-coated tablet, Tramadol hydrochloride 100 mg/2 mL solution for injection, 2 mL โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.ค./2566
845 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อม่านกั้นเตียง จำนวน 58 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2566
846 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อม่านหน้าต่าง จำนวน ๔๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ก.ค./2566
847 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องวัดคลื่นสมองต่อเนื่อง ยี่ห้อ Nihon จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ค./2566
848 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนสำหรับเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ค./2566
849 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ค./2566
850 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสุขภัณฑ์ชักโครก สำหรับห้องน้ำ ชั้น ๒ อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ก.ค./2566
851 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้แช่เย็นขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ คิว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ก.ค./2566
852 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/ก.ค./2566
853 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/มิ.ย./2566
854 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/มิ.ย./2566
855 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อLansoprazole 30 mg, Dapagliflozin 10 mg, Ticagrelor 90 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/มิ.ย./2566
856 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/มิ.ย./2566
857 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/มิ.ย./2566
858 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทำฟัน จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/มิ.ย./2566
859 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง ,ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/มิ.ย./2566
860 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มิ.ย./2566
861 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIobitridol 350 mgl/ml-50 ml inj. จำนวน 100 vial, Citicoline drop solution 3 gm/30 ml จำนวน 150 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/มิ.ย./2566
862 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
863 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน ขท-๓๓๖๘ ชม. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
864 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า อาคาร ๘ ชั้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
865 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบ Leased Line Internet โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
866 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเตาแก๊ส พร้อมเตาอบ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
867 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะสแตนเลส แบบไม่มีล้อเลื่อน จำนวน ๖ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
868 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อรถเข็นอาหารล้อเลื่อน ๒ ชั้น จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
869 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
870 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
871 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
872 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อImmunoglobulin human 5%-2.5 gm/50 ml inj. จำนวน 50 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/มิ.ย./2566
873 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มิ.ย./2566
874 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/มิ.ย./2566
875 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางบุญเตรียม ธรรมบุญเป็ง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มิ.ย./2566
876 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางแสงจันทร์ มหาไม้) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มิ.ย./2566
877 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(นางอารีย์ แกนุ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มิ.ย./2566
878 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ(นางดวงเนตร เพ็ญหทัยกุล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มิ.ย./2566
879 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/มิ.ย./2566
880 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/มิ.ย./2566
881 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหัวเจาะกะโหลกศีรษะ (Codman dispos Perforator) จำนวน ๑๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/มิ.ย./2566
882 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมท่อน้ำชักโครก ชั้น ๕ อาคาร ๘ ชั้น จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
883 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ปั๊มลม ๓HP KAMA KP๓๓-V๘๐ ความจุ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
884 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำ และฟอร์มัลดีไฮด์ ชนิด ๒ ประตู ยี่ห้อ GETINGE จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
885 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
886 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
887 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
888 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
889 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับเครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑๓ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
890 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนไส้กรองน้ำสำหรับเครื่องกรองน้ำระบบ RO จำนวน ๔ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
891 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
892 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
893 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
894 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBenserazide 50 mg + Levodopa 200 mg tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
895 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + Monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution จำนวน 400 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
896 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFoley catheter 2-way no.14, Needle disposable no.18x1.1/2 inch., Suction catheter disposable no.14, Syringe disposable 10 ml, Syringe disposable 5 ml, Syringe disposable 3 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
897 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLactulose 66.7 g/100 mL syrup, 100 mL bottle, Pioglitazone 30 mg, Nifedipine sustained release 20 mg, Gabapentin 300 mg, Rivastigmine patch 10 ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
898 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevetiracetam 500 mg, Insulin aspart 30 iu/1 mL + Insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection, Methylprednisolone 1gm/v inj., Piperacillin sodium + Tazobactam 4.5 gm inj., Isophane insulin 100 iu/1 mL suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
899 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อOxcarbazepine 300 mg, Acyclovir 250 mg inj., Olmesartan 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
900 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVortioxetine 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
901 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อZonisamide 100 mg, valproate sodium 500 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/มิ.ย./2566
902 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/มิ.ย./2566
903 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิฟต์ส่งของที่ไม่บรรทุกผู้โดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 250 กิโลกรัมพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/มิ.ย./2566
904 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/มิ.ย./2566
905 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อDiazepam 2 mg, Diazepam 5 mg, Diazepam 10mg2ml inj., Metoclopramide 10 mg2ml inj., Vitamin B1-6-12 , Gabapentin 100 mg, Simvastatin 20 mg, ยาอมมะแว้ง, Lidocaine 1%-20 ml inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มิ.ย./2566
906 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อHypromellose 300 mg100 mL eye drops, solution, Thiamine 100 mg, Fenoterol hydrobromide 31.25 mg100 mL + Ipratropium bromide 12.5 mg100 mL nebuliser solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มิ.ย./2566
907 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาเก็บข้อมูลโครงการวิจัย เรื่อง อุบัติการณ์การเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบตันระยะ เฉียบพลันในหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มิ.ย./2566
908 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDiazepam 2 mg, Diazepam 5 mg, Diazepam 10mg2ml inj., Metoclopramide 10 mg2ml inj., Vitamin B1-6-12 , Gabapentin 100 mg, Simvastatin 20 mg, ยาอมมะแว้ง, Lidocaine 1%-20 ml inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/มิ.ย./2566
909 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเป๋าสะพาย จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มิ.ย./2566
910 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะคร่อมเตียง(Over bed) จำนวน ๒๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มิ.ย./2566
911 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มิ.ย./2566
912 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6/มิ.ย./2566
913 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6/มิ.ย./2566
914 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/มิ.ย./2566
915 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ ขนาด ๕๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/มิ.ย./2566
916 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อบันไดฝึกเดิน จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
917 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
918 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
919 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
920 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/มิ.ย./2566
921 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจวิเคราะห์ผลคุณภาพน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
922 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
923 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มิ.ย./2566
924 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างออกแบบออกแบบงานปรับปรุงบริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มิ.ย./2566
925 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง ,ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/พ.ค./2566
926 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 20 เครื่อง ,ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 20 ชุด และเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VAจำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/พ.ค./2566
927 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปูพื้นกระเบื้องพร้อมรื้อถอน สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (ICU Med) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/พ.ค./2566
928 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/พ.ค./2566
929 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/พ.ค./2566
930 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบ ยี่ห้อ GE จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/พ.ค./2566
931 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/พ.ค./2566
932 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่สำหรับระบบบำบัดนำเสีย จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/พ.ค./2566
933 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
934 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
935 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
936 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
937 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
938 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
939 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/พ.ค./2566
940 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ยี่ห้อ VESTFROST จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/พ.ค./2566
941 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBiotin 150 mcg + Calcium pantothenate 6.4 mg + Cyanocobalamin 20 mg + Folic acid 300 mcg + Nicotinamide 20 mg + Pyridoxine 2 mg + Riboflavin 1.7 mg + Thiamine 1.5 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/พ.ค./2566
942 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium carbonate 1.25 gm โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/พ.ค./2566
943 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDoxazosin 2 mg, Betahistine 12 mg, Eperisone 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/พ.ค./2566
944 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEtoricoxib 90 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/พ.ค./2566
945 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องดึงเอว (PALVIC TRATION) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ค./2566
946 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผู้ช่วยนักวิจัยสำหรับโครงการ การศึกษาประสิทธิผลของยา nefopam เปรียบเทียบกับ parecoxib ในการระงับปวดหลังผ่าตัดใหญ่ทางกระดูกสันหลัง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ค./2566
947 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ค./2566
948 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ตู้ควบคุม Air สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยหนักอายุรกรรม (ICU Med) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ค./2566
949 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLidocaine 1%-20 ml inj., Lidocaine 2%-20 ml inj., Alumina magnesia suspension 240 ml, Atropine sulfate inj., Chlorpheniramine inj., Dicloxacillin 250 mg, Hydrochlorothiazide 25 mg, Naproxen 250 mg, Risperidone 1 mg, Alcohol 70%-450 ml, Phenobarbital 60 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/พ.ค./2566
950 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโช๊คบานประตู สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด OR พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/พ.ค./2566
951 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/พ.ค./2566
952 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/พ.ค./2566
953 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตู UPVC ขนาด ๙๐x๒๐๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
954 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตูไม้ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยพิเศษ ๘ ห้อง ๘๐๗ พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน ๒ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
955 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
956 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
957 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
958 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
959 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนฐานหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดผนัง (pipeline) จำนวน ๗๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
960 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
961 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
962 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/พ.ค./2566
963 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ จำนวน 7 รายการ 16/พ.ค./2566
964 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมารถตู้โดยสาร ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
965 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
966 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
967 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
968 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงส่วนปลายด้วยบอลลูน ขนาดของบอลลูน ๒-๑๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑๒ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
969 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
970 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcetylcysteine 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
971 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFosfomycin 2 mg inj., Esomeprazole 20 mg, Rosuvastatin 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
972 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg, Levodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
973 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLidocaine 2%-20 ml inj., Neostigmine2.5 mg-1ml inj., Prednisolone 5 mg, Furosemide 20 mg-2ml inj., Simvastatin 10 mg, Rifampicin 450 mg, Hydrochlorothiazide 25 mg, Omeprazole 20 mg, Donepezil hydrochloride 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
974 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อOndansetron HCl 8 mg-4ml inj., Acyclovir 800 mg, Acyclovir 200 mg, Ciprofloxacin 200 mg-100 ml inj., Rifampicin 300 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
975 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTopiramate 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ค./2566
976 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ค./2566
977 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ค./2566
978 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/พ.ค./2566
979 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/พ.ค./2566
980 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่อง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/พ.ค./2566
981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อรถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๖ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/พ.ค./2566
982 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/พ.ค./2566
983 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/พ.ค./2566
984 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/พ.ค./2566
985 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/พ.ค./2566
986 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/พ.ค./2566
987 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/พ.ค./2566
988 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตูไม้จริง ขนาด ๘๐x๒๐๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ค./2566
989 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ค./2566
990 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/พ.ค./2566
991 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/พ.ค./2566
992 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัติ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/พ.ค./2566
993 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโปรแกรม Antivirus จำนวน ๑๘๐ licenses จำนวน ๑ โปรแกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2566
994 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2566
995 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2566
996 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้งสายสัญญาณ Fiber Optic พื้นที่บริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/พ.ค./2566
997 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตูห้องน้ำ พร้อมติดตั้ง สำหรับงานกายภาพบำบัด จำนวน 1 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2566
998 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (นายดำรง ปันทวัง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2566
999 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/พ.ค./2566
1000 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อประตู UPVC ขนาด ๙๐x๒๐๐ เซนติเมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/เม.ย./2566
1001 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/เม.ย./2566
1002 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง 24/เม.ย./2566
1003 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยพิเศษ จำนวน 4 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1004 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcyclovir 200 mg, Acyclovir 800 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1005 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtenolol 50 mg, Atenolol 100 mg, Rivastigmine 5 ตร.ซม. patch, Carvediolol 6.25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1006 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1007 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFerrous fumarate 200 mg + Folic acid 500 mcg + Pyridoxine 5 mg coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1008 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGlucosamine sulfate 1,500 mg powder for solution โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1009 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPerindopril arginine 5 mg, Edaravone 30 mg-20 ml inj., Desmopressin 0.1 mg, Ticagrelor 90 mg film-coate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1010 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPioglitazone 30 mg, Donepezil hydrochloride 10 mg film-coate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1011 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อWarfarin 5 mg, Warfarin 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1012 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออาหารทางการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/เม.ย./2566
1013 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ห้องศูนย์ Data Center จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/เม.ย./2566
1014 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/เม.ย./2566
1015 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFingolimod 0.5 mg, Labetalol 100 mg-20 ml inj., Piperacillin sodium 4 g + Tazobactam sodium 500 mg inj., Sevofurane 250 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1016 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อValproate sodium 200 mg-ml 60 ml จำนวน 200 vial, Valproate sodium 400 mg-4ml inj. จำนวน 50 vial, Nimodipine 10 mg-50ml inj. จำนวน 40 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1017 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVoltioxetine 10 mg film-coated tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1018 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1020 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1021 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1023 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/เม.ย./2566
1024 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องขูดหินปูน ระบบ Magnetostrictive จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/เม.ย./2566
1025 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหน้ากาก ๓M N๙๕ จำนวน ๑๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/เม.ย./2566
1026 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 1 รายการ (ชุดปฏิบัติงานพนักงานบริการ(พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 5 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/เม.ย./2566
1027 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนป้ายทางเข้า-ออก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2566
1028 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2566
1029 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออัลตร้าโซนิคเจล จำนวน ๖ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/เม.ย./2566
1030 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมฐานหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดผนัง (Pipeline) สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม (ICU Surg) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/เม.ย./2566
1031 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/เม.ย./2566
1032 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/มี.ค./2566
1033 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ออกแบบงานปรับปรุงบริเวณงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) จำนวน 1 งาน 31/มี.ค./2566
1034 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPregabalin 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/มี.ค./2566
1035 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/มี.ค./2566
1036 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๖ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/มี.ค./2566
1037 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องปรับสภาพอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเลต ๒๒๐V ๕๐H จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/มี.ค./2566
1038 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/มี.ค./2566
1039 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษา และซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1040 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อม่านหน้าต่างสำหรับห้องรับรองชั้น ๕ อาคาร ๓ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1041 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1042 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1043 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับกลุ่มงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1044 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องดมยาสลบ ชนิด ๓ ก๊าซ AVANCE S/๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1045 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องอัลตร้าซาวด์ ยี่ห้อ Enraf จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/มี.ค./2566
1046 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยน OUTLET OXYGEN ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2566
1047 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องส่องตรวจหลอดลมคอ(Laryngoscope) จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2566
1048 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2566
1049 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2566
1050 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายธชพงษ์ ดิษฐ์พันธ์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/มี.ค./2566
1051 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อGemfibrozil 600 mg, Ciprofloxacin 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/มี.ค./2566
1052 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก วัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ 15/มี.ค./2566
1053 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อamoxicillin 1 g + clavulanic acid 200 mg powder for solution for injection/infusion จำนวน 300 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มี.ค./2566
1054 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAmpicillin sodium 1 gm inj. จำนวน 600 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มี.ค./2566
1055 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEdaravone 30 mg/20ml inj., Nimodipine 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มี.ค./2566
1056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg, Levodopa 250 mg+ Carbidopa 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มี.ค./2566
1057 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPhenytoin sodium 250 mg/5 ml inj. จำนวน 150 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/มี.ค./2566
1058 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มี.ค./2566
1059 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มี.ค./2566
1060 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มี.ค./2566
1061 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGemfibrozil 600 mg, Ciprofloxacin 250 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มี.ค./2566
1062 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/มี.ค./2566
1063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำประปาและน้ำทิ้ง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2566
1064 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำหรับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2566
1065 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2566
1066 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2566
1067 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางสุวณีย์ บุญชู) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/มี.ค./2566
1068 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/มี.ค./2566
1069 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/มี.ค./2566
1070 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2/มี.ค./2566
1071 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/มี.ค./2566
1072 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/มี.ค./2566
1073 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.พ./2566
1074 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุอุดกั้นหลอดเลือด ชนิดเหลวแบบแข็งตัวช้า ประเภทแทนทาลัม ความหนึด ๑๘ และ ๓๔ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.พ./2566
1075 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายสวนหลอดเลือดขนาดเล็กและยาวพิเศษ เพื่อการรักษาชนิดเป็นเส้นตรงขนาด ๒.๓ Fr. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.พ./2566
1076 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.พ./2566
1077 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.พ./2566
1078 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวาล์วช่วยหายใจ สำหรับเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager จำนวน ๑ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.พ./2566
1079 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/ก.พ./2566
1080 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/ก.พ./2566
1081 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ก.พ./2566
1082 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.พ./2566
1083 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องส่องทางเดินหายใจสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจยากโดยแสดงผลจอภาพแยก จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.พ./2566
1084 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ(HIS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.พ./2566
1085 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อ0.9% NaCl 1,000 ml จำนวน 1,500 bag, Acetate Ringer infusion 1,000 ml จำนวน 200 bag, 0.9% NaCl for irrigation 1,000 ml จำนวน 400 bottle, Sterile water for injection 1,000 ml จำนวน 300 bag โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ก.พ./2566
1086 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthiodized oil (131I) 480 mg/1 mL solution for injection จำนวน 10 amp, Iobitridol 350 mgl/ml-50 ml inj. จำนวน 70 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ก.พ./2566
1087 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPramipexole 1.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ก.พ./2566
1088 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/ก.พ./2566
1089 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อGabapentin 300 mg, Rivastigmine patch 5 ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ก.พ./2566
1090 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อUrine bag disposable 2,000 ml จำนวน 500 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ก.พ./2566
1091 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEndotracheal tube with cuff no.6.5, PVC Free solution set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.พ./2566
1092 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อEndotracheal tube with cuff no.6.5, PVC Free solution set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ก.พ./2566
1093 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.พ./2566
1094 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.พ./2566
1095 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.พ./2566
1096 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ก.พ./2566
1097 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกรองน้ำสารคาร์บอน เรซิ่น แมงกานิส จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1098 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daisenko จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1099 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเป่าแห้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1100 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟสำหรับชุดตู้ควบคุมเครื่องปรับอากาศห้องผ่าตัด ๒ จำนวน ๑ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1101 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นรองเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1102 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบประชุมทางไกล Video Conference จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1103 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1104 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1105 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดข้างเตียง ยี่ห้อ GE จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.พ./2566
1107 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเป๋าสะพาย จำนวน ๕๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.พ./2566
1108 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายธนา แก้ววิเชียร) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.พ./2566
1109 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ(HIS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.พ./2566
1110 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศ(HIS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.พ./2566
1111 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.พ./2566
1112 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่องและอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ก.พ./2566
1113 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1114 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 100 mg, Rebamipide 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1115 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 23 mg prolonged-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1116 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEntacapone 200 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1117 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อExtension tube 42, Foley catheter 2-way no.14, Needle disposable no.18x1.1/2, Needle disposable no.24x1.1/2,Suction catheter disposable no.12, Suction catheter disposable no.14, Syringe disposable 0.5 ml, Syringe disposable 50 ml, Syringe disposable 3 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1118 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLinagliptin 5 mg, Fingolimod 0.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1119 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLorazepam 0.5 mg, Lorazepam 1 mg, Allopurinol 100 mg, Cinnarizine 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1120 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine solution 1,000 mg/100 ml จำนวน 75 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1121 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRasagiline 1 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1122 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVancomycin 1 gm inj., Acyclovir 200 mg, Acyclovir 800 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ก.พ./2566
1123 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโคมไฟสำรองฉุกเฉิน จำนวน 33 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ก.พ./2566
1124 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ยี่ห้อ GE จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.พ./2566
1125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นอิเล็คโทรดสำหรับเครื่องจี้ไฟฟ้า จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2566
1126 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2566
1127 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2566
1128 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2566
1129 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหลสำหรับเครื่องบันทึกภาพอาการชักร่วมกับการตรวจคลื่นสมอง (VIDEO-EEG-MONITORING) ยี่ห้อ Nicolet พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/ก.พ./2566
1130 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/ก.พ./2566
1131 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร 3 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1/ก.พ./2566
1132 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ก.พ./2566
1133 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 31/ม.ค./2566
1134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบอัคคีภัย อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31/ม.ค./2566
1135 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEzetimibe 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 8 mg, Perindopril 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1137 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIobitridol 350 mgl/ml-50 ml inj. จำนวน 50 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1138 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อIsosorbide 5-mononitrate 60 mg, Meloxicam 15 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1139 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNimodipine 10 mg/50ml inj., Zonisamide 100 mg, Betahistine 12 mg, Alfuzosin 10 mg, Riluzole 50 mg, Hyoscine-N-butylbromide 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1140 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSenoside 7.5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ม.ค./2566
1141 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ม.ค./2566
1142 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ม.ค./2566
1143 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ม.ค./2566
1144 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ม.ค./2566
1145 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ม.ค./2566
1146 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daikin จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ม.ค./2566
1147 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ม.ค./2566
1148 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติและประมวลผลพยาธิสภาพปอด ยี่ห้อ Hamilton จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ม.ค./2566
1149 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงหลังคา บริเวณลานกิจกรรม อาคาร 2 จำนวน 1 งาน 25/ม.ค./2566
1150 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ม.ค./2566
1151 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ม.ค./2566
1152 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/ม.ค./2566
1153 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2566
1154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2566
1155 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุที่ใช้ในการผ่าตัด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2566
1156 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหัวโพรบวัดอุณหภูมิ สำหรับเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ม.ค./2566
1157 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อถาดล้างแผลสแตนเลส จำนวน ๖๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2566
1158 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับกลุ่มงานรังสีวิทยา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2566
1159 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2566
1160 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRoll UP ข้อมูลสุขภาพและการคัดกรอง จำนวน ๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2566
1161 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/ม.ค./2566
1162 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2566
1163 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ม.ค./2566
1164 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCiprofloxacin 200 mg/100 ml inj., Glipizide 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClear-Guard 3 Breathing filter with Luer Port จำนวน 300 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1166 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อErtapenem 1 gm inj., Parecoxib 40 mg/2ml inj., Piperacillin sod. + Tazobactam sod. 4.5 gm inj., Hydrochlorothiazide 25 mg + Valsartan 160 mg, Rivastigmine oral solution 2 mg/ml-50 ml, Azilsartan 40 mg, Nicardipine 10 mg/10 ml inj, Lansoprazole 30 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1167 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInterferon beta-1a 22 mcg/0.5ml inj. จำนวน 60 Amp โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1168 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPlastic bottle 240 ml จำนวน 3,000 ขวด, Plastic bottle 450 ml จำนวน 300 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSertraline 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1170 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSyringe disposable 5 ml, Needle disposable no.21x1.1/2, Needle disposable no.23x1.1/2, Isolation Gown, Needle disposable no.20x1.1/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ม.ค./2566
1171 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ Daisenko จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2566
1172 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2566
1173 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2566
1174 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาและวัสดุวิทยาศาสตร์ สำหรับการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๑๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2566
1175 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/ม.ค./2566
1176 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/ม.ค./2566
1177 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/ม.ค./2566
1178 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบอัคคีภัย อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ม.ค./2566
1179 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบอัคคีภัย อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/ม.ค./2566
1180 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ม.ค./2566
1181 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ม.ค./2566
1182 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ม.ค./2566
1183 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ม.ค./2566
1184 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/ม.ค./2566
1185 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายดวงคำ ปัญญาปิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2566
1186 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับกลุ่มงานเภสัชกรรม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2566
1187 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสายพานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 320 KVA จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ม.ค./2566
1188 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงระบบอัคคีภัย อาคาร 8 ชั้น จำนวน 1 งาน 5/ม.ค./2566
1189 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ม.ค./2566
1190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ธ.ค./2565
1191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจชนิดข้างเตียง ยี่ห้อ GE Healt จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ธ.ค./2565
1192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อExtension tube 18, Stomach tube no.16, Suction catheter disposable no.14, Isolation Gown โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1193 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อInfusion set จำนวน 4,000 set โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1194 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อ0.9% NaCl 100 ml, 0.9% NaCl 500 ml, 5% Dextrose in water 500 ml, 0.9% NaCl for irrigation 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1195 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcyclovir 200 mg, Acyclovir 800 mg, Fexofenadine HCl 60 mg, Sulbactam + Cefoperazone 1 gm inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1196 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtenolol 100 mg, Carvedilol 6.25 mg, Domperidone 10 mg, Enalapril 20 mg, Enalapril 5 mg, Nifedipine sustained release 20 mg, Pioglitazone 30 mg, Rivastigmine patch 5 ตร.ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAzathioprine 50 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อChlorhexidine solution 2% in 70% Alcohol -400 ml จำนวน 50 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDapaglifloxin 10 mg, Valproate sodium oral solution 200 mg/ml-60 ml, Valproate sodium 200 mg, Fosfomycin 2 gm inj., Aspirin 81 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1200 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride 23 mg extened-release tablet โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDoxazosin 2 mg, Bisoprolol 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1202 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEthambutol 400 mg, Rifampicin 300 mg, Simvastatin 40 mg, Losartan 50 mg, Omeprazole 20 mg, Povidone Iodine 10%, Amlodipine 10 mg, Amlodipine 5 mg, Amoxicillin 500 mg, Remdesivir, Simvastatin 20 mg, Mixture tussive, Metoclopramide inj., Hyoscine inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1203 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRivastigmine 3 mg, Rivastigmine 6 mg, Lamotrigine 50 mg, Tramadol 37.5 mg+ Paracetamol 325 mg, Ropinirole 2 mg, Nicardipine 2 mg/ml inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1204 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อTizanidine 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1205 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVitamin B1 100 mg จำนวน 100 ขวด (ขวดละ 1,000 เม็ด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVoltioxetine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ธ.ค./2565
1207 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องช่วยผ่าตัดทางด้านศัลยกรรมประสาท หู คอ จมูก และกระดูกสันหลัง ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถีพร้อมระบบแม่เหล็กไฟฟ้า โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ชุด 9/ธ.ค./2565
1208 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องขูดหินน้ำลาย จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1209 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบ C-ARM ยี่ห้อ Philips รุ่น BV Pulsera จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1210 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1211 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1213 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAtorvastatin 40 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1216 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVancomycin 1 gm inj. จำนวน 100 vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ธ.ค./2565
1217 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ธ.ค./2565
1218 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ธ.ค./2565
1219 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ธ.ค./2565
1220 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8/ธ.ค./2565
1221 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระดาษสำหรับเครื่องรูดบัตรEDC จำนวน ๔๐๐ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ธ.ค./2565
1222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/ธ.ค./2565
1223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/พ.ย./2565
1224 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2565
1225 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องปรับสภาพอากาศพร้อมแสงอัลตราไวโอเลตทางการแพทย์ ยี่ห้อ Sun-Pure จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/พ.ย./2565
1226 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/พ.ย./2565
1227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อClopidogrel 75 mg, Donepezil hydrochloride 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1228 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDiazepam inj., Milk of magnesia, Neostigmine inj., Hydrogen peroxide 450 ml, Diclofenac gel, Lidocaine 1% inj., Lidocaine 2% inj., Alcohol 70%, Benzhexol 5 mg, Dicloxacillin 250 mg, Hydrochlorothiazide 25 mg, Diazepam 5 mg, Diazepam 2 mg, Gabapentin 100 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1229 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDibasic sodium phosphate 7 g/118 mL + Monobasic sodium phosphate 19 g/118 mL rectal solution, 133 mL bottle จำนวน 400 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1230 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อEnoxaparin 6,000 anti-Xa IU/0.6ml inj., Valproate sodium 400 mg/4 ml inj., Enoxaparin 4,000 anti-Xa IU/0.4ml inj., Fosfomycin 2 gm inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1231 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFe.fumarate + Folic + Vitamin B6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGemfibrozil 600 mg, Hydralazine HCl 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1233 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevofloxacin 750 mg/150 ml inj., Meropenem 1 gm inj. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1234 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRoxithromycin 150 mg, Triamcinolone cream 0.1%-5 gm, Gabapentin 600 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/พ.ย./2565
1235 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2565
1236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำและฟอร์มัลดีไฮด์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/พ.ย./2565
1237 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์สำหรับงานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/พ.ย./2565
1238 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องมือตรวจวัดอัตราการไหลขาเข้า(Electromagnetic Flow) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อด้ามจับโคมไฟผ่าตัด จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์สำหรับกรองเชื้อโรคเครื่องช่วยหายใจ ชนิดนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reusable Filter) จำนวน ๒๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเก้าอี้นั่งผ่าตัดสำหรับแพทย์ ระบบไฮโดรลิค ปรับระดับโดยการใช้เท้าเหยียบ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1243 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องตรวจเช็คสัญญาณโทรศัพท์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1244 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องฟอกอากาศสำหรับกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1245 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อด้ามจี้ห้ามเลือดชนิดไบโพล่า(Bipolar Forceps) จำนวน ๔ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1246 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มสูบน้ำมันดีเซล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อร่มพับ ๓ ตอน จำนวน ๕๐๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหมุดยึดกะโหลกศีรษะสำหรับผู้ใหญ่ MAYFIELD ADULT REUSABLE SKULL PIN (STEEL) จำนวน ๖ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/พ.ย./2565
1249 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผ้าสำหรับใช้ในการผ่าตัด) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/พ.ย./2565
1250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องฉายแสงสำหรับอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ย./2565
1251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/พ.ย./2565
1252 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAllopurinol 100 mg, Flunarizine 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ย./2565
1253 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCilostazol 100 mg prolonged-release capsule, Aprotinin 3000 KIU/1 mL + calcium chloride dihydrate 40 mcmol/1 mL + human fibrinogen 91 mg/1 mL + thrombin 500 iu/1 mL solution for sealant , Insulin aspart 30 iu/1 mL + Insulin aspart protamine 70 iu/1 mL suspension for injection โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ย./2565
1254 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อLevodopa 250 mg + Carbidopa 25 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/พ.ย./2565
1255 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเปลนอน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ย./2565
1256 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสุขภัณฑ์ชักโครก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/พ.ย./2565
1257 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/พ.ย./2565
1258 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/พ.ย./2565
1259 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมเครื่องอบผ้า Speed Queen จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/พ.ย./2565
1260 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วย และพื้นที่บริการส่วนกลาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/พ.ย./2565
1261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2565
1262 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยงานจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2565
1263 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับงานโภชนศาสตร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2565
1264 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7/พ.ย./2565
1265 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3/พ.ย./2565
1266 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่หม้อนึ่งเครื่องมือ ขนาด 560 ลิตร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/พ.ย./2565
1267 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3/พ.ย./2565
1268 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รื้อถอนอาคาร จำนวน 4 โครงการ 2/พ.ย./2565
1269 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุสำหรับหัตถการการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง 31/ต.ค./2565
1270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1271 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1272 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลวิสัญญี จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1273 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสุขภัณฑ์สำหรับล้างสิ่งปนเปื้อน พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1275 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออะไหล่สำหรับเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ยี่ห้อ EDAN จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออากาศยานไร้คนขับในการบันทึกภาพและวิดีโอทางอากาศ (Drone) จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออ่างซิงค์สแตนเลส จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ต.ค./2565
1278 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นขยะ จำนวน ๖ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ต.ค./2565
1279 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ต.ค./2565
1280 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ต.ค./2565
1281 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสุขภัณฑ์ชักโครก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/ต.ค./2565
1282 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ต.ค./2565
1283 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบหย่าเครื่องอัตโนมัติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/ต.ค./2565
1284 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ก.ย./2565
1285 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ก.ย./2565
1286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 60 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 85 ชุด3. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ก.ย./2565
1287 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย 1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 48 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 10 ชุด 3. ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 4 ชุด 4. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/ก.ย./2565
1288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.ย./2565
1289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/ก.ย./2565
1290 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างดำเนินงานตามโครงการวิจัยเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะกลางโรคหลอดเลือดสมอง โดยการเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๔ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อโต๊ะปิงปองพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยงานจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับหน่วยจ่ายกลางและซักฟอก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1295 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1296 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/ก.ย./2565
1297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/ก.ย./2565
1298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1299 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อสุขภัณฑ์ชักโครก พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/ก.ย./2565
1301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1302 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1303 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำอากาศแห้ง Refrigerated Air Dryer (เครื่องที่ 1) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างทะลวงท่อน้ำทิ้งห้องน้ำอุดตัน จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษายานพาหนะ และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/ก.ย./2565
1306 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/ก.ย./2565
1307 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ย./2565
1308 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออุปกรณ์ระบายน้ำในช่องสมองชนิดปรับแรงดันได้ (Programmable ventriculoperitoneal Shunt) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/ก.ย./2565
1309 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วย และพื้นที่บริการส่วนกลาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.ย./2565
1310 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วย และพื้นที่บริการส่วนกลาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/ก.ย./2565
1311 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างบำรุงรักษาระบบปั๊มสุญญากาศทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/ก.ย./2565
1312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1313 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจเพาะเชื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1314 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1316 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1317 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อหม้อแปลงจุดสปาร์ค หัวพ่นไฟ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/ก.ย./2565
1318 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2565
1319 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2565
1320 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2565
1321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2565
1322 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/ก.ย./2565
1323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมแซมรถเข็นสแตนเลสส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อและรับอุปกรณ์สกปรก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการภายนอกตรวจพิเศษ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1326 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1327 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1328 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/ก.ย./2565
1329 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/ก.ย./2565
1330 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13/ก.ย./2565
1331 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1332 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวสำหรับกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน (หอผู้ป่วย ๘) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1333 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1334 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1335 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1337 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/ก.ย./2565
1340 ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วย และพื้นที่บริการส่วนกลาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/ก.ย./2565
1341 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1342 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 60 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 85 ชุด3. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1343 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย 1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 48 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 10 ชุด 3. ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 4 ชุด 4. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1344 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1345 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 60 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วนคอ จำนวน 85 ชุด3. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 40ชุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1346 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 1 รายการ ประกอบด้วย 1. โลหะดามกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 48 ชุด 2. วัสดุเสริมความแข็งแรงทดแทนปล้องกระดูกสันหลังส่วน อก เอว จำนวน 10 ชุด 3. ตัวเชื่อมแท่งโลหะ จำนวน 4 ชุด 4. สารทดแทนกระดูกเพื่อการสร้างกระดูก จำนวน 20 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9/ก.ย./2565
1347 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับยานพาหนะ เครื่องตัดหญ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้าและเตาเผาขยะ จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ก.ย./2565
1348 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุอาหารสำหรับผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 8/ก.ย./2565
1349 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ซื้อMemantine 10 mg, Amlodipine 5 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.ย./2565
1350 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/ก.ย./2565
1351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1352 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างผลิตฟัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1353 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1354 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1355 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAcetylcysteine 200 mg granule โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1357 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อGalantamine 8 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1358 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อVortioxetine 10 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1359 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อWalker, Foley catheter 2-way no.14, Foley catheter 2-way no.16, Injection plug, Stomach tube no.14, Stomach tube no.16, Suction catheter disposable no.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/ส.ค./2565
1360 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ส.ค./2565
1361 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/ส.ค./2565
1362 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดและพื้นที่โดยรอบ(ห้องNegative และ Antiroom OR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/ส.ค./2565
1363 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/ส.ค./2565
1364 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/ส.ค./2565
1365 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อด้ามกรอและเปิดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 25/ส.ค./2565
1366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ส.ค./2565
1367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ส.ค./2565
1368 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางจันทร์ดี แก้ววงศ์ธิ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ส.ค./2565
1369 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ส.ค./2565
1370 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/ส.ค./2565
1371 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/ส.ค./2565
1372 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/ส.ค./2565
1373 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างประเมินราคาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1374 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นายนิเวศน์ จำเริญทรัพย์ไพศาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1375 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1376 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างถ่ายเอกสารในโครงการวิจัยฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1377 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อ5% Dextrose in 0.45% NaCl 1,000 ml, Acetate Ringer infusion 1,000 ml, Sterile water for injection 1,000 ml, Sterile water for injection 100 ml, 0.9% NaCl for irrigation 1,000 ml โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1378 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อCalcium gluconate 1 gm/10ml inj., Alumina magnesia suspension 240 ml, Chlorpheniramine 10 mg/1ml inj., Dicloxacillin 250 mg, Metoclopamide 10 mg/2ml inj., Simvastatin 20 mg, ยาอมมะแว้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/ส.ค./2565
1379 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วย และพื้นที่บริการส่วนกลาง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน ๑ งาน 22/ส.ค./2565
1380 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างซ่อมเปลี่ยนกรองอากาศระบบลมทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ส.ค./2565
1381 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ส.ค./2565
1382 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ส.ค./2565
1383 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/ส.ค./2565
1384 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อAspirin 81 mg, Hibiscrub 4% -5 L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อBisoprolol 5 mg, Methimazole 5 mg, Doxazosin 2 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1386 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อDonepezil hydrochloride extended-release 23 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1387 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อFexofenadine hydrochloride 60 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1388 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อHeparin sodium 25,000 iu/5ml inj., Ceftriaxone 1 gm inj., Thiopentone 1 gm inj., Suxamethonium chloride 500 mg/10 ml inj โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1389 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อNifedipine sustained release 20 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1390 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อPropranolol 10 mg, Salbutamol 100 mcg/1 dose pressurised inhalation, suspension, 200 dose actuation โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1391 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อRopinirole 2 mg, Manidipine 20 mg, Iohexol 300 mg.I/ml-100 ml inj., Labetalol 100 mg/20 ml inj., Oxcarbazepine 300 mg, Eletriptan 40 mg, Hepatitis B Vaccine 1 ml inj., Tramadol 37.5 mg+ Paracetamol 325 mg โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1392 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อSevoflurane 250 ml จำนวน 6 ขวด, Desflurane inhalation 240 ml จำนวน 12 ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/ส.ค./2565
1393 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2565
1394 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ(น้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือดอัตโนมัติ และน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2565
1395 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ระบบเครือข่าย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2565
1396 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/ส.ค./2565
1397 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (DIAGNOSTIC AND NEUROINTERVENTION CENTER) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/ส.ค./2565
1398 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ส.ค./2565
1399 ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เครื่องผ้าผู้ป่วยและเครื่องผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/ส.ค./2565
1400 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์สำหรับศูนย์รังสีร่วมรักษา จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ส.ค./2565
1401 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อเครื่องสำรองไฟของระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ส.ค./2565
1402 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/ส.ค./2565
1403 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถยนต์อเนกประสงค์ไม่น้อยกว่า 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 11/ส.ค./2565
1404 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อถ่ายไฟฉาย C จำนวน ๒๐๐ ก้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1405 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแบตเตอรี่ยานพาหนะ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1406 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถส่วนกลาง จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1407 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1408 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1409 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยในศัลยกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1410 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและแก๊สหุงต้ม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1411 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับโครงการวิจัยฯ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1412 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1413 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาบริการกำจัด และป้องกันปลวก มด แมลงสาบ หนู และยุง ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1414 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อปั๊มน้ำอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1415 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุสำหรับซ่อมแซม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/ส.ค./2565
1416 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อกระเป๋าสำหรับผู้รับการอบรม สำหรับโครงการสำหรับการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังก่อนการบำบัดทดแทนไต พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2565
1417 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9/ส.ค./2565
1418 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ เตียงฟาว์เลอร์ชนิดปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ 3 ไกร์ มือหมุน จำนวน 20 เตียง และเตียงไฟฟ้าปรับระดับความสูงและถอดหัวเตียงได้ 5 ฟังก์ชัน จำนวน 2 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ส.ค./2565
1419 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8/ส.ค./2565
1420 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแบบไร้สาย(WiFi)เพื่อสนับสนุนบริการสารสนเทศ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5/ส.ค./2565
1421 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อแผ่นโลหะสำหรับยึดกะโหลกศีรษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ส.ค./2565
1422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางอารีย์ พุทธิมา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ส.ค./2565
1423 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ส.ค./2565
1424 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (นางอารีย์ พุทธิมา) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5/ส.ค./2565
1425 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ส.ค./2565
1426 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ส.ค./2565
1427 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้อวัสดุการแพทย์สำหรับงานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4/ส.ค./2565
1428 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จ้างเหมาจัดการประชุมออนไลน์ โครงการประชุมวิชาการระดับเขตสุขภาพการดูแลผู้ป่วยโรคไตในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในเขตสุขภาพที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ส.ค./2565
1429 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ซื้ออัลตร้าโซนิคเจล จำนวน 6 กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1/ส.ค./2565
1430 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ที่ได้รับการคัดเลือก