โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมจัดนิทรรศการ ๑๐๐ ปีการสาธารณสุขไทย
วันที่:   23-01-2561

เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย ซึ่งทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศการดังกล่าว โดยมีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยในบริเวณจัดแสดงนิทรรศการ ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมชมนิทรรศการของทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการนี้นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ ได้ร่วมตอบข้อซักถามต่าง ๆ จากท่านปลัดกระทรวง รวมทั้งร่วมรับฟังแนวนโยบายการดำเนินงานจากท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์