โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรค และเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก (5 เมย 64)

วันที่ 05-04-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำนวยสถานที่ในการสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่างภายในปากและโพรงจมูก เพื่อตรวจหาเชื้อในประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำโดยนายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์ธนชล วงศ์หิรัญเดชา นายแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน ด้านระบาดวิทยา และทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติงาน ณ คลินิกไข้หวัดFever & ARI Clinic โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564