โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ ๗๖ ปี “ความภาคภูมิใจและผูกพัน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต”
วันที่:   09-03-2561

พ.ญ.ศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมการแพทย์ ครบรอบ ๗๖ ปี “ความภาคภูมิใจและผูกพัน พร้อมเดินหน้าสู่อนาคต” โดยได้จัดกิจกรรม เผยแพร่วิดีทัศน์ ประวัติการก่อตั้งกรมการแพทย์ ประวัติการก่อตั้งโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ บอร์ดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคระบบประสาท การจัดแสดงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารกรมการแพทย์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หลังจากพิธีเปิดมีการออกกำลังกายประกอบเพลงดูแลด้วยใจ หายได้ด้วยเทคโนโลยีตามนโยบายของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งเชิญชวนผู้ป่วยและผู้มาใช้บริการร่วมบริจาคถุงผ้าหรือถุงกระดาษ แทนถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการบรรจุยา พร้อมทั้งให้บริการแก่ประชาชนฟรีในโครงการคัดกรองภาวะสมองเสื่อม ณ ลานกิจกรรม บริเวณภายในอาคารผู้ป่วยนอก ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑