โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 3,000 ขวด

วันที่ 27-04-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ รับมอบน้ำดื่ม The Nimmana จำนวน 3,000 ขวด จากบริษัท คีย์ สตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นำโดยคุณพูนพรรณ ไชยกุล พร้อมคณะ มอบให้เพื่อใช้ประโยชน์แก่ผู้ป่วย COVID-19 และเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564