โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งผู้ป่วย COVID-19 รักษาหายแล้วกลับบ้าน (12 พค 64)

วันที่ 12-05-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่และแพทย์หญิงเปมิกา ศิริมหาราช นายแพทย์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภารกิจด้านการพยาบาล ร่วมส่งผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เดือนเมษายน ที่รักษาหายแล้วกลับบ้าน จำนวน 8 ราย โดยได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังออกจากโรงพยาบาล และการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ซึ่งผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564