โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดพิธีปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันที่:   02-04-2561

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมกับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จำนวน 78 คน ร่วมปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน โดยในพิธีมีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน และกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี เสร็จพิธีได้ร่วมร้องเพลง “จำขึ้นใจ” ร่วมกัน เพื่อเป็นการย้ำเตือนในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยยึดมั่นในพระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2561 ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่พระราชทานให้แก่ข้าราชการพลเรือน ให้เป็นหลักและแนวประพฤติปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สังคมและประเทศชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561