โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับมอบมะม่วงเขียวใหญ่ (จินหงส์) จำนวน 800 กิโลกรัม

วันที่ 02-06-2564

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมรับมอบมะม่วงเขียวใหญ่ (จินหงส์) จำนวน 800 กิโลกรัม จากคุณจงจิตร บุญปัญญาและครอบครัว มอบให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ส่งมอบมะม่วงให้แก่ เจ้าหน้าที่ พนักงานทำความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ร้านค้าสวัสดิการ ผู้รับบริการและญาติ รับมอบ ณ ลานกิจกรรมงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564