โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ Kick off ฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 07-06-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 282 ราย โดยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และวัคซีนซิโนแวคฉีดให้กับผู้มีอายุต่ำกว่า 60 ปี หลังฉีดวัคซีนมีการสังเกตอาการ 30 นาที พบว่ามีอาการเวียนศีรษะ 1 รายและความดันสูง 1 ราย พักสังเกตอาการต่อ มีอาการเป็นปกติและกลับบ้านได้ และโดยเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine และให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Line Official Account “หมอพร้อม” จัดขึ้น ณ จุดบริการฉีดวัคซีน โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564