โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”กรมการแพทย์มอบกระเช้าเยี่ยมไข้แพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา -9 มิย 64

วันที่ 09-06-2564

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ส่งกำลังใจเยี่ยมไข้ โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นผู้แทนมอบกระเช้าผลไม้และอาหารเพื่อสุขภาพ นำส่งถึงแพทย์หญิงแวววรรณ กองมี หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา พร้อมทั้งอวยพรให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564