โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้บริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services)-9 มิย 64

วันที่ 09-06-2564

แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ให้บริการการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Services) โดยมีบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ให้ผู้ป่วยได้พบและพูดคุยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงผ่านระบบ VDO Call Line Application จำนวน 5 ราย และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 48 ราย เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัดและอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564