โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่:   26-04-2561

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและขอพรผู้สูงอายุที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไป ในชมรม และยังเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ