โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา
วันที่:   31-05-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนางกาญจนา คิดศรี หัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลเชียงคำพร้อมคณะ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานนวตกรรมเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดนอน โดยมีนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางสาวพิงครัตน์ ชัยคำภา หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่องนวตกรรมเครื่องชั่งน้ำหนักชนิดนอน เพื่อไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิภาพในการบริการดูแลผู้ป่วย Stroke แก่คณะศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑