โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   สัมภาษณ์เรื่องการรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยา
วันที่:   05-06-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ/หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์เรื่องโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่งดใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุยาให้แก่ผู้รับบริการ โดยรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติก และได้สัมภาษณ์ผู้รับบริการ ซึ่งได้ชื่นชมโรงพยาบาลและเห็นด้วยกับการช่วยลดปริมาณถุงพลาสติกในชีวิตประจำวัน โดยจะนำไปออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561