โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564

วันที่ 11-10-2564

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ที่ปฏิบัติงานคัดกรอง และตรวจหาเชื้อ COVID-19 (Swab Test) ในกลุ่มผู้โดยสารที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือฉีดวัคซีนไม่ครบตามกำหนด ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อป้องกันการนำเข้าเชื้อ COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564