โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   การตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2
วันที่:   20-06-2561

นายแพทย์ธีรชัย ยงชัยตระกูล ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ประธานคณะที่ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ พร้อมด้วยนางสาวรุจิรา อักษร, นางสาวอัญชนา เเก้วคำ เเละนางสาวจตุพร พานอ่อง จากสำนักการแพทย์เขตสุขภาพที่ 1 ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 โดยมี นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธาน และได้มีกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561