โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
วันที่:   10-07-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม(Green & Clean) ระบบเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล ศูนย์ต้นทุนต่อหน่วย การใช้ระบบดิจิตอลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และด้านการบริหารพัสดุ โดยมีนายแพทย์อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ให้การต้อนรับ โดยระหว่างการบรรยายมีการออกกำลังกายด้วยเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยีของกรมการแพทย์ ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรทัศน์ พงษ์นิกร โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561