โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมโครงการสัมมนานโยบาย และทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 22-11-2564

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานโครงการสัมมนานโยบายและทิศทางการดำเนินงานกรมการแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และร่วมเป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ “นโยบายและความคาดหวังต่อระบบการดูแลรักษาทางการแพทย์ภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่” โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการแพทย์ ร่วมรับฟัง ในโอกาสนี้แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการและร่วมประกาศเจตนารมณ์การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์บอลลูม โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564