โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้
วันที่:   12-07-2561

นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและฟื้นฟูความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยระบบประสาท งานอนามัยหอผู้ป่วย และการบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับพนักงานช่วยเหลือคนไข้ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้ดูแลผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้รับการดูแลเฉพาะทางระบบประสาทอย่างถูกต้องและเหมาะสม ณ ห้องประชุมดอยนาง โรงแรมแคนทารี อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561