โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมเรียนรู้และให้บริการ ระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

วันที่ 30-12-2564

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมด้วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมเรียนรู้วิธีการใช้ระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการระบบการแพทย์ทางไกล DMS Telemedicine โดยมีคนไข้ที่ให้คำปรึกษา จำนวน 1 ราย และมีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ จำนวน 51 ราย เพื่อลดการเดินทางข้ามจังหวัดและอำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564