โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”มอบของขวัญเนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565

วันที่ 05-01-2565

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้มอบหมายให้แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มอบพระเครื่องเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ในการนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้มอบของขวัญ ให้คำอวยพร และให้กำลังใจในการปฎิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พนักงานทำความสะอาดจากบริษัทภายนอก พนักงานรักษาความปลอดภัย และร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาล โดยมีเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ นางภัทรวดี แก้วมา รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ร่วมรับมอบ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565