โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ในการปฏิบัติงาน Home Isolation เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่ 10-01-2565

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน Home Isolation ดูแลผู้ป่วย COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565