โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Home Isolation เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

วันที่ 10-01-2565

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยนางนุชนวรัตน์ ศีลประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมหารือ แนวทางการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค การรักษาแบบ “Home Isolation” เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และนางนิรมัย มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เข้าร่วมรับฟังการประชุม ผ่านทางระบบ Video Conference ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565