โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ส่งมอบครุภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
วันที่:   14-08-2561

นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวสุรีย์พร แซ่ลี หัวหน้าฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมส่งมอบครุภัณฑ์หมดความจำเป็นใช้ในราชการ รายการเก้าอี้แถว จำนวน 24 รายการ ให้กับโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนสะเมิงพิทยาคมเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยังขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการศึกษาอีกเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 8 ชั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561