โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2561
วันที่:   20-08-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัยภายในโรงพยาบาล ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 22 สิงหาคม 2561 โดยในวันนี้เป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ระบบการบัญชาการสั่งการสำหรับผู้บริหาร ICS : Incident Command System " โดยได้เชิญ นายธนา นวลปลอด หัวหน้างานยุทธศาสตร์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายในภาคเช้า ภายหลังการบรรยายได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเต้นออกกำลังกายด้วยเพลง ดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี และในภาคบ่ายได้มีการฟื้นฟูความรู้ในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การฝึกใช้เครื่องดับเพลิงชนิดต่างๆ โดยมีนายอนุชา เทพมงคล พร้อมทีมงานจากหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้นำทีมฝึกแก่เจ้าหน้าที่ และทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงพยาบาล เพื่อให้ความรู้และเป็นการเตรียมความพร้อมแก่ผู้บริหาร ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561