โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี 2561
วันที่:   22-08-2561

แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำทีมปฏิบัติการแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินการอพยพหนีไฟ โดยมีการสมมุติเหตุการณ์การเกิดไฟไหม้ภายในอาคารหอผู้ป่วย และมีการอพยพผู้ป่วย ญาติ และ เจ้าหน้าที่ ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ โดยเริ่มจากการเขียนแผน การจำลองเหตุการณ์ และทำการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (The Table Top Exercise) การฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise) และลงฝึกซ้อมจริงเต็มรูปแบบ (Full - Scale Exercise) การฝึกซ้อมดับเพลิง การฝึกซ้อมการขนย้ายผู้ป่วยประเภทต่างๆ การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร และการฝึกซ้อมบัญชาการสั่งการ (ICS) โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และทีมดับเพลิงจากเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและเตรียมความพร้อมของบุคลากรของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ทักษะ การป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นการประเมินความพร้อมใช้ของเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยโครงกาป้องกันฯดังกล่าวได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 20 จนถึง 22 สิงหาคม 2561