โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมครบรอบ 50 ปี
วันที่:   24-09-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และนางอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มภารกิจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ครอบรอบ 50 ปี โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ทำพิธีสักการะพระพุทธสิริมงคลและสักการะพระพรหมเจ้าที่ หลังจากนั้นได้ทำพิธี เปิดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทแก่ประชาชนโดยทีมสหวิชาชีพ ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิการสาธิตการทำอาหารให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคลมชัก กิจกรรมการออกกำลังกายในผู้สูงอายุ การตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อม การฉายคลิปวีดีโอให้ความรู้ทางด้านระบบประสาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมตรวจ วัดดัชนีมวลกายของบุคลากรทุกระดับภายในโรงพยาบาล ภายหลังกิจกรรมดังกล่าวได้มีพิธีทำบุญ เลี้ยงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร และพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำ ปี 2561 ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561