โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   ร่วมหารือดำเนินการระบบบริการสุขภาพ ให้มีประสิทธิภาพในจังหวัดเชียงใหม่
วันที่:   30-10-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วย แพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ นางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และเภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ ให้การต้อนรับนายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และนายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมทีมแพทย์ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อดำเนินการด้านระบบบริการสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพ โดยในโอกาสนี้แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561