โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566

วันที่ 27-01-2566

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้บริการฉีดวัคซีน รวมจำนวน 31 ราย หลังฉีดวัคซีนสังเกตอาการ 30 นาที ไม่ปรากฏผลข้างเคียง เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลการฉีดวัคซีนในระบบ Co-Vaccine ให้ผู้รับการฉีดวัคซีนประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด ใน 1 วัน 7 วัน และ 30 วัน ใน Application “หมอพร้อม” และโรงพยาบาลได้เน้นย้ำการดูแลป้องกันตนเองตามมาตรการ DMHTT ณ ชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566