โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 01-02-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยนายแพทย์ณัฐวรรธ วิฑูรย์ นายแพทย์ชำนาญการ และทีมสหสาขาวิชาชีพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง มารักษาด้วยอาการปวดศีรษะ ตาพร่ามัวมาเป็นระยะเวลานาน ผลตรวจ MRI พบมีเส้นเลือดสมองโป่งพองแต่ยังไม่แตก (non rupture aneurysm) ให้การรักษาด้วยการอุดด้วยลูกโป่งอุดกั้นหลอดเลือด (balloon embolization) ซึ่งสามารถรักษาได้ตามแผนการรักษาได้สำเร็จ จำนวน 1 ราย ณ ศูนย์รังสีร่วมรักษาทางระบบประสาท (Neurointervention Center) โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566