โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รับมอบถุงผ้า เพื่อใช้ในการบรรจุยา ( 1 พฤศจิกายน 2561)
วันที่:   01-11-2561

เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบถุงผ้าจาก คุณบัวจันทร์ ปัญโญคา จำนวน 250 ใบ โดยทางผู้บริจาคได้ทราบข่าวว่าโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ มีการรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าหรือถุงกระดาษเพื่อใช้ในการบรรจุยาแทนถุงพลาสติก จึงได้นำมาบริจาคให้โรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561