โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาค เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
วันที่:   05-11-2561

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาลี่ ผ่องสว่าง รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล แพทย์หญิงรัตนา จันทร์แจ่ม หัวหน้ากลุ่มงานประสาทวิทยา และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาคจำนวน 125,000 บาท จากคุณจีราวรรณ บานแย้ม คุณโสภณ ภัทรวงศ์หิรัญ คุณสุนันทา ณัฐพูลวัฒน์ คุณพันธ์ศักดิ์ แจ่มกระจ่าง และบุตรหลานของผู้ป่วยคุณสุเทพ วงษ์สาธุภาพ เพื่อใช้ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561