โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   รณรงค์โครงการหมอชวนวิ่งเพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน (21 พ.ย. 2561)
วันที่:   21-11-2561

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ นำโดยแพทย์หญิงชินินธร พันไพศาล หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงนันทพร ใจยงค์ แพทย์หญิงศุภมาส อำพล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์โครงการหมอชวนวิ่ง เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี แพทยสภา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เพื่อรณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเป็นต้นแบบในการออกกำลังกายแก่ประชาชนด้วยการวิ่งหรือเดินอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมเริ่มต้นด้วยการอบอุ่นร่างกายด้วยการเต้นออกกำลังกาย Exercise DMS ในเพลงดูแลด้วยใจหายได้ด้วยเทคโนโลยี จัดขึ้น ณ ภายในโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561