โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ รับผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากทีม Sky doctor เพื่อเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน

วันที่ 11-05-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ นำโดยแพทย์หญิงวรลักษณ์ ภู่สูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานประสาทศัลยศาสตร์ พร้อมด้วยทีมฉุกเฉินโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ รับผู้ป่วยที่มีภาวะเส้นเลือดในสมองแตก ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน โดยได้รับการประสานงานจากโรงพยาบาลแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการรับรักษาผู้ป่วยในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศจากทีม Sky doctor มาส่งยังสนามโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และเข้ารับการผ่าตัดโดยด่วน ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566