โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
วันที่:   21-12-2561

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เข้าตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให้ข้อเสนอแนะหลังการวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์การให้บริการมากยิ่งขึ้น โดยมีแพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยแพทย์หญิงศศิวิมล โฆษชุณหนันท์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ โดยรองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ตรวจเยี่ยมกลุ่มงานทันตกรรม งานกายภาพบำบัด งานกิจกรรมบำบัดและงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561