โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”


โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
News ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ

เรื่อง:   โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุม Thursday Meeting (THM)
วันที่:   04-01-2562

แพทย์หญิงศศิธร ศิริมหาราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายอภิชาติ มูลฟอง รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เภสัชกรหญิงอำไพ พิมพ์ไกร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ หัวหน้ากลุ่มงานและหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เข้าร่วมรับฟัง VDO Conference การประชุม Thursday Meeting (THM) โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานการประชุม โดยภายในการประชุมอธิบดีกรมการแพทย์ได้อวยพรปีใหม่ 2562 แก่ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รับชม ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562