โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
Chiangmai Neurological Hospital

วิสัยทัศน์ : “โรงพยาบาลที่เป็นเลิศด้านวิชาการและบริการทางด้านระบบประสาทของภาคเหนือ”โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 2 ราย

วันที่ 05-11-2566

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วย 2 ราย รายที่ 1 ผู้ป่วยหญิง อายุ 18 ปี ส่งตัวจากโรงพยาบาลลำพูน อาการโคม่า ไม่รู้สึกตัว (e1vtm4) ด้วยเรื่อง Acute rupture cerebral AVM with intra nidal aneurysm with rupture โดยให้การรักษาโดยการฉีดสีวินิจฉัยและอุดกาวหลอดเลือดโป่งโดยทันทีและผ่าตัดเพื่อเอาเลือดออก ผลการรักษาผู้ป่วยตื่น ขยับแขนขาได้สองข้าง (e3vtm5-6) โดยผู้ป่วยต้องได้รับการดูแลต่อในหอผู้ป่วย icu neurosurgery ต่อไป และรายที่ 2 ผู้ป่วยหญิง อายุ 66 ปี ส่งตัวฉุกเฉินจากโรงพยาบาลจอมทอง เลือดออก subarachnoid hemorrhage with intraventricular hemorrhage ผู้ป่วยมาด้วยอาการปวดหัวทันที และหมดสติมารับการฉีดสีฉุกเฉิน พบว่าเป็นหลอดเลือดในสมองโป่งพองและแตก (Rupture right p com aneurysm with sah with ivh) แพทย์ให้การรักษาโดยการใส่ขดลวด (coiling embolization) หลังจากนั้น ผ่าตัดใส่สายระบายน้ำในโพรงสมอง (External ventricular drainage) ปัจจุบันผู้ป่วยตื่นดี ถอดท่อช่วยหายใจได้ เตรียมย้ายออกจาก icu โดยทั้งสองรายสามารถให้การรักษาได้รวดเร็ว ทำให้ได้ผลการรักษาที่ดี และช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 สำหรับการให้บริการ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ กรมการแพทย์ ให้รักษาด้วยการสอดสายสวนหลอดเลือดสมอง ในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ 1. ลิ่มเลือดอุดตันในเส้นเลือดสมอง (acute ischemic stroke) 2. หลอดเลือดสมองโป่งพองและแตกฉุกเฉิน (Acute rupture cerebral aneurysm) 3. หลอดเลือดในสมองเชื่อมกับผิดปกติแบบเอวีเอ็มและแตก (Rupture cerebral avm) 4. หรือภาวะฉุกเฉินอื่นๆ ทางโรคหลอดเลือดสมองทั้งแตกและตีบ โดยในปัจจุบันตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ยกเว้นวันพฤหัสบดี ให้บริการถึงเวลา 16.30 น.